W. DE WAAL, - Langestraat 44, - Telef. 174, - Alkmaar, De verlaging bedraagt minstens 20 HEIEREN o, van sommige artikelen zelfs 30 en 40°) bil contante betaling. Ook lappen en stukgoederen billijkst aangeboden, enKINDERKLEEDING, gemaakt en naar maai f. ii cnfaÉ «t „In WÉ". Hei. AiiUMAMnsli. De Lange de Moraaz, Ie tii mi lli ÜnÜT C. VERHEUS, Uurwerkmaker, D. A. KLOMP, Godlplomerrd Onderwijzer, 0 ROOMBOTER No. 1 per 5 ons f 0.75. ROOMBOTER No. 2 per 5 ons fO.67% Firma C. KEG. De Eerste Hygiënische m J 11 üj 11 betaalt aan eiken verbruiker terug voor de contante betaling. DAMES- lEEREN- GD KINDERSCHOENEN, Golden Thee Gewijzigde dienst Locaalboot „Zijpe." N V. SlooÉootdtat ran Cebr Zor lillen. Deventer IVlachinefabriek REPARATIE-INRICHTING, Voor degelijk Schoenwerk -: Stoombootdi8nst „ALKMAAR PACKET Aanbevelend, W» DE WAAL, BCaa&handei f9Oe Bonte Koe". Commissionnairs in Effecten, M. RUITER, Achterstraat 25. voorheen J. L. NERING BöGEL <S Co., Filiaal W. f. SCHEPPER, Stoommachines en Stoomketels voor eik bedrijf. lgonoJ maïzena li ALaKMiLARSOII WAH JEsJBJJEHTJJ£3 Moord-Zuidhollandsche Tramwegmaatschappij Lijn Haarlem—Alkmaar. Goedkoops en geriefelijke reisgelegenheid van ALKMAAR naar Salonboot met glasbeschutting aan dek. Milder Rijkscontrole. p porcelijnen pot (inh. 1 K.G.) f 1.5©. adig in Ned. Spaar- en Incasso-Bank. Dat sommige menschen zich kunnen vasthouden aan een een maal aangenomen vooroordeel ligt meestal aan het niet ken nen van een artikel. Waarom evengoed is als de beste merken kan men alleen beoordeelen door eens proef te nemen. Be spaar dan Uw zakjes, want zij hebben waarde ichssolhoeken Leermiddelen verschillende inrichtingen van onderwijs N.V. Herms. Coster Zoon. Nie&iwedieper Kermis. Op Zondag 10 Juli, LEO BIJLOOS, Kapper, OUDE EDAMMER KAAS i 1,10 per stuk, BELEGEN EDAMMER KAAS f 1,10 per stuk. Deze kaasjes worden ten zeerste aanbevolen, ZEER OUDE LE1DSCHE KAAS 45 cent Ce b ons - BELEGEN LEIDSOHE KAAS 40 cent de 5 ons VOLVETTE GOUDSCHE KAAS 45 cent de 5 ons. - VOLVETTE EDAMMER KAAS f 1,30 en f 1,40 par stuk. belasten zich met het aan- en verkoopen van fondsen ter beurze te Londen en te Parijs. - ACHTERSTRAAT B 24 - - - EERSTE KLAS - ZUIGGAS- en GASMOTOREN GIETWERKEN op elk gebied. is De Beste. LANGS DE ZAAN. Van ALKMAAR 6 - 8 - 10 12 230 4 6 7 30 uur. Van AMSTERDAM 6.30 8 9 30 11.30 2.15 4 6 7 30 uur. Van Zaandam naar Haarlem 8.15 - |lQ 15| -12.15 -12 16[ - 4.15 -1615| -|8 15| uur. Van Haarlem naar Zaandam 10.15 |l2 15J - 2.15 -1415| - 6.15 J815| - |iO.uur. Alleen Zendag. 1 HET UITMUNTENDE VOEDSEL VOOR KINDEREN, ZW AKKEN EN GEZONDEN HOUTTIL - ALKMAAR de nieuwste soorten Ruime keuze jage prijzen. Het steeds toenemend debiet waarborgt de soliditeit. Inspecteur: G. ROSKAMP Gz., Voor de levering der zoowel Binnen- als Buitenlandsche uitgaven, en de in gebruik op de Hoogere Burgerschool, Gymnasium en Handelschool 1 Wandelstokkén, S3 GekL Overhemden, CU Bretels, las; Sokken, Zakdoeken, qj Stroohoeden, Boorden, JU Zomerpetten c^a het meest moderne en practische aller tandmiddelen j. a jak m m. met 7 kamers, keuken, badkamer en 2 dienst- bodenkamers. Prachtig uitzicht. Adres Bureau van dit Blad. Naast VROOM DREESMANN. Accurate regeling. Degelijke garantie. GEEN BETER A DUES dan R E;P A R A T I N NET en BILLIJK. Gaarne wordt aan huis gevraagd. Onderwijs bij Forestusstvaat 11Alkmaar. GEESTERSINGEE 34e, AI.ltMAAK. beveelt zich aan voor de levering en plaatsing van Bepaaldelijk ook voor H.H. IJzel-handelaren, Smeden, Bouwondernemers enz. Speciale afdeeling voor drijfwerk. Gedraaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver schillende systemen van KOPPELBUSSEN, zelfsmeerende LAGERS, HANGERS, MUUR CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN in alle grootten. Men vrage prijs. Begrootingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt, Grootst en meest gesorteerde magazijnen van huishoudelijke, luxe-artikelen, galanteriën, speelgoederen, glas, porcelein, emailiewaren enz. en/,. H EN, hoofd ma ga/ij n i 11)SI]\ 63, 2de magazijn MIEAT 11. Tel. 417. HEILOO LIMMEN CASTRICUM NOORDDORP BEVERWIJK VELSEN SANTPOORT SCHOTEN HAARLEM a W le kl. 0.15 0.225 0.30 0.325 0.35 0.425 0.50 0.525 0.55 2e 11 11 kl. 0.10 0.15 0.20 0.225 0.25 0.275 0.35 0.375 0.40 le kl. 0.225 0.35 0.40 0.575 0.60 0.65 0.85 0.925 0.95 kl. 0.15 0.225 0.30 0.375 0.40 0.45 0.60 0.625 0.65 ROOMBOTER Lp t- 10 PROCEN' Meeit II eens proef liliifilt li Wie in de eerste vier klassen uitloot, ontvangt ongevraagd, onmiddellijk, nog denzelfden dag, gratis, franco en in gesloten couvert zijn nieuw nummer, geldig voor de/elfde klasse. Van der Wondestr. 51, ALKMAAR. als beveelt zich aan VOORIHM C AEKMAAR. SiHST" De hoeken worden gekaft en van étiquet voorzien afgeleverd. Vertrek van ZandAlkmaar 's morg. 4.— uur. AlkmaarNieuwediep 8.45 Terug NieuwediepZand 's nam. 12.15 ZandAlkmaar 3.- AlkmaarNieuwediep 's av. 6. Terug Nieuwediep-Alkmaar 's nachts 1. QO OO is verkrijgbaar by Langestraat Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4