De Deventerkoek firma Jb. Bussink, New York. Lijnzaadskoeken merk T G Stollwerck'sche Borstbonbons Opgericht 1825. Gebroeders Serbrock C. J. van Houten Zoon. Visitekaartjes, MEY's „STOFFWASCHE" goedkoop - solied- elegant C O G M A C, en Baltimore. T. CROK, eerste kwaliteit Engelsche Stoffen E. 1)E JONGH Az., G.W. VAN DER VEEN, Nederlandsch-Amerikaansche Stoom vaart-Maatschappij. Rotterdam Amsterdam- KORTSTE en GOEDKOOPSTE OVERTOCHT. Huidziekten en Vrouwenziekten. Zuivere murwe Onovertroffen KWALITEIT. Fabriek te West zaan. Mr .Kleedermakers. AMSTERDAM. Damrak H 61. De DETAILPRIJZEN van f 1,80 f 0,95 f 0,5s1! f 0,27*1* iee», msrra rara. in net étui. Verkrijgbaar te Alkmaar bij de heeren GEBRs. BEREYT- ZEN, Ilouttil 31, IMHULSEA A HOYERLaat 67, OEBRs. SCHENKEin Heeren-Confecties Mient 25 Het toenemend verbruik van het artikel 54 LAATALKMAAR gefabriceerd na voorschrift van den kon. Universiteits-Prof. Gehra. ïïofrad Dr. Harless, Bonn, hebben sedert 50 jaren als verzachtend middel tegen hoesten, heesch- heid en aandoening der ademings-organen uit- steekende diensten bewezen. Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is 't bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken. Verpakking: Geele pakjes A 25 cent Alom verkrijgbaar. LET OP DEN NAAM. zijn per 7, Kg. per 7Kg. per 7s Kg. per 77 e Kg. hus. W STOOMDRUKKER IJ w Gangbaarste 0^^^ modellen. of direct hij MEY k EDLICH, „Versandt-Gescliaft", LEIPZIG-PLAGWITZ. ook als gezondheidsmiddel, heeft den ondergeteekende doen besluiten om deti gerenommeerden Cognac van de firma J. IH I*0\T Co., te Cognac, bekroond met de gouden medaille te Amsterdam 1883 en te Antwerpen 1885, bij minstens drie flesschen bjj hem verkrijgbaar te stellen tegen de volgende prijzen Cognac fins bols Vieux fine Champagne* n n f 1,45 l,ï« 1,95 3,15 3,55 3, per flesch. en hooger. van de (Eere-Diploma's, Gouden en Zilveren Medailles), is te AIiKMAVBÏ steeds versch verkrijgbaar voor Ileventer-WInhelprijs bij den heer 5? F 51 G NT. 1VK. Meu vervoege zich aan de Kantoren der NT. A. 8. M. te Rotterdam of te Amsterdam en hij de Agenten of bij Inspecteur: J K. KROES te Groningen. R. BOESirS te Oisterwijk. Voor lijders aan bovengenoemde ziekten is de onderge teekende alleen aan zijne woning, Nieuwe Heerengracht, over het Park 109 te Amsterdam, dagelijks van 1 tot 3»/2 nur, te consulteeren. E. J. DE VRIES, Cbirnrgijn-Acconchenr. fnbrle ksinerk gedeponeerd van Hoog aan de Zaan. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek tde Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Alkmaar bij G. W. v. d. Veen, Wed. U. Schotsman en H. H. Eenhorst, Confiseurs, Rijp bij J._Verdonk. CHOCOLAAD MOTES." Gegarandeerd zuiver. Adres te Alkmaar: Kótel „D E TOELAST." Hl M A G A Z IJ A 18 STEEDS KLIM VOORZIEN VAN IA DE KEURIGSTE OE8SIN8. TAN HOUTEN S CACAO P5 I O O GO ?H CO co co N CO CD CS3 a> CD H— CD CD h* ui O o Hi r-A CD RUGBY Jongens-kraag. dozijn 11. .42. SCHILLER COSTALIA P-dozijn fl.-.53. p. dozijn 11.—.50. GOETHE p. dozijn 11. -.5 7. HERZOG p. dozijn 11. n ^3^ /AFRANKLIN WAGNER STEPHAN p. dozijn fl.-.50. p.doz.-paar fl..75. p.doz.-paar 11.«75. LINCOLN B p. dozijn fl. .39. Grootte P. i GrootteL. p. dozijn p. dozijn fl.—.45. 11.—.63. Stoomdr. v. Herms. Coster Zoon Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1891 | | pagina 4