rs-ihrï "ctXoU, 5n°óg°- Te vM.ee14 rRilp" ln°Senamiddags SStSiTAi, Ui wie» ook nadere tater- "("zaak prins j-« et chaussées en HollandeIe re- Direetetir des pW»t imée située sur le rivage de la mer dev l'auberge dite le hon rouge, terabre Pf°ch^,na dix heures du matin. ^I'isN'ni-Nci conditions peuvent être exammés par to ta£""ft, dans P.ube*. .usdire e. i 1'hO.ei dc rintendaiice dans le Hazepolder. VENTE JUDICIAIRE. GERUIT de HEER, nocaire impénal i'Alsmaar, »£n i Alkmaar susditk vendre aux enchéres, pour «reent *omptantUu AMEBLEMENT propre con- sistant en lies nvec leur appartenantslinges et .linge de table, habits d'homme, belles glacés, carpets verreries et fayencesustenstles vernisseSbaitcriL de cuisine en cuivre et étaincommode, pendule, chais tableset ce qu'on presentera d avantaöe. F suite inrdi le 3 septembre h itffdtune cavale pilote extremement douce, chaise, harnoisfom, et uuelques ustensiles d'ecurie. Les bi en's susmentionnésseront exposés chaque fundiet mardi avant la vente de deux it six heures üe rclevée.. Alk- Fan-1 re- No. 1, ÏST°. 2. nor GERRIT de HEER, notaire imperial h maar vendra mercredi le 9 septembre 181e, en berge dite la concordeau Ryp a un heure, de ,eVL'e T7ne FERME avec 16 arpents 27/ u is oft 13 hectares, 90 ares et 1-5. c-"-i times TFRRES située dans le Noordemder-n'. er prés l'Oos'tringdyk, marqué e au carte, Deux parties TERRES, situées e le Bu- remade dans le Noordeinder - meer -mic tion du Zuidschermeer, grant,es luie .-v-c 1'autre sept arpents 266toises,,.ou v.c- tares, 24 ares et 4 centiares. annexe le, parcelles no. 27 et 28 l'une dite le latend en le voorweidegrande en coniribution atrfelen, un vierling et deux motjes, 1 autre dite le kryn aartsventje, grande en contr - bution 13' aggelen deux roetjes, fatsant ie tout en semble 60 aggelen 2 vierling, lïrlons de vente seront exposes trots jours nt le eins de la vente en l'étude du notaire im- 1 r nF HEER it Alkmaar susdit, qui donnera méffiê teras, des informations ultérieures. C\r7 septembre 18.2, Dirk Regterhuissiei.pro visoir tiendra vente k sa maison des quelques MEU- tcaAC PRINS, autorisé pour debiteur et Chez IS A A loterie, est tombé dans separer des bil 1 Loterie Impériale la qiiatrieme classe de a 111 sur n0. 68o9. KS?"K PO», 1. cinqoiime o» derniere Sas" de. lot, c, parties do lot, t P"X cottr.nt. brengen en geheel herftellen van het Rijs- en Steenen- Hoofd, gelegen voor het Dorp Petten, op Maandag den 14 September aanftaandein de Herberg de Rode Lecu» binnen de Stad Alkmaar, 's morgens ten tien uren pra- C'nè conditiën en voorwaarden kunnen inmiddels door de gegadigdens worden geëxamineerd in evengenoemde Herberg en in het Gemeneiands-hms van den Honds- bosfche in de Hazepolder. OF7AG VERKOPING op REGTERLIJK-UI^ZAG. GERRIT de HEERKeizerlijk Notaris te Alk maar is van meening op Woensdag den aden Septem ber 1812, des voormiddags ten tien uren, aan het Steif. buis van den Heer IVilkm Sevenhutzenbij de Hout- huis van ae:i tusfehen de Vriefche en Geester Poon'en der Stad Alkmaar voornoemdom kontant gsld i „4 VerkoDinc te houden, van een Zuidefj- ke INBOEDEL, bettaande in Beddensmneihtuitoehe- h'ore, llEr lPtU E t in4.v HmH», worden gepraifenteerd- September, des mid- Aismedc op DoiUcttlae de,,^ Jnii Bkt dags tenia Tui "en, Hooy en Stalgereedfchappen. Paard, Chan, ./u]l,n door een ieder Maan- da?^nV°Dt&G" voren, van twee tot zes uren na- mi^*gGFRRIT SCHEERTKeizerlijk Notaris te Alk- uuun w jell „den September 1812, m ten een uur"aNS-WONING met 16 Morgen N°- K Roeden LANDof 13 Hectares, 00 Ares én 85 Centiares, ftaande on gelegen aan de Oost-Ringdiik, in de Noorse,mier Meer, Of1 "C>-- de Kaart getekend N®. 10 eu 28. op •Mo o Twee wereeete 11 LAND. gek en 111 de Buu- remsade in de Nooraeinder Meer, onder dc Turisdictie van Znidfchertneerte zamen 'Morgen a66| Roeden of 6 en 4 Centiares, annex de- Cayel. t -7 4i1C' ce-.e genaamd het Lapland-u. deVoot- lite ïn lastSn groot 47-A .-vle»een V.er- Hno e'n twee Metjes, en het ander genaamd Sm /t/irtsveirtie in ïnsten groot 13 Aggelw.i twee Metjes, dus te zameu60 Aggelen 2 Vier- matie te bekomen is. k Regter, provi- Op den 7 SeP"l2jerteJ"iine huSe Verkoping hou- fioneele "^^MOBILAIRE GOEDEREN. e. "edeelrens va» die», in Koop e. Huur prys courant. a - A;i.stWA A R S» tihea j. mm-v 2to cour H E RE TIE R.S U AND, Imprimeur dans le Floutilstraatsection I d',A, S T E R C K dans le Kooluün, Section C. N 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 4