2 ^®jÊ!k^5=Sï^ en f ta-Sdi a^ïssjss?%^gss fc* Jongc r^«Tri:*ssksïïee 3°l Sh3gc° ;FJm" het seh'ppl JPf dhat dre post tot onderhoud der tranfche Troup- n op fomL van 7^!^: 16 r? V0°' het j38r l8°* cenS FeUnWPiaa ?k0^taaDG- A-de Lange vooV f5oogl. p-de Lange, Ve-Nvf, ge- M. Monfieurverhoogt door C. Stroo met a2c g] ykgeld I7*5gL Een ruime Coupelftaande naast het gem: Buiten Verblvf u een Stukje Grond, ftrvkeeld coo 01 vrx,J j yt a§terdezelve W. Brons met iaogl. 5 gh Kryn van derXaay, verhoogt door op Zondag den aojlen October 1805. A K E E R S T E G EB 07) Anthome van DykJongman, geboren alhier en-17 woonachtig. §eD01ul te Amfterdamen beiden alhier DERDE G E n n n Hetidnk Cloeek lz:Jongman, en MariaSclmt, Jorge Dochter hei >p t hier geboren en woonachtig. Jul-ge L/ocnter, beiden al- Jóbannes Gerardus Kuisz VVeduwnaar, geboren te Nvl-prUcn ns retha van der MoolenJonge Dochter sr he n pnPi Pf Qï] Marga. Klaas Dirksz: hak, Weduwnaar eehofen ff r P,!" aih>er woonacht: JJirnnaverkampJongman, ea Sara Jacoha van homrirh i„„ ïn beiden geboren en woonachtig re Amfterdam. Il> JonËe dochter, Ter Secretarye der Stad Allnr.iar HAbb Geesjedefies"l lmsvrouwVanïf d* ^7' O^^enenf" vr.11 k I Maarten, Zoontje van Cs. Balder van Driebuien, 37 jaar. inaantje SlotHuisvrouw van Wm Oudtwortel, 27 jaar. MariaCatharinaHamersHuisvrouw ,,va" p; NJ*fen, 59 jaar. Ju&thtelije Sas, 67 jaar. 7 War. JanfieDochtertje van Arie Snyder 3 jaar 5 ytm Zoontje van jL banna van Laat 1 jaar. Wri' Klinkenberg, jaar. 0 N J 7 'UVltJUV

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 3