EIST ss (BEKE118. Paarden, Rijtuigen enz. sm I w Crevonden Uoorwerpen. Kantongerecht te Alkmaar. Advert e n t i n. Handel in Wijnen, Gedistil leerd en Likeuren. 1 bö feJ W K. OLIJ Ez., BURGERLIJKE STAND. GERSTE BIER O. SUIDEMA. 5e JAARLIJKSCHE H H Enschede, Lïenden (Geld.), ZutfenHelder, Nederhorst den Berg, 's Gravenhage, Leiden (beide Geheelonthouders- Afdeelingen); een vermeerdering derhalve van het aantal afdeelingen van 29 tot 39. Het aantal geheel-onthonders vermeerderde in 1897 van 422 tot 809, het aantal afschaffers van 418 tot 684, terwijl het aantal leden wier richting onbekend is, werd ternggebracht van 554 tot 318. De oprichting van den Algem. Nederl. Geheel onthouders- Bond oefende in 1897 geen nadeelige werking op het ledental der Vereeniging. Warmenhuizen. Alnier is opgericht eene plaat selijke afdeeling van »Het Witte Kruis," aanvankelijk met 13 leden daarentegen is ontbonden »Het plaat selijk comité tot verpleging van weezen in het huis gezin.'' Gedurende de maand Juni hadden aan het hulppost- kantoor alhier plaats 15 inlagen in de postspaarbank tot een gezamentlijk bedrag van f 788, terwijl 12 terugbe talingen tot een bedrag van f 1017.08 werden gedaan. Hooibouw. Met den hooioogst is het in het Noorderkwartier door de vele regens treurig gesteld. Gras, dat reeds 4 weken geleden werd afgemaaid, staat thans nog op het veld, en vermindert zeer in waarde. Zij, die binnen wisten te krijgen, ondervinden hiervan eveneens last: of het hooi schimmelt, of het broeit, zoodanig dat men het moet uitsteken. De rest laat men dan ook liever op het veld't blijkt nog beter buiten gelaten, dan niet droog in de schuur. Te bevragen aan het bureau van politie op werkdagen des morgens tusschen 9 en 12 uur: Een fluitje, drie r. c. kerkboeken, een rozenkrans, twee horlogekettingen, een papieren sigarenkoker, een parapluie, een witte en roode zakdoek, een pakje inheen wit boezelaar, een sleutel aan een kettingje, een witte zakdoek, een dop van een kinderwagen, een haarkam en een huis sleutel. Alkmaar, De Commissaris van Politie voornoemd, 8 Juli 1898. S. M. S. MODDERMAN Jr. Zitting van 8 Juli 1898. J. D., Hoogwoud, en J. Zw., Alkmaar, overtreding provinciale verordening, ieder f 1 boete of 1 dag hecht. H. W. Jz. en H. Sch. Hz., Egmond aan Zee, straat schenderij, ieder f 2 boete of 2 dagen hecht. J. de Z., J. Gr. en W. D., Alkmaar, P. J. D., Wjjk aan Zee, J. T., Beverwijk, D. BI., Broek op Langedijk, J. D. Jz. en C. M., Bergen, dronkenschap, de le f 3 boete of 3 dagen hecht., de 2e—8e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 3e f 3 boete of 4 dagen hecht. P. W., Alkmaar, het in strijd met de voorwaarden, waarop aan hem vergunning is verleend, handelen, f 10 boete of 3 dagen hecht. J. van L., Rotterdam, het zonder vergunning gebruik maken van den berm van een rijksweg, f 3 boete of 2 dagen hecht. D. G., J. P., D. M, C. H„ P. v. d. B., J. K„ A. V., S. de V., R. S., P. M., J. v. S„ P. K, H. S., J. D., J. D. en P. P., Alkmaar, en D. A., Krommenie, politie- overtredmg, de le, 3e5e en 12e16e ieder f 1 boete of 1 dag hecht., de 6e9e en 17e ieder f 3 boete of 2 dagen hecht., de 10e en 11e ieder f 0.50 boete of 1 dag hecht., de 2e vrijgesproken. S. B., Alkmaar, overtreding drankwet, f 50 boete of 20 dagen hecht. G. v. d. B., Heerjansdam, S. S., Wormerveer, en J. L., Akersloot, het visschen in gesloten tijd, de le 2 maal f 1 boete of 2 maal 1 dag hecht., de 2e en 3e ieder f 1 boete of 1 dag hecht. J. B., Alkmaar, en T. B. Gz., Castricum, strooperij, ieder f 2 boete of 2 dagen hecht. S c h o o r 1. Geboren. 