Zdisiïriïi^rkohs»KoouuiD, ft-v^ OpVrvdasenSamrdagdcn27<t™e" ^jjPfS'gévdu'en verkogt. 7'kSS"'rSX^befóro^noordftrydge.d300 Eao HuSl^^r^Westzydc van de Hoogeftraatftrykgelddjgl. Jan l'lasverhoogt door Jan Je1'™' jjzaklzydc van de Spanjaard- Een Pakhuis en Ere, daar top«aat,aan ftraatftrykgeld loogl. A.P. de Lange gt Annaftraat Een Huis en Ervedaar t op ^X0r Ai Wilmers met 5 gl. ftrykgeld 50 gl- Jan d,CfUIv00/dZvdc van de Langeftraatmet een Steeg E^Ken"deTdI HoVgeftraat Wdlemkrons, opge- EenWagenhutsen Stalling voor drie Paardenagtcr gemelde Hu.zmg.ftrykt geld900gl.C.Stroomet,afgei^ge"- jd Zaad< als Bosch Eegn Huismans Wooomv, met |4"Xeg m de ZvpcItrykgeld 85 gl. per MorgenSimon I lartoRopgchondennpaSS'^ b h Roiter. Een I luis fn ?°Z£lel. verhoogt dool H. vin Tellingen fteegjeftrykgeld 310 gl. C. van tterkeiv met 14° gl- t 1 (venaamt de Wildemanop het Dronkenoort, Eftr§gelT39o7lfWillem ftrykgeld,45gl. ^T^neV,ftrjk- hoogt door Jan ^fJ^5£Biaüwt Boerop de Zaadmarktftrykgeld 730 gT.Cornelis van Os verhoogt doo^C. Stroo met 17 J>q Heere.Weg S-oo van Tellingen, ver- Een^tuk^Weidlari'd^n d^Bergermccrgcnaamt het Rietbat of kromme We/da -ftrïkgelJ 975 gI' m«'fwSaS'Igenaamde N,],*,rgtr Wèiiftr,lcg.W 500

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1805 | | pagina 2