Land overtefteeken. v R y K. -p Stmatsburg had men den 6den Oftober Parys den lódcnOftober, E onze j^jzer, ten elf üüren's morgens berigt, dat, den vorigen dcg,rokkenalwaar by niet lange ver van 'Ludwigsburg naarNordlimen ^oniteur\au den gden Oftober ver toeven zou. - Oezelfd'e birifYranfche Arméenaar den Donau aanrukt, vatmeldt verderdat de gro J ljnjen^ Hoe meer dezelve voor niet eene even groote [nelheidop; vcel telanger moeten wy wagten waards gaat, voegt dat beriger y, Couriers niet dan met lange over langs den te 6,r«,- burg te kunnen komen. en c0]c te Straat sburgbexSgl, dat ép cvengemddenjfet OOober had men StaJme„«lf, eenige onzer Colonnenop ujmd ZOude zyn. verlpreide dat door de 9 ;J M^n oaad Heer Rofenftubis alhier gearri- De Koninglyke dc porceleine Vaazen en andere kostbaar hedennTmens H. M. de Koningin van Pruisfcn te overhandigen. B A J A A l oktoberE lieden zym alhier bimien getrokken N y m e c e n den roden O Qok verwagt men nlnier het iRe SS omprovilioncel tühmr pnnba re hon- den. offober De MUSA PAR ADIS1ACA welke voor Ley den den L^nOctc Hartekampy onder opzigt van den groo- fchillende heme Gewette;des „tLn<S Univerfitvitbinnen thans in vollen jiuci, deezeStad nrtnher Heden zyn 100 man Gardes te voet en een Den Haag 16 Oft derzeiver nieuwe monteering, naar Ley- Detachement Garde Busfaareriin de Raadpenfionaris Vrydagaan- <kn vertrokken zulleV^pEVen 0m te adfiRecren bv eene plegtige Promo- ftaanden zig derwaartsbe&e UnjverQteic aldaar zal plaatshebben, tie in de Kegter met de Kapwelk M den FrmJchm Minister door Den iSden oftobeV- Iwigtige tyding aargebragtdat de Fran- Jbbe 'en^fa^t/lk^Troupen aa i e Overwinning op de Oostenry* Jlonau(tormenderhand hebben 1ng Dmmwerth opucn gftendeezerin ^eSS=ords dat een Corps Oostenrykm 19 duizendmao fterk, ^IflrrïïTbFdiERvmvaaA.ST^oK. tadeftchKrdam."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 2