Kranten Regionaal Archief Alkmaar

HomeDisclaimer

Disclaimer

disclaimer kranten.archiefalkmaar.nl

De meeste kranten op deze website jonger dan 70 jaar zijn auteursrechtelijk beschermd en worden daarom niet getoond. Op de studiezaal van het Regionaal Archief en Historische Informatiepunten kunt u deze kranten wel inzien. U kunt eventueel een artikel aanvragen per e-mail: regionaal@archiefalkmaar.nl . Wanneer de afbeelding of tekst auteursrechtelijk beschermd is dient u bij publicatie toestemming te vragen aan de rechthebbende. In de meeste gevallen is dit de vervaardiger. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker hier zorgvuldig mee om te gaan. Misbruik is strafbaar.

disclaimer www.archiefalkmaar.nl

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Regionaal Archief sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

Van sommige afbeeldingen en teksten op deze website berusten de auteursrechten niet bij het Regionaal Archief. Het Regionaal Archief probeert de rechthebbenden van het materiaal zoveel mogelijk te achterhalen. In veel gevallen lukt dit niet. Indien u teksten of afbeeldingen ziet waarvan u weet bij wie de rechten berusten of u heeft bezwaar tegen het publiceren hiervan op deze website neemt u dan contact op met het Regionaal Archief Alkmaar:regionaal@archiefalkmaar.nl

Voor persoonlijk gebruik is het toegestaan de afbeeldingen uit de beeldbank en ander materiaal te downloaden of te printen. In alle andere gevallen dient u toestemming te vragen aan het Regionaal Archief, ook als u de afbeelding tegen betaling via de webwinkel download.

Het Regionaal Archief zal in de meeste gevallen toestemming verlenen voor gebruik van de afbeelding mits het Regionaal Archief Alkmaar als bronvermelding wordt genoemd. In sommige gevallen zal een gebruiksvergoeding gevraagd worden (zie tarievenlijst). Ook stellen wij het op prijs bij publicatie in drukwerk een bewijsexemplaar te ontvangen.

Wanneer de afbeelding of tekst auteursrechtelijk beschermd is dient u bij publicatie ook toestemming te vragen aan de rechthebbende. In de meeste gevallen is dit de vervaardiger. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker hier zorgvuldig mee om te gaan. Misbruik is strafbaar!