9 Juni. Pieter, z. van J. van der Aarde en A. Wagner. 14 Johan, z. van K. Zwakman en G. Renooij. Warmenhuizen. Getrouwd. 1 Juni. D. Molenaar Kz. en Agatha Ooijevaar, beiden alhier. 27 J. Vlam Pz. en Dieuwertje Tiel, beiden alhier. Geboren. 3 Juni. Hiltje, d. van J. Stobbe en Grietje Kaai. 5 Nicolaas, z. van A. Knijper en Antje Blom. 17 Dieuwertje, d. van A. Veter en Muijtje de Groot. 22 Jacob, z. van Jb. Swan en Grietje Francis. 27 Theodorus, z. van P. Ooijevaar en Anna Mosch, Overleden. 7 Juni. Antonia, d. van P. Nannes en Grietje Groot, 6 m. 14 Lijsbeth Blom, wed. van C. Habbé, 81 j. 26 Jan Gerardus Krijt, wednr. van Anna Marga- retha Metz, 83 j. Obdam. Getrouwd. 7 Juni. Jan van Etten en Maartje Kaag. Geboren. 4 Juni. Gerrit, z. van Jacob van Diepen en Grietje Beerepoot. 10 Catharina, d. van Jacob Laan en Johanna Schouten. 12 Grietje, d. van Pieter Molenaar en Elisabeth Heilig. 19 Cornelia, d. van Dirk Groot en Geertje Kar aten. 25 Arie, z. van Cornells Koppes en Trijntje Vel- seboer. 28 Lucia, d. van Jan Dekker en Trijntje Dekker. Overleden. 5 Juni. Ahtje Vis, echtgen. van Jan Langereis, 34 j. 7 Huibert Trompetter, echtgen. van Maartje Va der, 62 j. Heerhugowaard. Ondertrouwd 2 Juni en getrouwd 19 Juni Jan de Boer, wednr. van Elisabeth Volkers, en Elisa beth Blokmaker, wed. van Gerrit Jan Bergman. Ondertrouwd. 23 Juni. Cornells Kos en Dieuwertje Frederiks. Get rouwd. 2 Juni. Dirk Wester en Cornelia Meijering. Geboren. 3 Juni. Jan, z. van Adriaan Cornelis Dekkers en Aatje Bierman. 7 Johanna, d. van Jacob de Groot en Elisabeth Koemeester. 10 Ludwina, d. van Krijn Kaspers en Christina Bleeker. 11 Trijntje, d. van Cornelis Groot en Geertje Bierman. 15 Hendrik Matthijs, z. van Jacob Laan en Maria Koopman. 20 Johannes, z. van Martinus van den Oever en Antonia van der Pluijm. 23 j> Marijtje, d. van Hendrik Willem Klos en Jo hanna Catharina van Haarlem. 24 Arie, z. van Jan Pancras en Gerritje Bleeker. 25 Jacob, z. van Pieter Knip en Trijntje Boelens. Overleden. 9 Juni. Pietertje Mosk, 39 j., wonende te Wieringer- waard. 11 Levenloos aangegeven kind van Pieter Ursem en Aaltje Klaver. 19 Jan Balsema, wednr. van Jannetje Boot, 57 j. 24 3> Catharina, d. van Maarten Klaver en wijlen Elisabeth Mul, 17 w. 29 Maartje Nol, echtgen. van Klaas Heertjes, 66 j Harlngcarspcl. Getrouwd. 9 Juni. Jan Smit, te Schagen, onl. alhier, en Klazina Kommer, alhier, onl. te Schermerhorn. G e b oren. 7 Juni. Margaretha, d. van Pieter Smit en Agatha Manshout. 9 Maria Adriana, d. van Cornelis Zut en Geertje Strooper. 12 Jacob, z. van Jan Wartenhorst en Geertje Fraij. 15 Johannes, z. van Pieter Roozendaal en Aagje Hessing. 16 Pieter, z. van Cornelis Koorn en Maartje Sclier- penzeel. 19 Cornelia Maria, d. van Jan Veldman en En geltje Hof. 20 Cornelis, z. van Cornelis Tym en Maria Mul. 23 Grietje Maria, d. van Simon Spaans en Grietje Glijnis. 25 Maria, d. van Klaas Bakkum en Antje Komen. 29 i> Jan, z. van Jan Bakker en Jansje Mul. Overleden. 19 Juni. Bartholomeus van Duin, echtgen. van Neeltje Kamper, 79 j. 20 Aagje Mak, wed. van Cornelis Hoogzaad, 85 j. Maria Tol, 3 m. 21 Elisabeth Hoogland, 3 j. 30 Pietertje Glijnis, 22 j. Winkel. Ondertrouwd 4 Juni en getrouwd 19 Juni: Reinder Appel en Eefje Stapel. Getrouwd. 19 Juni. Dirk Koorn en Cornelia Boon. G e b oren. 1 Juni. Jan, z. van Cornelis Kaaij en Tetje Laan. 5 Gerrit, z. van Cornelis Bakker en Maartje Slikker. Neeltje Maria, d. van Pieter Rempt en Jansje Bruin. 10 Klasina, d. van Jacob Lindeboom en Maartje Bakker. 19 Hark, z. van Jan Bood en Dieuwertje Pater. 