Atelier voor Moderne Fotografie „systeem Egge wel le r'% G. C. KOOYRER, Langestraat 49, Alkmaar. Golden Thee Golden Koffie Golden Cacao fiËLUK Bouwterrein G route kapitalen ienst Alkmaarsche Stoom Wasch- en Strijk-Inrickting BEKWAME STRIJKSTERS gevraagd. Steeweg. Alkmaar. Hotel-Restaurant „wijnkamp", Mooie rustige zaal voor Diners en Vergaderingen. XX. J VENSTER, "PET" Het Wetboek voor Iedereen PT Het Wetboek voor Iedereen "lü Kaashandel. De Lange de Moraaz, Rolterdamsche Hypotheekbank, G. van Nieuwkuyk wak Prijs van ELK Cetaden in Lta StespiM. slechts 11,25. JÉ/ Wring- en Mangelmachines. VOORSCHOTBANK Verstrekt Voorschotten var PAARDENMARKT 6, ALKMAAR. Verkrijgbaar in den Algemeenen Boekhandel FjTV.* Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Herms. Coster Zoon, voor worden door [minstens 100000 huisgezinnen dagelijks gebruikt. Het )succes dezer artikelen is reeds jaren bekend. I'll Men bevoordeelt zich door bewaring en inlevering der bon nen en zakjes op een buiten gewone wijze. Stokpaardjes-Lel lënsnelk-ZeeD aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat DrTj: Manning's Kinadruppels. HUISHOUDELIJK GEREEDSCHAP. nia sBVM I Bovenstaande Amerikaansche is 't nieuwste en beste op; dit gebied. Gemakkelijk en Doelmatig. Duurzaam en Goedkoop. Noord-Hollandsche Stoom Wasch- en StrijkinricMing. Landbouw-werktuigen* Dijk* Alkmaar. Dijk. Vraagt Wouterloods' Geconserveerde Groenten» ..De Bonte Koe"y Langestr> 87, Teief* 174, Geheel gerestaureerd. Ruime Logeerkamers. Groote Uitpakkamers. Tel. no. 3. Voordam C 9, „DE BONTE KOE" Alkmaar» 1 langestraat, Telef. 174, R. S. STOKVIS ZONEN Limited. Mej. W. S. SCHILLING, AGENTEN der m M KATER, Mient 17. g Waterdichte Sneeuwbottines, ook Water-, Kool- en Modderlaarzen, o— koopt urnen m o Houttil, Alkmaar. o uw B.OO MBOTEE "a kü°' k 80 OEI Tm kig maakt een zacht, rein gezicht, een blozend, jeug- dig-friseh uiterlijk, een blanke zachte huid, en ver blindend schoon teint. Dit alles bemerkt de echte van BERGMANN Co., Radebaul, a 50 ets. p. stuk. Te Alkmaar verkrijg baar bijLEO BIJLOOS, Coiffeur, Langestraat; J. SCHOUTEN Co., Verdronkenoord D 66 J. MEIJER, Mient. Tc bevragen bij A. G. DEN BOESTERD Touseaintftraid 9. Daar de verpakking onzer KINA-DRUP PELS De Vr(j veelvuldig wordt nage bootst om Kinapraoparsiten van andere herkomst aan den man te brengen, wjjwn wg er op dat roods dooien a-snder den naam H. NANNING doch met opschrift „Kina druppels", niet uit ome fabriek afkomstig tgn. Men eische daarom uitdrukkelijk Dr. H. NANNING'a Phsim. Chem. Fabriek, Den Haag. en kleine, pirticulier geld veer typitheek, steeds be schikbaar, minste lente 4 procent. Inlichtingen voor deze en andere geldzaken kosteloos bij JAC, G. MEIJER Hz., Metiusatrast E 12, bij de Cadettenschool te Alkmaar, Donderdags in Hotel „BROERE" te Schagen. tMail ~m :,i"? fe®. '«i «SP.tfei? is beslist het beste versterkingsmiddel in alle gevallen van bloed armoede, zenuwzwakte en algemeene verslappingstoestanden, want DE SANGUIN0SE wekt uw eetlust op DE SANGUINOSE verdrgft uw vermoeidheid DE SANGUINOSE voedt uwa hersenen DE SANGUINOSE versterkt uws zenuwen. DE SANGUINOSE geneast zelfs verouderd maaglijden, DE SANGUINOSE overwint sees? hardnekkige hoefdpgn DE SANGUINOSE maakt uwe slasp diep en verkwikkend, DE SANGUINOSE bevordert eene algemeene leventopgewektheid DE SANGUINOSE