En»Pomade Tesselschade. Quina Laroche WINTERDIENS T. vemche Zuurkool, Een Boekbinder-Brocheerder, Te koop of te huur GEEN LIKDOORNS MEER Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. A sa ii si ii 1 IS" o v e its 1^ r S W MejiffroBW J- KBÏÏ T met eene ruime Keuze Dames-HaBttwerken geëtaleerd, VERHUISD: ifiarhi- eu JSearsbcvictu ïl% 5 SlbturteuOcu. Jb. LUTTEROT De Noordhollandsche Mainzer Zuurkool- fabriek Grelinger Jansen C0., Mr. J. VERDAM, Advocaat en Procureur, Langestraat, hoek Pastoorsteeg, No. 24, twee W OOnllllizf 11waarvan één in gericht tot SMEDERIJ, staande te Koedijk. Franco te bevragen bij P. RUSte Zuidscharwoudeof J. VISSER, te Oudkarspel. Ëiiuih'bttlse«I of EJfiii thilocome AlttUltevht-Moinltvalei'. Met eene ge lijke hoeveelheid water gemengd is het de aange naamste mondspoeling. Het neemt eiken slechten smaak weg, reinigt de tanden, versterkt zwak tand. vleesch en verhindert de vorming van kalk op de tan den daar het slijm en overblijfselen der spijzen oplcs^ Het flacon kost 75 ets. Ent/elsch 'JTttndpoeder. In elegante doozen van 100 en 50 grammen h 45 en 25 ets. .fl MSM TMdBSBPA MS CBSEBPBE r5\ loorSiui'gvitfl «3«, Amsterdam dat gratis en franco tegen toezending van 20 cents aan postzegels eene xecv belangrijke Slie- dedeeiing verzendt. V of ft«.l WBuWN, KRAEPELIEN BY H0LH, ^Likdoorns en andere verharde Gezwel len ook Wrattenhoe verouderd ook ver dwijnen binnen korten tijd radicaal door inwrijving van den oplossenden Bj BBé. BP PP PP BS A BS l Ba ME MB. Prijs 60 cent met gebruik. Depot bij de firma J. Brongers Gz., Bazar. iwi Aan alle stations en bestelkantoren zijn verkrijgbaar: - Hp„ x 20 ■Meiistbil jetten aanwijzende de uren van vertrek en aankomst der treinen (gr j 011 flïo'OIBcieele «ïds, inhoudende behalve de vertrekuren, de correspondentie met binnen-en buiten- land!che s"oo^!gen p^en 'van rechtstreeksche plaatskaarten naar het binnen- en bu.tenland voor Amsterdam "'van Amsterdam naar Rotterdam en omgekeerd worden ook reizigers derde klasse in de Kortsteden goedkoopste route in doorgaande rijtuigen naar Brussel1*«,'.WS! ^«ttnnover en Herltin. e (minis r is van at Dinsdag 31 dezer tot en met Zaterdag 4 November e.k ten huize van den Heer H. POST, te Alkmaar, aan de Langestraat, hoek Krebbesteeg, bizonder geschikt voor ST. NICOLAAS-CADEAUXen neemt de vrijheid zich beleeldelijk aan te bevelen. A ik maar, 38 October 188«. 4 H. B., te Helder, rebellie, 14 dagen gev. en 8 boete, subs. 1 dag gev., alles in eenzame opsluiting te ondergaan 5. M. de V., te Bovenkarspel, beleediging, /25 boete, subs. 7 dagen gev. 6 P K K. S. en K. K., allen te Bovenkarspel, beleediging enz., ieder tot 100 boete, subs. 14 dagen gev. 7. C. R., te Medemblik, mishandeling, 14 dagen gev. 8. J. K., te Andijk, mishandeling, 7 dagen gev. 9. C. D., te Andijk beleediging1 maand gev. en 2 boeten, ieder van 15, subs, voor iedere boete 4 dagen gev. 10. C. D., te Oudorp, schennis der eerbaarheid met mannen, 6 maanden gev. en 2 boeten, ieder van 8, subs, voor iedere boete 1 dag gev., alles in eenzame opsluiting te ondergaan. 