ïyW-,. S1S&ISJÈS l!S?5SSli»o iK pf rdcr. sStf va° fcr Secretarye der Stad Alkmaar, zyn vanden apften^e™ber mh denken Jjw-T.W, Wm, Brinkman47 jaar. U'ilbelmind Charhtta Lojts Wed. Comelis Huipjloot72 jaar. Catharina G ertruidaDocht: van Jofeph Antonie Agina8 maanden. JMaarten Zoontje van Jesfe van ïf'yk, 10 dagen. GysbertZoontje van Fredrii Kop pers, x jaar. Diewertje 'Klaas. Jan Coenraad Groote 72 jaar- Clara Groote, Wed: ilamji yeenkamp37 yar. 't Doodgeboren Dochtertje van David Haye. "Ritfevoort naby de Kenncmerpoort dezer Stad, Loelh uis nouuen, ^dTsmlrjm,Kostbaare -Jg deDfonder,Stonde maakt by deene bekend: da, Iav do.» koop ejg«. zoekt dieswegens iders gunst en recommandatie. Repelius. De Ondergetekende Tn eHeTr, No,arii« Procureor alhier als tot de ontvangst en in- vorderingdaarvan, door u^ut mlfk*r. De Kies en Tandmeester Ch arlesL ehma n s ™n t ferveren a f x io- Te Alkmaar, by de Erven van A. S t e r c k in dc Ach ter dans. esssesÊSSê S&33Sg3&«E

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 4