wordt beter dan éénig ander middel, door bloedarmen en zesuwzwakken verdragen. Prgs per flacon f 1.50; de 6 flscons f 8.de 12 flacons f 15. WACHT U VOOR NAMAAK. - - - Den Haag. VAN DAM Co,, Te Alkmaar bij: NIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSINGH MESMAN, Apothekers, Firma C. KEG, afd. drogisterij; Heilco bij G. JONGEJANNoord- Scharwoude A. 8WAGER P, HOFFBroek op Langendijk J. PLOEGZuid-Scharwoude R. LUITING Winkel Wed. J. BUTTERStompetoren K. HOS Avonhorn A. BELSAnna Paulown* H, den ENGELSEN; Oudk&iapel H. HART, J. TIMMERMAN; St. Pancras G. PLOEGERWarmenhuisen P. BAKKUM PASTOOR, |5i LANGS DE ZAAN. 2.30 0 nar. 2.15 4 16 I uur. Vm kb&MA&ü J_G_| S 10 - Vm AMSTERDAM 6.30 0.30 Goedkoops 3-daagsche retours Alkmaar -Amsterdam v.v., le kajuit 70 cent. 2e kajuit 45 cent. jAlleen op Zen- en faes'dagsn. Verlichte en verwarmde deksalonsGoederenvervoer snel en goedkoop. Aan bovengenoemde inrichting worden DIRECT Vraagt Prijscouranten. 1 BILLIJKE PRIJZEN. Onder minzame aanbeveling, VLUGGE BEDIENING. K.,p/taai f| alléén ierkrggb&»r in Daar zijn tevens HQOGCSTRATEN's GROENTEN Se verkrijgen. Bijscncer wordt aanbevelen Wouterioods' Uitweeggroenteo tsgen concuireerrade tu-ihen, SPÏRCIEBOONEN, 8NIJBCONIN ra POPERWTEN (tgn beslist fijnst*). SPINAZIE ANDIJVI WORTELEN, WITTE CAPUCIJNER8, PEULEN, STOOF-ASPERGES. Aanbevelend. W DE WAAL, Spveialitvit in Cameatihl*a>n VJacwkwarea, Lsttffeatraat 87, T«lef. 1.4 Beste Holl. Keuken, geopend van 97, v.m. tot 11 uur 'savonds. Aanbevelend, (voorheen exploitant „Beilevue', Utrecht) de vijfde tot 1 October, 1909 bijgewerkte druk van N A UT A VERZAMELING, van Wetten, die schier een elk telkens in liet dagelijkscli leven te pas komen, zuodat het bezit dezer verzamelingen voor een ieder het grootste gemak oplevert. en de tweede geheel bijgewerkte druk van NAUTA (SUPPLEMENT). Het feit, dat van deze Wetboeken binnen enkele jaren niet minder dan 30000 Ex. ver kocht zijn, is wel een bewijs voor hunne praktische bruikbaarheid. Prima EDAMMER, GOUDSOHE en LEIDSCHE KAAS is N.B. De prijzen der Kaassoorten zijn Eerste kwaliteit Edammer Kaas (oudorwetsch gemaakt) i 1.25 per stuk. Oud of belegen naar verkiezing. Ook wordt ieder Kaasje per ïialVG verkocht zonder verhooging van prijs. De fijnste Leidsche Kaas 40 ct. de 5 ons. Edammer Kaas onder contröle steeds verkrijgbaar. Hoenderpark Eieren, 2 maal per week verseh, marktprijs. Voor de fijnste Keukenboter van 50 cent d6 5 ons is het adres „DE BONTE KOE". AANBEVELEND, Reinigingsstof voor Acety lecDgas. Vraagt Prijscourant. Afdeeilr.g G&a en Water, msterdam, Ra iotlerdam Groningen. Steeds voorhanden Vraagt offerte. Diploma H. T. V. - GEESTEK8INGEL E 82, beveelt riek aan tot hoi gevan van PIANO-ONDERWIJS. verschaffen geld op hypotheek. De Gouden Bril. Elastieken Kousen naar maat. H Buikgordels Breukbanden. ws-arvan het OVERLEER meer dsn gewoonlijk zijne zachtheid behoudt, in hit grocta 5CHOENE N MAGAZIJN tegen uiterst billijke prijzen bg MEVROUW', uit de Stoomnrivelfabriok van MAREES <St ZONE Beverwijk. Verkrijgbaar in versegelde kartonnen doosan van Alleenverkoop voor ALKMAAR in „de Bonte Koe", Langeetraat. Telef. 174 Sluit-étiket waarborgt de kwaliteit. Druk N.V. v/h. Herms. Coster «fe Zn., Alkmaar. jpv f i .TMaMag.1 M Helder Waschgoed. Ohmstede Si

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4