Firma C.AFC. Koloniale MarenComestibles tttooiiikoffiebrandcry. Theehandel* 1 I MIEN 18. St. Nicolaasgesclienken. Speculaas co de zuivere Uouig-Taai 3"/« Deposito PremiebewijzenVoJ Chocoladeletters, Sigarenfabriek en Magazijn Firma H. KRLim Corn. Schipper. C van Stam. BORSTPLAAT, Stoomboot dienst „Alkmaar—Packet. G-roote so.rteering Sigaren, verpakt in LANGESTRAAT A 34, Belangrijk uitgebreid in elke branche Eerste Klasse Kwaliteit. Ooncurreerende E*rijzen. SOHTEERING s de bekende Kroontjes-speculaas en Boterbanket, Boter-Speculaas 50 ct p. 5 ons Brokken Speculaas 40 5 Banketletters 80 5 Banketstukjes 10 ct. per ons. I. MANHEIM, bij H. Eickholt, Verdronkenoord. chocoladefiguren, tabletten CORN. SCHIPPER. „DE VOLHARDING', LAAT A 73. HAVANA'S. Eigen fabrikaat. OPGERICHT Ao. 1832. ZAANDAM, Hoogendjjk 10-12-27. AMSTERDAM, Molsteeg 9, Prinsen gracht 265. HAARLEM KI. Houtstraat 55. ALKMAAR, Langestraat A 34. VAN HET NIEUWE MAGAZIJN VAN: 2 pCt. wordt vergoed over den omzet met onze clientèle. Alle orders worden door de geheele stad onmiddelijk uitgevoerd. TELEPHOON N«. 234. ENGELSCH HEEREN-MODEMAGAZIJN Voor St. Nico!aas ontvangen Foulards, Pochets, Echarpe's Kragenschöners. DAGELIJKS versch voorhanden Boter^Spsculaas 50 ets. per 5 ons. Prima Speculaas 35 Brokken 35 Zeer goede soort 23 5 5 5 Be alom gerenommeerde taaitaai 22 ct. p, 5 oas« Dagelijks versch voorradig Dagelijks versch verkrijgbaar: LAAT 42, schuins over de Kapelkerk. v 99 BOTERSTUKJES en BOTER- SPECULAAS. SPECIAAL ADRES Langs de Zaan. Van ALKMAAR 8.10.2.30, uur. AMSTERDAM 9.30, 2.30, 4.— uur. 'i> LAATSTE WEEK.. Hoofdpreraie f SO.OOO. Van de Algemeene Bank VAN DUIJSEN Co., Den Haag. Te Alkmaar verkrijgbaar bij de lteeren M. GOVEBS, Oudegraclit 207; G. MIJLHOFF, Gedempte Nieuwesloot; en te Schagen bij den Heer A. TWUIJVERbij de Markt. TH van der KLEI. Horloges - Pendules f Thans voorradig: een RUIME KEUZE in alle prijzen en grootten, 5, ÏO, 15, 20 30 ct., beslist EIGEN FABRIKAAT geen fabriekswerk, alsmede een groote' sorteering w>j |20 en '|,u kistjes. Aanbevelend Hofleverancier van Z. M den Koning van België. Heden avond Heden avond Dessert-Chocoladeer se he Fruilenz. enz. Firma C. KEG. |n| i |n| Ilofleveranciei van H. M. de Koningin. D. J. LEVERT, achter de Vlichiiarht, AtkHiar. Verdronkenoord 02 03, B(|zonder geschikt voor 11 11 11 11 11 11 In iedere speculaas en taaitaai vindt U mjjn Naam als waarborg van mijn fabricaat. Aanbevelend, Zondag 2 December ls de winkel „LAAT" den grheelca dag geopend. We| C. «T «UMUNU, l.eerares Plano en Theorln. Mient O 15, ALKMAAR. Spreekuren Woensdag Domdardag en Vrijdag va* 12 nt r. alsmede de geurige, dikke BORSTPLAAT en fljne CHOCOLA lift] LhTTKRH, BfStellingen worden BteedB aangenome». Telef. No. 58. Aanbevelend Zondags versch Brood. Beleefd aanbevelend, DAGELIJKS VERSCH. G. W. van der VEEIN' RANHETBAkKHK. HOK. voor 99 I Door een storting van slechts f 2.50 heeft men de kans op een kwart van de 50/jOO alzoo 12.500, enz. Om bij de Staatsloterij f 12.500 te kunnen winnen, moet men minstens* f ]0.50 storten 3/20 lot. FIN. DAGBLAD, No. 4247, van 12 Oct. 1906. Naar builen 10 cent verhooging voor porto en trekkingslijst. KOOLTUIN, ALKMAAR Grootste keuse csz. Reparation worden goed en spoedig afgeleverd. eiz, enz. Aanbevelend, „LAAT dsn geheeien dag g e o p e n d.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4