ScH sar- - is aisfflirSi' '°eelCTtrf "orde°' P" a L K. M AAR. A L K M A A R- A F F I C H E S, annonces et Avis divers ADV ERTENTIEN, aankondigingen en verfchillende Berigten vsn N°. 54- vmr.R.u.DI, 3° D,c""" l8"- Acs ifs 'P vt FÊ T de rfrrondisseinent d' ALK MAAR, Cellier M^e-^-rdq uu'TïeTpitredT, Huivant form es, 1.*^'ar don provisoire des travau. d'Alkmaar, estimés ii st" T°!5/A«W»4 dtcembre 1812.^ R VERSCHÜ1R. r* v R. M FJ* ,:>,7/c d'ALKMAAR, prévient le /.e MA1RE 'j„;Ara le 4 janvier i8°° et "eize N°. 54- WOENSDAG, den 30 December 18 5? Ban de" 1. Ferme de - et appa, ïl« pon«« %fters de(U FrSche Potte de cetre tesancesmué« consecutive», qu. »«ont te- villepont trens cmler janvier 1813 et finiront «ups i commencer le p T .uier des charges est le dernier décemlsre 1 1 f*jyiairïe et chacun en pourra ié posé aux ^nreauxdelaM»^. id;int te cours de prendre lecture 3° ^ellem g ]us?u^ deux cette semaine d insctipti0ns provisoires, éc heUrsurdpeapterVtimbré, cachetées et signées y seront ïéfues pendant ^«mbreTsia. Alkmaar, le 3° U6C Le Main susdtt N. DE FOREEST de PETTEN. ®ima?0Wm»vv utrechr, t0'"s Beurants ii A'km a ar.. Esmond" op Zeeet Eh- Sm U» deux d<ne»«»" Alk®" Fret Departement Leveranciers van Mate- mers van Publieke yastgeftelde voet en wijze, zal riolen datvolgens de vtstgette n eem« SS" weJuASoleU toewijzing op tie» J«»"H aan (taandenzal P'^^vdken genegen zïJtiV Zoodanige perl °°n" ;'efchrii ven kunnen de condi- Alkmaar 24 IXecemket 1.81-, VERSCHUIR. j n kMAAR berigt het publieC De MAIRE der Stad ALICMAAR, middags,. dat hij den 4dc" Jamtarij 3> R dhlIj, dezer Stad, zal in een der vertrekken van of Verhuringb'ij overgaan tot de OPct^ §1 n de Overtoom, (ge- opbcd, van hett Hu», dMumebd d> naarnfd de Zes tee" 'j? poort dezer Stad voor drie gelegen buiten.d® Fn.efche h den zuUen worden «gcereenvolgehde jaren, wei pn zullen eindigen aantevangen op pn Jg De Conditiën zijn op de den laatften December i»'?- cn eell ;cder zat Bureaux der gfdurendc den loop dezer dezelven aldaar dagelyks yoorm;ddag9 tien tot des Week, kunn'n"reen'. Zullende aldaar, gedurende die namiddags twee uren, f f h r,vings_biVletten aangeno- tijden, de, pr0V'veb« op gezegeld PaPier gefchreven,. S",",»"™CUVWlfn tno,.» *J°- Alkmaïr, tien 30 Decern jr ■■erreermJ, N. van FOREEST van PETTEN, Óp ZONDAG den 20 DECEMBER 1812,, De Heer S°K Utrecht, en Imnetje Keyxcr en beiden alhier woonacht g. aan z en Juort» ie N.CUW5 11 r r r M F RE 1812', t r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1812 | | pagina 1