11. J. A. S., te Alkmaar, hoon, vrijgesproken. 12. C. van der L., zonder vaste woonplaats, bedelarij14 dagen gev. 13. M. van K., zonder vaste woonplaatsbedelarij, 14 dagen gev. en opzending naar een bedelaarsgesticht. 14. W. W., zonder vaste woonplaats, bedelarij, vonnis ge heel als boven. B U R G E R L IJ K E STAND. GETROUWD. 29 Oct. Johannes Cornelis van Gisbergen en Helena Maria Wal ters. Jacob Lutterot en Anna Maria Jacoba Luijt. Jan Harm Keijzer en Polkje Jagersma. Hendrik van Putten en Dorothea Johanna Ligthart. Pieter Slikker en Zwana Hendrika Koch. GEBOREN. 27 Oct. Catharina TheresiaD. van Carl Gerhard Christian Heinrich Euhrmann en Catharina Donnee. 29 Wilhelmus Petrus, Z. van Johannes Zonderhuis en Johanna Margaretha Maria van Tunen. Niesje, D. van Anthonius van Zon en Anna de Boer. Maria, D. van Pieter Groenland en Cornelia Amersbeek. 30 AnthoniusZ. van Christiaan Lampe en Maria Catha rina Wouters. Pieter, Z. van Pieter Harderwijken Ariaantje Knaap. Alida Wilhelmina D. van Hendri- cus Josephus Puttenaar en Anna Maria Haberstoek. OVERLEDEN. 29 Oct. Gerrit Dekker, 85 j.Egbert Henricus, Z. van Jurrianus Hazes en Elisabeth Maria Mente 15 m. Hendrik, Z. van wijlen HendrikSchuit en van Maartje Smit, 3 j. en 4 m. Sït. AMSTERDAM. pCt. 30 Oct. Aederland, Cert. N. W. Schuld2J 66'/|, Dito, dito3 7b'5/ie Dito, dit 4 102% Dito, Obligatiën dito 18784 j 102'/< Oostenrijk, Obl. ia pap. fl. 1000 Mei-Nov. 5 j 64 Dito, dito Ï'ebr.-Aug. 5 C47/le Dito, zilver Jan.-Juli 5 64'/, Dito, dito April-Oct. 5 Balie, 18815 Rusland, Ob.H.&C.1798/1815 ƒ1000 Jan. 5 Cert. Inschr. 6e serie 1855 Z.R.500 Ap.-Oet. 5 Obl. 1864 Amst. 1000 April-Oct5 Dito 1866 5 Dito 1877 20-100 Jan.-Juli5 Dito ditoOost.ZR.100-1000 13Juli-13Dec. 5 Dito dito 2e serie 13 Jan.-13 Juli 5 Dito 1873 gecons. 50-100 Juni-Dec. 5 Dito 1860 2e leening ot 100 4 i Dito 1875 gecons. o£ 50-100 Apr.-Oct. 4j Dito 1880gecons.ZR.125-625 13Mei-13Nov.4 Obl.-leening 1867/69 20-100 Mei-Nov. 4 Spanje, Obl. Buit. 1867/69 Pias. 200-4800 li Dito, dito 1876 - 200-1200 2 Dito, Binnenland Pes. 1000-5000 li Dito, dito 1876 - 500-5000 2 Turkije, O.A.S.1865 50-100 13Jan-13Juli 5 Dito, dito 1869 fr. 500-2500 Apr.-Oct. 6 Egypte, Obl. leening 1876 4 Mexico, Obligation 18513 Dito, dito 1864 3 Peru, Oblig. leening 18706 Dito, dito 1872 5 VenezuelaObligatiën 18813 Nederland, Ned. Ind. Handelab. Aand.. AmerikaAand. Maxwell Land Gr. Comp. Nederland, N. Centr. Spoorw. Aand. f 250 Dito, dito gestemp. Oblig. t 235 Dito, N. Brab. Boxtel Obl. 18755 Balie, Zuid-Ital. Spoorweg Obl....,3 Poten, Wars.-Weenen Aandeel Rusland, Gr. Sp.-Jlaatsch. Aand5 Dito, Hypoth. Obligatiën3 j Baltische Spoorw. Aand8 Jelez-Griasi Oblig5 Jelez-Orel dito5 Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Dito, Morschansk-Sysran Aand5 Orel-Vitebsk Oblig5 Poti-Tiflis Obiig. f 1000 5 Riaschk-Wiasma Aand5 Z.