c O U R a N X jis^»'Ssï!r^«te fS» vu°r Jc" 'auup'ïJ zie met astfs, alkmaarsche Ao. 1805. No- 32- Van Maandag den 12 Augustus. 1A N s t A t f» o p ol E N Jen yi«Jjj>y 0t?ae„SCop r 5 JV d«.« 1 loofJItadz\"r«üs?L uee? „.Cf- to,On „«floten, on «eene andere verbiadtenisfeniDielactn. n tt q L A Is La. j /is„r„i« Gisteren is hier door den Keizer zelf de P etkrsh ur c den 6d^n|j' dez «ebuurdtenis is zeer gewig- eerfte fteen van eene nieuwe Beurs gelt gd utze gcu tig voor een Stad als Petersburgwaarin z| dr,e vierde g q ft re hen handel concentreert en waar, in 1804, uein euu i j fchiede in tegenwoordigheid van h g GriekfcbeKerk en de voornaam- Aletropolitaanende ho-igeGeestlvkhudaer u j d cd,lllle met £ieKooplieden. Onderden fteen werden gelegdleent^gou v op de eene, het jaarget. I vandegro gg U koopmanschappen pryscourant van gegr u-eerd ftaan Na het fl. pen deze r pleg eoCn woord.ge Beurs jefteitom met zync FamiUie, op de zaai van u oCouvelts. Oe et n maahy' van Kooplieden byteX n^etd/aamfte vra<ttent n groenten tafel was vereerd met de u.cmuntendfte ol vail rype onder anderen (tonden op denztl en hebben gekost. Voo ts kersfen, die men zegt dar zeshonderd Ryk d i dder, h van den zyn er onderfchei tenen conditiën op het welzoo des Ktiz. Koophandel gedmnken. T s c H L A N D- H a Ml? II r g den 6 ien Augustus. M na"fNoora-Ameli^d .1 dat de Generaal Mareau met zyne F .millie van Cad,x naar afgezeild, üy begeeftzig na-r Nieuwj„rk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 1