sSSSife V un pendule vendre de-main h main, cause deuces: jrfieur SK&5 V"' liqUid6r C£t" fi-kee NoS' Nuh^TvanP fe"« fa de «HvuPERTUS T o hannes V o n k grefïï.er de la "justice de paixcanton Alkmaren''ia vence limdt le °ctJr* la Ho'utilstraatsection B. veuve Klaas A MEUI3LES cou- veuve susdite. A vendre k PaimiableUne grande quint it c DEMOLITIONS, consign cnjouttes^ des cbes, chevrons, dressoirs, UK Coulis- toits, larabrisdes seuils P°u 1 d dehors, un se, d'écuriebrisées, de dedans ffef\ diffe_ ou deux, toits vitres sans et avec fenet^ qud. rent grosseur largeur hauteur P rouge des que* milliers, bnques dures en e"s et br,_ briques dures en laune et gn P rouges de Leide que*, pour mafonner de Gouda et w"6 tk des tulles en bleuverntsses e ^|stall9' en tpiles rouge, quelques P'eV: ts' uae multitude matche pieds plinthes, des _!jnciies lambris, de marbres d'ltalie, e.mer e %s doCom- ct finaleinent quelques cetuai"|es fns de Ls. Sabs- bres, et autre* matemu*, aux maga lis camp:, au Burgwal, a Ilarlem, us Une MAI SON, étant une Tot ?<r'f J0i\,'u grand Magasin Tanner: edeux aun'e voilene 7V,4/* et ensnlte ce qui appa- complettesise an quai metier encore Dans la elite Voilene on avec beaucoup de ™cc%-~J:*X- 1 cuuer incessamment la dire parpe. Tin bert p. de Lange, notaure-nuperral^geR'ÏE bièn A vendre a l'am.ableUne BOUI.AN OI K scchalandéesituée a Egmand-op-den noci, ser. chez le maire JVillem de la masse du Tous creanciers ou d(-bit<?u mar. sieur Theodorus J°»a^n e»JEI 'g de'faire cband de briqués, égard, ultérieu- leurs declarations et de p..y- tourc a pétude du rement avant la fin du mo.s d oaobre^ notaire-imperial Mr. no. 85, con- dans le longue jViwAw r*« stuud avec les J1"., /r<Y Alkmaarpar le te masse. On pourra louër du i« °ctpor-Cpour et "Chevauxchez le soussugn P P sads. pa i em ent comptantde faire le possiou. v faire prix raissonnable^ Haagen la bourse d'Amsterdam, section B. No. 2. V Op Maandag den 26 October 18n zal Hi ;t=S R- t Vsajmk Gr iher vn hut ^.,-1 MVnmr N°.' 2 ten Huize van de V/edtuve T"1; Ibfic i'n de Houtilftraat binnen deezc Stad, Wbk B No "'04, Verkoping houden van allerlei/iU/A- R i 11) en INBOEDEL, beftaande rn een traaij laand Uo lSgZ mooije Schilderpn en .andere Goederen Tc Iemand inclinerende hier eemge goederen bij te ien/gellfven dezelven te bezoden ten Huize van vveb'-emelde Weduwe Klaas Makkes. Uit (ft hand te Koop: Een gr00te party AF BRAAK cellar. 11de in Balken, Deelen RibbenRic hels Latten, Krpbint 1. Lambrireenngen, Scnuif-, St"U Portchrizee-, Binnen- en Bulten - Deurcouhj- n«n 'een en twee Lichten met en fconder eijgder olies' ran differente dikte, breedte, hoogte en lengte 'mitsgaders eenige honderd-duizende grauwe en roode MoD^nen se. le eu grauwe Straat- en Stal - Klinkers Goudfche en' roode Lijdlche Metfelfteenenblauwe eladde blauwe ruwe en roode Dadpaqueu eemg A bui fteeu zijnde treeden, plinten, (loepen, &c. - Voorts een meenïgtc Italiuamch Marmer qfppnP11 Plinten nis LnmbnieermgqnCLc. Gint euj Lambs. Sabelis en Comp:op de Burgw.nl, te Haarlem 'C''uoor Sterfgeval uit de Hand te Koop: Een .7 nr.11 7*Ufinn?.nher\ wan T>nor Sterlitevai uit ae iwuu IIUIS zMnde pen"fllrhfdnte ZAlcnn:akery waarbij een ECeL TaJtuU. twee Tcankèuheen n her teen verder tot ecne complet Zeilenmakery hchoo'T ftaande op de Heemeer te Alkmaarwor- deze ve Zenmimakcrij als nog met goed fucces gecontinueerd. - De Kooper kan dezelve dadelijk aan- va^dcK Tm bert Tymensz: de Fries, thans her '-V- ujrc Ppwonende, Dirk Kuiper te Crom- bovengemelde huis b^0"elde, No tam cc menie en bij A. r. U""oL 'uitle band te Koop: Een Welbeklante BROOD^ B AKKER 1ftaande en gelegen te Egmond op.den B.vKivLK -J, b lVilL;n Tervoorst, M*tre aldaar. li xe l\otaiis l J Wij. NOt als zijnde met L angeftraatte^/tor Nic6/aasvan Sanen Teengs eu benevens de Heeren^c^te WOOMchtig> te Edam,J Theodorus Johannes Rapelius ge- Jtifd om deszelfs boedel tot Liquiditeit te brengen. mWh °de ondergetekende is van den eerKen Octo- F rl hL Rvtuie en Paardenbelooft een re- ^er dar voor 'eene civiele prijs en kontante betaling, S «°."e» aangewend om genoegen „voldoen.», te geven. van der Haagen de- Beun van Am fier damWijk B. No. 2. c b fjQ aao, pour les J1ERETIERS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 8