Opgericht 1825. Stoomdrukkerij Herms. Coster Zoon, Alkmaar. ENVELOPPES Per 1000 f 1,75per 5000 f 8,- en hooger. De Directie der Rotterdamsche Hypotheekbank Gebroeders Serbrock, P. H. Hazewinkel, Arts, Lijnzaadskoeken merk (TC) MEY's „STOFFWASCHE" goedkoop- solied- elegant Chatwood's Brandkasten. De Deventerkoek firma Jb. Bussink, New-York GBOOTE KEUZE eerste kwaliteit Engelsche Stoften T. CROK, Wed. D. Schotsman THEE „Eureka" ZUIVER ei REÜRIG van smaak. COGNAC, en Baltimore. ms karazijn is steeds Run vooHziEar van Onovertroffen KWALITEIT. Fabriek te Westzaan 3 met gedrukt HOOFD of ADRES. voor NEDERLAND, gevestigd te Rotterdam, geeft, zonder vooruitbetaling van renten, tegen 4 pet. en tegen 4 !4 pet. GELDEKT onder lste hypothecair verband op Lande rijen voor 10 jaar vast, benevens aflosbaar in jaarlijksche termijnen. Mr.Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 61. Huidziekten en Vrouwenziekten. Speciaal-Arts voor Maag-, Lever- en Darmlijders. Zuivere murwe Verkrijgbaar te Alkmaar bij de heeren GEBRs. BERENT- ZEN, Ilouttil 81, IMHULSEN& HOYER, Laat 67, GrEBRs. SCHENKEin Heeren-Confecties Mient 25 Landré G-linderman, SPUISTRAAT 6 en 8, AMSTERDAM. SOUCHOIM, E. DE JONGH Az., Mej. A. Leis, G. W. VAN 1)ER VEEN,| N ederlandsch-Amer ikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Rotterdam Amsterdam- KORTSTE en GOEDKOOPSTE OVERTOCHT. Inlichtingen en tarieven te bekomen bij hare Agenten: de heeren DE LANGE 4 DE M0RAAZ te Alkmaar; JOH. R00ZENDAALBurge meester van Zwaagte HoornG. P. NIJH0FF, Notaris te Enkhuizen; A. H. CRAMER, Notaris te Edam. De Directie: B. MEES. B. VAN ROSSEM. E. HOYER. 's GRAVENHAGE, Noordeinde 139, Gangbaarste Jj||lï§^ modellen. of direct hij MEY [4 EDLICH, „Versandt-Geschaft", LEIPZIG-PLAGWITZ. Banketbakkerij. Kokerij. Drink uitsluitend a 25 Cent per ons Het toenemend verbruik van het artikel Thee-Import 1 Ons Pr.25Cts. D 54 LAAT ALKMAAR. Linnen en Katoen, in alle breedten Flanel Keper, Molton, Bazin enz. NA S M CACAO „6H00TBS." Alom verkrijgbaar ln bussen van f 1.60, t 0.85 en f 0.45. IN Adres te Alkmaar: Hétel „DE TOE EAST." iar DE KEURIGSTE DESSINS. Voor lijders aan bovengenoemde ziekten is de onderge- teekende alleen aan zijne woningNieuwe Heerengracht, over het Park 109 te Amsterdam, dagelijks van 1 tot S'/j nur, te consnlteeren. E. J. DE TRIES, Ckirurgijn-Accouchenr. Consultatie: IO—12, 1—21/,, Zondags ÏO—12. fabrieksmerk gedeponeerd van Koog aan de Zaan. Verkoopers en gebrnikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek *de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. RUGBY Jongens-kraag. dezijn 11. .42. GOETHE p. dozijn fl.—.57. HERZOG p. dozijn fl, SCHILLER COSTALIA P-dozijn fl.-.53. p.dozijn fl.—.56. Grootte P.j Grootte L. A p. dozijn p. dozijn fl.45. fl.—.63. ALBION FRANKLIN p. ozyn .44. WAGNER STEPHAN p. dozijn fl.-.50. p.doz.-paar fl. .7 5. p.doz.-paarfl. «75. LINCOLN B p. dozijn fl. .39. blijft zich voordurend aanbevelenzoowel in de stad als in nette verpakking naar buitenvoor de levering van alle Koks- en Ranketbakkers werk, als ook bij vooruitbestelling van alle soorten van IJS en SORRETS per portie of in vormen. Bijzonder aanbevolen: Hoofd a gentschap Keizersgracht 730 AMSTEKDA M. verkrijgbaar inHalfOns en Ons zakken, bij: G. W. van der Veen, Fnidsen, G. Terhaak, Verdron- kenoord J. P. van Huchten, Oudegracht 53, A. Jansen, Oostenburgstraat 5, allen Alkmaar. ook als gezondbeidsmiddel, heeft den ondergeteekende doen besluiten om den gerenommeerden Cognac van de firma J. DUPONT A, Co., te Cognac, bekroond met de gouden medaille te Amsterdam 1883 en te Antwerpen 1885, bij minstens drie flesschen bij hem verkrijgbaar te stellen tegen de volgende prijzen Cognac fins bols n n f 1,45 1,95 2,15 n n w Vieux fine Champagne* o r> n en hooger. 2,55 per flesch. van de (Eere-Diploma's, Gouden en Zilveren Medailles), is te AIzKMAAR steeds versch verkrijgbaar# voor Deventer-Winkelprijs bij den heer x VZ FNIDSEN. J? Men vervoege zich aan de Kantoren der N. A. 8. M. te Rotterdam of te Amsterdam en bij de Agenten of bij InspecteurJ. E. KROES te Cironingen. E. HOIiSlUS te Olsterwijk. Stoomdr. v. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 4