Houttilstraat, H. B. J. LAUMANN, Alkmaar, bericht aan zijne seachte clientèle fle ontvansst der NIEUWE NAJAARS-ARTIKELEN, Begrafenis vereeniging. De Deventerkoek firma Jb. Bussink, New York Lijnzaadskoeken merk r. cros, Opgericht 1825. Chocolade en Cacao. Boekhandelv.Herms, Coeter Zoon, Alkmaar. Prof. A. NüMAFs Handel der Genees an Verloskunde van lei Vee MEY's „STOFFWASCHE" goedkoop - solied I - elegant COGNAC, en Baltimore. Gebrih Stoliwercks Stollwerck's Chocolade en Cacao alsBoode-, Witte-, Blauwe- en Jaeger BaaienBevers en Flanellen. Heeren-, Barnes- en Kinder-, Zanella, Gloria, Zijden Parapluie's van af 60 cents. Specialiteit in: fleeren-, Dames- en Kinder Ondergoederen, groote keuze in Wollen, gestikte en Molton Dekens, Veêren- en Kapok-bedden. E. OE JONGH Az., A. PEPERKAMP. G. W. VAN DER VEEN,| Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Rotterdam Amsterdam* KORTSTÉenGÖÈDKOOPSTE OVERTOCHT. Huidziekten en Vrouwenziekten. Zuivere murwe Onovertroffen KWALITEIT. Fabriek te W est zaan Wegende vermeerderde druk, PRIJS f 2,90. Verkrijgbaar te Alkmaar bij de lieeren GrEBRs. BERENT- ZEN, liouttil 31, IMHULSEN HOYER, Laat 67, GrEBRs. SCIIENKEin X£eeren-€/onfecties Mient 25 Groote keuze in Kapers, Fanchons, Barets, Handschoenen, Wantjes, Kousen, Jurkjes, Fichu's, groote zwarte Omslag- en Avonddoeken. Het toenemend verbruik van het artikel D 54 LAAT ALKMAAR. ALKMAAR 8CHE Nette bediening. Voortdurend aanbevelend. dsiï t' Stllife NA SM Doelmatige, door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen, garandeeren den verbruiker van een aanbevelenswaardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp. Etiketten. De Firma behaalde: 27 Brevets als Hofleverancier, 44 Eere-Diploma's, gouden enz. Medailles; een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat. Reeds 1874 schreef de Accademie national de Paris: Stollwerck's fabrikaat is verkrijgbaar bij H. H. Confiseurs, Banketbakkers enz. enz. Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt, Amsterdam, Kalverstraat 103. bewerkt door F. C. HEKMEIJER, leeraar aan 's rijks vee-artsen ij school. Gangbaarste modellen. a of direct hij MEY A EDLICH, „Versandt-Geschaft", LEIPZIG-PLAGWITZ. Hierbij een gelegonheidskoopminstens 25 procent onder de waarde ingekochtwelke zoo ook weder verkocht zullen worden. Bovendien worden alle goederen zonder onder- scheid met een geringe winst overgedaan en daarbij vaste prijzen zoodat een kind vertrouwd is bij mij inkoopen te doen. ook als gezondheidsmiddel, heeft den ondergeteekende doen besluiten om den gerenommeerdcn Cognac van de firma J. BIJPOAT Co., te Cognac, bekroond met de gouden medaille te Amsterdam 1883 en te Antwerpen 1885, bij minstens drie flesschen bij hem verkrijgbaar te stellen tegen de volgende prijzen Cognac fins bols n n n n Vieux fine Champagne41 n n en hoogcr. f 1,45 1,70 1,95 2,15 2,55 3,- per fleseh. BREEDITRAAT 19. van de (Eere-Diploma's, Gouden en Zilveren Medailles), 'is te ALH1HAAR steeds versch verkrijgbaar voor Beventer-Winkelprijs bij den heer E F N I 0 8 E X. S Meu vervoege zich aan de Kantoren der UT. A. S. M. te Rotterdam of te Amsterdam en bij de Agenten of bij InspecteurJ E. HROE8 te Groningen. E. BOLS1HS te Olsterwijk. Voor lijders aan bovengenoemde ziekten is de onderge teekende alleen aan zijne woningNieuwe Heerengracht, over het Park 109 te Amsterdam, dagelijks van 1 tot 21/2 uur, te consnlteeren. E. jr. RE VRIES, Ckirurgijn-Accoucheur. fnbrie ksmerk gedeponeerd van Hoog aan de Zaan. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. CACAO „GROOTS." Alom verkrijgbaar in bussen van f 1.60, f 0.85 en f 0.15. Nous vous décernons une Medaille d'or première classe en considération de votre ex cellente fabrication de Chocolat, bonbons variés etc. etc. p. dozijn fl. .42. GOETHE p.dozijn fl.—.57. HERZOG p. dozijn fl. —.56. SCHILLER COSTALIA I'-dozijn 11. '53- p. dozijn 11. -.56. Grootte P. GrootteL. p. dozijn p. dozijn Vl> fl.—.4o. fl63. lip! ALBION A g| ij J FRANKLIN" p. dozijn fl.-.44. WAGNER__ STEPHAN p. dozijn 11.-.50. p. doz.-paar 11. 7 5. p. doz.-paar fl. 7 5. LINCOLN B p. dozijn fl. .30. Stoomdr. v. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 8