fjftu de Cologne. m Alles te zamen: PRIJS 40 CENTS. Café Restaurant „de Nachtegaal." B O K BIER, PETER CaféLIE VEN DA G. mm-- fellf f. Te Huur of te Koop: Urunïng Muhren ST. NICOLAAS-CADEAÜX. Boekhandel HERMs. COSTER ZOONAlkmaar 1. Een practisch kookboek, voor burgergezinnen 5 2. Een practische portefeuille-almanak. aan de pomp met koolzuurdruk. Aanbevelende H. VAK DER SLEESENT, Fabriek en Magazijn Grafmonumenten Nederlandsch Tooneel. Donderdag 1 December 1898, J. VAN TELLINGEN. c. -VAJsr Bijzonder geschikte Cadeaux xoor Dienstpersoneel. N.Z.VOORBURGWAL 274 AMSTERDAM' bANG VRIJ ALLES IS GEPRIJSD HARTSUIKER Bovenstaande novellen komen voor in volledige kalender met kashoek, munttafelzegeltarief enz., vele illustratiën alsmede twee premiënen wel bevattende alle voorkomende recepten. <3Lo Ibeste der Wereld, is Java-nijst, 0— GROOTE VOORRAAD. NETTE BEWERKING. W. F. STOEL ZOON, Alkmaar. Ie Abonnementsvoorstelling. Vanaf heden verkrygbaar van de pomp. Steeds voorradig gedurende het ST. NICOLAASFEEST bij BOTERLETTERS en STUKJESzeer fijne SPECULAAS en ander EUN GEBAK, alsmede een ruime keuze ST. NICOLAAS- ARTIKELENdelicieuse BORSTPLAAT en CHÖCOLADE-LETTERS. He# Café met vergunningop den hoek van de Oostenburger- en Wildemansstraat. Te bevragen bij W. H. MATTHIJSENNieuwesloot. Gedeponeerd Handelsmerk. AMSTERDAM Nieuwondgk 156. Telephoon No. 542. Eigen Linnen fabriek te Veldhoven {Noord-Brabant.) STALEN-DEPOTS in a)Ie groote plaatsen van Nederland. DEfiilIi IJ H K Bruno's gegarandeerde qaaliteiten. Het merk »BRUNO", waarvan onze goederen zijn voorzien garandeertQnaliteit en Soliditeit. Fijne Damasten Tafelgoederen Fijne Toiletzeepen. Fijne Kostuumstoffen zwart, geklenrd en Fantasie. Fijne linnen zakdoeken. Katoen voor Dienstbodenjaponnen I9'/2 cent. Coupons voor Kostuums, tegen veel ver minderde prijzen. Witte Keper Witte Katoenen Zakdoeken p. st. v. 20 el f 4,75. gezoomd, p. dozijn f 1.45. Witte Boezelaars Wollen Handschoenen met kant 60 cent. 65 cent. Wollen Kousen 95 cent. Toiletzeepen 5 cent. Stalenook door al onze Stalen-Depots, op aanvraag omgaande franco. t NIEUWS %DAG^ FSSS&3ZV« rilt' r.' -■ SÏÏSfiBf3f Justus v. Haurik Verhuizen en Een interview. Trulda HokUitscheien, li, van de Velde, Een mooi eadeau. Geïll. Ph. S. van der Veen Een onderkruiper. Geïll. A. PrellEen execusie. benevens: In vorige jaren was deze kalender reeds omstreeks Mleuwjaar UITVERKOCHT. 95 halte heeft. Wegens haar l>nltenSewoon groot uitzet tin gsvrrjnogrii soedKooper in het gebraïk dan aUe andere Java-sooritn Verkrijgb. in comestibles- en kruidenierswinkels in hermetisch gegoten fraaie biissen vau 21 KO. a f 1.50 enSEG. af t.Vs Ter kennis making proef kartone a f o.SO. Tevens in kartons beschikbaar gesteld tweede qnaliteit Prima Java-Biist, merk „De Phénix» a f o 20 het 1 2 KG. Waar niet of moeilijk verkrijgbaar rechtstreeks te bekomen een bus van 21 kg teeen nostw ifiso aan h„t „i,!,™, engros: Stoomrijstpellerij „Be Phénlx", C. KAMPHIIIJS, Zaandam. 2 g P a" Set adres v00r Alleen echt in origineele bussen en kartons waarop afgebeeld Czaar Peter te midden der scheeps- bouw-attiubuten, en de 20 ets, rijst met de vogel Fhénix. Wordt nimmer los of uitgewogen verkocht. Verkrijgbaar #e Alkmaar bij C. J. UISSOIVK ZOON. VAN 's avonds 8 uur. 0e Czarina, Drama in vijf bedrijvenuit het Fransch van Eugene Scribevertaald door A. lsing Jr. Regie W. P. de Leur. De hoofdrollen zullen vervuld worden door den heer liouls Bouwmeester en mevr. Theo Bouwmeester. Ie Rang f 1,60, 2e Rang 1 I,—, 3e Rang f O, AO. Plaatsbespreking op den dag der voorstelling, a 10 ets., in het lokaal Harmonie, van 1012 uur. Be loting vangt precies te ÏO uur aan. BOCKBIER, Aanbevelend hEWHJIKRSTilWTH KO Voor een bezoek houdt hij zich beleefd aanbevolen. Druk v. Herms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1898 | | pagina 8