Inderdaad koopjes en voordeel te behalen. De uitverkoop geschiedt in de magazijnen ™»SEÏ 113, bij de MfENT enIIEIT 11, voor de STEENENBRUG, Eenige aanwijzingen hieronder en voorts wordt zooveel mogelijk met procentgewijze verkocht, opdat net publiek van reëele handelswijze overtuigd wordt. Ook worden nog speciale prijzen in (ie etalagekast aangekondigd. M Éi it lui!! In alle gevallen, wie thans wat noodig heeft of spoedig er aan toe is, doet zeer verstandig in dezen zeer voordeeligen uitverkoop te koopen, daar deze 25 pCt. als winst kunnen beschouwd worden. Wacht niet met te koopen al zijn mijn beide magazijnen overvol. H. JANSEN. Groote Geëmailleerde Aardappelschalen 27 ct. Groote Geëmailleerde GroentensMn 14 ct. Boterscfialen 9 ct. Heel groote Aardappelpannen f 1.00. Ook wat luxe-artikelen betreft, wordt 25(,|0 toegestaan, dus ook hieronder begrepen nikkelwaren van ÜAALDEROP en KURZ. Ongetwijfeld maak ik aanspraak mgne korting van 25 °|o een reuzen korting te noemen, daar mgn artikelen steeds zeer concurreerend geprijst staan. En dus nu nog daarvan al 25 pgp De sorteering Tafelmessen is zeer mooi. Wanneer de artikelen uitverkocht zijn, kan ik niet verantwoordelijk worden gesteld, gedurende den uitverkoop deze te leveren. Enkele artikelen vallen buiten den uitverkoop, dat zijn de artikelen welke ik vroeger overeengekomen ben niet beneden een vastgestelden prijs te verkoopen. VcoHs is bijna alles enden den uitverkoop foef repen. Rollen Crêpepapier in allerlei kleuren, 3 rollen a 10 cents. 6 wit steenen Kop en Schotels 30 ct. 6 gekleurde Kop en Schotels 45 ct. 1 HEEREN KOP en SCHOTEL, wit steen, 7 Va ct 1 HEEREN KOP en SCHOTEL met blok, 12l/2 ct. 1 Heeren Kop en Schotel, gedecoreerd porcelein, 15 ct. 6 Dames Kop en Schotels, gedecoreerd porcelein, a 66 ct. Dames Japansche Kop en Schotels 15 ct. Voorts fijne HEEREN en DAMES KOP en SCHOTELS, ook idem in het Fransch, worden alle verkocht met 25 pCt. korting. 6 Effen Likeur- of Cognacglaasjes 30 ct. 6 Gegraveerde Likeur- of Cognacglaasjes 39 ct. 6 Geslepen 45 ct. 6 Fijn geslepen 75 ct. Ook WIJN-, PORT- CHAMPAGNE-, PRONK- en alle andere soorten GLAZEN, tevens alles in Kristalwaren, terwijl ook hierop 25 pCt. wordt toegestaan. Voorts ook Karaffen, Wijnkannen met en zonder oor. Ook grooie voorraad in Kristal, als effen, geslepen, gegraveerd, geëtst, enz. Ook hierop wordt 25 pCt. korting toegestaan. Zeer aardige Karaffen, gegraveerd, 227s ct met oor, flink soort, 40 ct Flinke Soepterrines 75 ct. Witte Theepotten 22\ ct. Gedecoreerde Theepotten 27^ ct. Blauwe Roomkannetjes 9 ct. 3 Pronkstelletjes in doos 121|2 ct. Fijne Aschbakken van schelp gemaakt 14 ct. Metalen Aschbakken met Luciferstandaard 16 ct. Tafelmatjes 17 ct. Vliegenvangers 2'|2 ct. Voorts prachtige porseleinen THEESERVIEZEN 16 deelen, waaronder 12 kop en schotels f 1.90, dun porselein. Ook op de TAFELSERVIEZEN, ONTBIJTSERVIEZEN en THEESERVIEZEN 25 pCt. korting. Mooie "WANDBORDEN, paar 37ct. Zeer aardige PRONKJES, gevuld met kunstbloemen 9 ets. LAMPENRANDEN 9 ets. LAMPENKAPPEN 12'/2 ets. LAMPENHANGERSPAPIER 4 ets. LAMPENHANGERS, gevuld met groen 19 ets. DOOSJES met 4 stukjes ZEEP 9 ets. ZEEP en KAMBAKJES 6 ets. 3 flacons INKT 10 ets. 1 dozijn potlood en zeer goed 15 ets. Nog een partij LANDSCHAP-ARTIKELEN op MELK- en ROOMKANNETJES, KOP en SCHOTELS, BROCHES, ASCHBAKJES enz. Heel mooi ROOMKANNETJE met landschap, flink soort, 