21 Jansje Maria, d. van Pieter Jes en Trijntje Kuiper. Overleden. 1 Juni. Margaretha, d. van A. Slijboom en T. de Leeuw, 11 m. 17 Pieter Dirk, z. van A. Klave en E. Ellen, 4 j. 26 Hendrik van Essen, echtgen. van Aafje Vink, 53 j. Uitgeest. Getrouwd. 15 Juni. Dirk Stam en Aaltje Huisman. Geboren. 3 Juni. Matthijs, z. van Jan Bakkum en Aagje Bakker. 7 s> Theodorus, z. van Pieter van der Eng en Pe- tronella Lute. 9 Maria Margaretha, d. van Willem Groen en Agatha Pol. 13 Dirk, z. van Cornelis Planteijdt en Betje Reijne. 19 Jannetje, d. van Pieter Bak en Maria Docter. 22 Pietertje, d. van Jan Houwertjes en Marijtje Sikkes. O verleden. 22 Juni. Klaas van Pat, wednr. van Lijsbeth Besse, 79 j Oude IViedorp. Geboren. 2 Juni. Anua Margaretha, d. van Willem Schilder en Aaltje Tak. 10 Dieuwertje, d. van Jan Wit en Antje Wijnkar. Overleden. 3 Juni. Jacob, z. van Pieter Beemsterboer en Catharina Bleeker, 6 w. 7 Aaltje, d. van Aldert Moras en Maartje Zutt, 10 d. Noordscharwoude. 130 Juni. Getrou wd. Cornelis Kroon Az., te Oudkarspel, en Antje Vroegop, alhier. Geboren. Pieter, z. van Klaas Swager Pz. en Antje Vlam. Overleden. Reintje, d. van wijlen Abraham Borst en Stijntje Smit, 24 j. Akersloot. Ondertrouwd en Getrouwd. 9 en 30 Juni. Hermanns Out en Maria Anna Jozephina Antonia van Antwerpen. 10 en 30 Aris Noordstrand en Sjjtje Wittebrood. Ondertrouwd. 24 Juni. IJsbrand de Wit en Maartje Komen. Pieter Blokker, wedn. van Guurtje Kalverboer en Neel tje Pel. Getrouwd: 12 Juni. Cornelis de Greef en Guurtje Bakker. Geboren. 2 Juni. Albertus, z. van Jan Vennik en Aafje Glijnis. 3 Cornelia, d. van Jacob Boschman en Aagje Blokker. 18 Pieter, z. van Simon Helder en Cornelia Rol. 19 Jozeph, z. van Jacob Kerssens en Antje Spren keling. 24 Hendrik, z. van Nicolaas Blokker eD Sieuwtje Blokker. 26 Johannes, z. van Pieter Leijen en Alida Krom. Overleden. 17 Juni. Bastiaanz. van Pieter Nederveen en Maartje Schenk 18 j. 21 Jacob z. van Jacob Boschman en Aagje Blok- kor, 3 j. Zuidschar w oude. Geboren. 1 Juni. Maartje, d. van A. Barten en T. Houtman. 4 Dirk, z. van J. Witte en D. Bet. 9 Gerrit, z. van P. Beers en J. Kooij. 19 t> Cornelis, z. van Jb. Dekker Jz. en A. Kliffen. 29 Agatha, d. van K. Hoogeboom en M. Zut. Overleden. 24 Juni. Gerrit van Twuijver, 21 j. Oudkarspel. Getrouwd. 5 Juni. Lourens Gelder en Jansje Groet. 19 Koen Molenaar en Johanna van Soelen. Geboren. 2 Juni. Elisabeth, d. van Cornelis Duijs en Cornelia Bet. 16 Gerdina, d. van Antonie Prijs en Hendrika Buijs. 17 Cornelis Pieter, z. van Gerbrand Eecec Cz. en Neeltje Schoorl. 18 j> Maria, d. van Anthonius Bruijn en Elisabeth Kruijer. 26 IJtje, d. van Arie de Jager en IJtje Bakker. 29 Maria, d. van Cornelis Winder en Cornelia Geertruida Kroon. Overleden. 6 Juni. Elisabeth, d. van Cornelis Duijs en Cornelia Bet. 30 Maria, d. van Anthonius Bruijn en Elisabeth Kruijer. Witte'» eerste soort zuiver Iop speciaal daarvoor gefabriceerde kruiken gebotteld, is alleen verkrijg-j baar bij Café „de Amstel" ALHMA1B. (Kruik en capsule zijn steedsvan zijn naam voorzien.)! VERLOTING VAN HoofdprijzenVIER DOGCARTS, ieder bespannen met 1 PAARD (compleet), benevens pl.m. 20 PAARDEN. Totaal bedrag der prijzen 2SO. Aantal loten lO.OOO. Trekking 7 September. Prijs der Loten fl.— per stuk. W. G. VAN DER WAL te Arnhem, Voorzitter. N. G. FRANCKEN te Eist, Secretaris. o tr O hH 35 O a O 0» N m wS N •e A HH c? cr ft a f O,SO per ilesch, alsook op kogelflesachen verkrijgbaar bij VERDRONKENOORD J> 14, en in het filiaal s K1TSEVOOStT ]Vo. 1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 7