C O U R A N T. l lilrSnSI MS'gss£ «SS? Tol h mi. <j<1 i^%S6Sï»$ïS?Srf^K «M be. ^|«g^U«»^S2S Uc°-to Zï Iis Ao. 18 0(5. 33* ALKMAARSCHE Van Maandag den 18 Augustus. voorden 5paan/c/^nPrinsdeJa Paz HuSc,up genomen, en die De tyding dat Mango nocbhet SSS- COC heden cde'er bericht van ontvangen hebben. LAND. einde in gemelde Landen eene Proclamatie van Z Keizsrl. li.geuagteefcc Dusfeldorff den 26 July, afgekondigd. n-e]. Verdrag van Bondge- Alvorens 'er iets officieels betbeke&nd was'l^werderl 'er3gerugten van «11^ Nieuwspapieren geplaatst, waarin datge g eens briefsin dato 14 „elke ffiS SI"» 3» den Prins van W«- 0«j

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1806 | | pagina 1