16 ets. MELKKANNETJE met landschap, flink soort, 22 ets. KOP en SCHOTEL met landschap, Hink soort, 22 ets. >MËËtB** OP de Japansche artikelen wordt ook 25 pCt. korting toegestaan, als op prachtige NAAIDOOZEN, SIGAREN- en TABAKSKISTJES, LEPELKISTJES, BREIB ALLEN, BLADEN, VAZEN, WAAIERS, KELKBAKJES en op verschillende luxe-artikelen daarin enz. Zware KLEERSCHUIERS 16 ets. Zware HAARBORSTELS 16 ets. HOEDENBORSTELS 16 ets. Lichtere KLEERBORSTELS 11 ets. SCHOENBORSTELS 11 ets. Heel zware SCHOENBORSTELS 16 ets. enz. enz. Voorts al de fijne BORSTELWAREN, SCHUIERS van de goedkoopste tot en met f 2.50 per stuk enz. enz. met 25 pCt. korting. Flinke HUISHOUD-PORTEMONNAIES 22*/a ets. Kleine soort 11 ets. Overslag DAMES-PORTEMONNA1ES 21 ets. Aardige DAMES-PORTEMONNAIES 16 ets. Voorts alle soorten fijne LEDERWAREN, als PORTEMONNAIES, SIGARENKOKERS, PORTEFEUILLES, TASSCHEN, CITY BAGS, enz. enz. 25 pCt. korting. ïfpBLME8S°ENMESSEN 'i T j "erin alle betere kwali- vorken 4 teiten en fijne waren, alles met LEPELS el 25 pCt. korting, SUIKERLEPELS, SUIKERSCHOPJES, SUIKERSTROOIERS, BIERLEPELS, KOFFIELEPELS, EETLEPELS en VORKEN enz. in alpaca, fantasie, zilver, compositie enz. Bamboe-Bloempotstandaard met. tegel 49 ct. Ook mooie Parapluie-standaards, Étagères, Piëdestals, Theetafels enz. in eiken, mahonie en bamboe, 25 pCt. korting. THEEBLADEN met nikkelen rand f 1,10. BLOEMPOTTEN, kleine partij, 39 ct. Tevens eene partij BESCHUITTROMMELS (beschadigd) heel goedkoop. LEPEL VA ASJES, met nikkelen rand 11 ct. Zware ETENSTAMPERS 14 ct. KOMKOMMERSCHAAFJES 12 ct. Idem geheel van draad getrokken 9 ct. VISCHKOMMEN 39 ct. MELKBEKERS met oor 11 ct. KINDERSPOELKOMMEN 21 ct. KINDERSPOELKOMMEN heel groot 29 ct. VUILNISBLIKKEN 11 ct. GLAZEN SUIKERPOTTEN 11 ct. CITROENPERSEN 11 ct. Flinke KOFFIEKANNEN 39 ct. Zes gegalv. BOTERHAMBORDJES 36 ct. Zes Porceleinen BOTERHAMBORDJES, gedecoreerd 85 ct. Groote LAMPENPOETSERS 9 ct HOEDEN HANGERS met drie nikkelen verdraaibare haken 29 ct. JASSENHANGERS 3 ct. 25 KASTRANDEN (gekleurd) 10 ct. 15 doosjes SCHOENSMEER 10 ct. BOODSOHAPNETTEN 19 ct. STOFFERS 121/, ct. SPONSEN 6 ct. GUMMI-TUITJES voor thee en koffiekannen 11 ets. enz. enz. Een partij BLOEMVAZEN, KASTSTELLEN, fijne BEELDJES ook met 25 pCt. korting. BROODTROMMELS (beschadigd) 55 ct. Ook is in het magazijn M i e n t eene groote collectie SPIEGELS voorradig, be nevens eenige mooie paren SCHILDERIJEN, met 25 pCt. kortiDg. Voorts Waschstellen, zeer mooi, welke ook met 25 pCt. korting worden verkocht. Zinkwaren, E mers, Melkemmers, Waschketels, Teileu, Tuingieters, Waschborden van zink en 'Zinkenemmers, zeer groot 51 ct Dan Petroleumstellen, Koffiemolens, Strijkijzers, Puddingvormen, geëmaill. Ketels, Toiletemmers, Pannen, Melkkokers, Waschbakken enz. met 25 pCt. korting. Hen collectie Fransche Kamstellen, zeer zeldzaam mooi en nieuw, welke nog kort geleden ontvangen waren, ook met 25 pCt. korting. Tevens een voorraad in gewone en betere soorten pijpen, als houten doorrookers enz., maar in 't bijzonder eene collectie in olie koppen met en zonder roer, in recht en krom model, met 25 pCt. korting. Tevens Tabak- en Sigarenpijpen in meerschuim, barnsteen, kern en hoorn, in étui. 25 pCt. korting. ALKMAARSCH WARENHUIS. en voortzetting van den Uitverkoop Tan der Horst. 0» VerzDim oitt lit tot n du IIMoop uit it sltllto.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 6