-W. Spoorw. Aand. 100—1000 5 Amerika, Buffalo Fittsb. W. Sp. C. v. A. Dito, Canad -South Cert. v. Aandeel Dito, Chtt. Cert. v. Aandeel Preferred Dito, Illinois Cert. v. Aand Dito, Lonis San Fr. Aand. Ie Pref. Dito, dito Preferred Dito, Mich. Centr. Cert. v. Aand Dito, Miss. Incomebonds Dito, N.-York Erie West. Sp. Cert.. Dito, St.P. Min&Manit. Dakota Ext. Obl. Dito, Wabash St. L.&Pac. Ct. v. Aand. Nederland, Stad Amsterdam f 10003 Dito, dito dito f 1003 Hongarije. Theiss Spoorweg4 Oostenrijk, Staatsl. 1854 4 Dito, dito 1860 5 Dito, dito 1864 Dito, Stad Weenen 1874 Rusland, Staatsleening 18645 Dito, dito 18665 lurkige, Spoorwegleening3 65'/., 84 96 76 93"/,, 93 Vg 87'/, 52% 62% 84'/, 82'/, 76%, 66'/,. 753/„ 27 43% 25% 13%, 69'/,, 25'/, 12'/,. 15'/,, H3/, 37 112 24"/,, 36 68'/, 51% 119"/,, 60% 50'/,, 83 87% 64% 80% 86" 64 57% 42"/,, 69»/,, 161 146'/, 97 57% 101' s 60'/, 40'/, 106% 58 105% 109% 92'/,, 101% 110 145% 105'/, 126',, 122% 13s/, 31 Oct. 65'/, 79% 102% 102'/, 64'/, 64% 65'/, 83% 95'/, 76 93'/, 93%, 87'/, 52% 52'/, 75% 66'/, 75'/, 27% 26% 11'/, 13s/, 70 25';, 12'/, 15% 11% 87 36 69% 61% 51 119% 50'/, 82% 87 63% 80»/,, 86'/, 63'/, 57'/, 42 68% 147 101% 61'/, 40%. 57'/, 105 109'/, 92 110% 13'!, Schiedam 30 Oct. Moutwijn f 13, Jenever /18,50 per vat. Leiden 28 Oct. Boter le. soort 68 a 76 per P. f 170 a 190, 2e. soort ƒ60 a 66, per P. 1,50 a 1,65, aangevoerd 7500 pond. Londen 30 Oct. 3100 Runderen 4.-6.4, 7000 Schapen en Lammeren 5.8-7.6, 100 Kalveren 5 -6.2, Varkens 4.-4-8. PUB TELEGBAAF. Purmerend 31 Oct. Aangevoerd 383 Melk- en vette Koeien, haudel matig, 87 vette Kalveren 0,90 a 1.10 per P., 54 nuchtere dito 12 a 32, beide handel vlug, 2068 Schapen en Lammeren prijshoudend, 196 vette Varkens 48 a 60 et. per P., handel vlug, 415 Biggen ƒ3 a 7, handel stug, Kip-eieren 7 a 7,50 per 100, Boter per P. 1,50 a 1,60, 400 Ganzen f'2 a 2,75 75 Zwanen /4a 5,50, f93 mud Appelen 6 a 7,50, 7 mud Peren /7a 8,50 per mud. Kleine kaas 34Middelbare f 33,50aangevoerd 368 st. Getrouwd en A. J. M. LUYT, die tevensnamens wederzijdsche familiehunnen hartelijken dank betuigen voor de bewijzen van be langstelling bii hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 29 October 1882. Heden overleed onze geliefde Echtgenoot, Vader en Behuwdvader, JOHANNES BOMMER, in den ouderdom van ruim 66 jaren na in zijne langdurige ziekte meermalen gesterkt te zijn met de II. Sacra menten. Uit aller naam, Egmond-BinnenM. GROOT, 28 October 1882. Wed. J. BOMMER. De ondergeteekenden betuigen mede uit naam van hun schoonzoon, den heer II. WENINK hun hartelijken dank voor de talrijke bewijzen van deel- neming wegens het overlijden hunner geliefde doch ter ontvangen. E A. TAUBER. HeilooM- TAUBER 1 Nov. 1882 Heemskerk. te NOORDSCHARWOUDE, heeft de eer H.H. ge achte begunstigers te berichten dat van af heden weder