C?» A(§ #*>c .o^l .^V>^n SCHOEN- en LAARZENMAGAZIJN m J. LIND, fluigbronwersteeg 11, ALKMAAR. J. H. A. KIIHL. Heerenwiel f 90. Dameswiel f 95. NICO VAN VUURE, STR00H0EDEN en PANAMA'S. J. LIND. ALKMAAR, PEEK EN CLOPPENBURG's Heeren Confectie en Goederen naar maat. Alkmaar. Hof B 25. S m Pension aangeboden „de Roode Laars", IJzersterke BCHOOLLAARZEN J. de Lange Corns. Joh3. Zn., Fabrikant der bekende Uitgebreide keuze der nieuwste HüüEEIV- en EIMDEE COSTUMES, welke uitmunten door S prachtige Coupe, soliede afwerking en billijkste prijzen, tevens een groote collectie stalen voor Goederen naar maat, welke op aanvrage direct franco wordt gf toegezonden. Eenig adres voor ALKMAAR, SCHAGEN en Omstreken, bij Importeur der ,,Perry"- „Splendid"- „Wilhelm"- Allright „Meteor"- „King"- RIJWIELEN. Het bekende soliede wiel, elegant, licht loopend, goedkoop. H O U T T I L 24. ALKMAAR. x> Opgericht 1835. Geheel vernieuwd 1905. Kassier en Commissionair in Effecten, Vraagt aan Uw handelaar één der bovenstaande merken, en U kunt zeker zijn iets goeds te ontvangen. ZAADMARK T. LANGESTRAAT. Heeft ontvangen de nieuwste modellen /4V\v VT in eea nette, stille omgeving, op het mooiste gedeelte van Alkmaar. Brieven franco onder letter K4 aan het bureau van dit blad. Allen die iets te vorderen en onder berusting hebben van of verschuldigd ?jjn aan wijlen den heer E. D. HAMBURGER te Alkmaar, aldaar overleden den 23sten April 1.1., worden verzocht ten spoedigste rekening in te zenden of afgifte en betaling te doen by den heer S. E. HAMBURGER Verdronkenoord, te Alkmaar. ONTVANGEN een groote collectie Chroomledereo RIJGBOTTIWES van af f4.85. Ruime sorteering in Chroomlederen DAMESE AARZEN! van af f3.75 en hooger. OPRUIMING van eene partij prima Kamgaren DAMES HLA81 IEIt-LAARlBiV t uitsluitend kleine voet, 36, 37, 38, prjjs f8.85. Zie de étalage We de étalage AANBEVELEND, TAPIJTEN. KEVBELEN. K. KEUTER Az. ACHTER DE VISCHMARKT I BHHAVGERIJ. STOFFEERUBRIJ. I Op een Kantoor van een Machine-fabriek kan een geplaatst worden. Inlichtingen aan het bureau dezer Courant. belast zich met de bezorging van levensverzekeringen en ïyfrente-contracten verz ikeringen tegen brand en Inbraakschade incasseert wissels op het binnen- en buitenland, neemt gelden a deposito enz. Kantoor PASTOOBSTEEG. M. DE WILD, 1 OQ QQ 02 BRENNABOR-RIJWIELEN. Drukkerij Hernia. Coster Zoon, Alkmaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1905 | | pagina 4