bij haar verkrijgbaar is in OKSHOOFDEN en KLEINE VAATJES. H H. Exporteurs, ReedersWinkeliers, alsmede Gestichten genieten aanzienlijk rabat Voor bestellingen en prijsaanvragen gelieve men zich te vervoegen bij te Noordscharwoude. veel vrijen tijd hebbende, zag zich gaarne hier ter stede geplaatst. Brieven francoletter Hbureau dezer Courant naar de van ATKINSON, is roosverdrijvend belet het uit vallen der haren geeft het zachtheid en glaus. Men neme 1 flacon tot overtuiging Prijs 50 ct. Depot bij de firma J. Bkongers Gz., Bazar. Deze balsem is eene spiritus oplossing van een zeer fijn vet met eene toevoeging van Peru-balsem, extract van kina en welriekende olieën Hij reinigt de huid van het hoofden kan het beste middel genoemd worden, om de groei van het baar te bevorderen en het uitvallen te voorkomen. In flacons a 45 en 90 ets. Bdiaton-ËBroppdfi zonder schadelijke be- standdeelen bevrijden oogenblikkelijk van de hevigste KIESPIJN. Het fleschje kost 25 ets. Alkmaar, Ansingh en Mesman Amsterdam, Uloth C°. In de andere plaatsen in de bekende depóts Emmerik. H. VAN GIMBORN Houders van GrieTcsche en Russische fondsen heb ben er belang bij hun naam en adres op te geven aan Het Bestuur der Afdeeling Alkmaar maakt bekend, dat de goederen in haar Depot van Dinsdag, 31 October, tot en met Vrijdag, 4 November, geëta leerd zullen zijn ten huize van Mej, A. M REESER, LangestraatA No 52, en brengt dit door deze on der de welwillende aandacht der belangstellende stad- genooten. Mevr. RIETBERG-SCtlOEIIUIZEN, Pres. Mej. M C. W. EABRITIUS, Secr. Jfi wtMTIEirag xv van Apothekers te Zeist, is verkrijgbaar in flesscben van ƒ1,en f 1,90 bij de H.H. Apothekers te Alkmaar, Lvymes en Peereboom; Lnkkuizen de Koning Roldanus en Zoon; Helder, Jelgersma; Hoorn Lippits; Purmerend, v. d. V ooren Schagen Hazeuver der in de bekende dépots. MIC*» Q&ft <f> Alkmaar 30 Oct. 1 Koe f 200, 80 vette Kalveren 35 a 106, 9 nucht. Kalveren 13 a 21, 1297 Schapen 30 a 46, 254 vette Varkens 48 a 58 ets. per P., 14 magere. Amsterdam 30 Oct. 492 Runderen, vette 68 a 82 ets. per Pond, Melk- en Kalfkoeien 150 a 280, 9 Graskalveren 26 a 4068 nucht. Kalveren 8 a 12, 25 Schapen, 20 a 32 398 vette Varkens 46 a 55 ct. per P., 1 Paard. Aardappelen: Zeeuwsche sp. jammen 4 a 4,60, dito ilak- keesche 3,20 a 4, dito poters 1 2,10 a 2,40, friesche jammen 2,70 a 3,25, dito eng. 1,80 a 2, saks. jammen t 3,25 a 3,50pr. roode 2,50 a 3 kamb. f 2,50 a 3,10. Raap- en Lijnkoeken onveranderd. Peterolie loco 9 a 9,12% entr. betaald en te koop. Nov. 9 a 9,12% Dec. 9,50, Jan.—Maart 9,75 entr. Edam 28 Oct. Kleine Kaas 27 a 33aangevoerd 74 st., wegende 17,225 Ponden. Haarlem 30 Oct. Roode Tarwe 8,50 a 9, Wïtte larwe 7,50 a 9, Rogge f 5,90 a 6,10, Gerst 5,50 a 5,60, Haver 3,50 a 4Duiven Boonen f 6,40 a 7,25 Paarden boonen f 5,75 a 6,50. Stoomdrukkerij van Herms. Coster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1882 | | pagina 4