Stremming verkeer. JONGENSBROEKEN en-TRUIEN Eerste Openbare Uitvoering Het grootste wonder dezer eeuw! Waarschuwing B. VELLEMAN Jr., 2'|4 morgen Warmoeziertuin ..19» Kroon", W. D. SPIERS. BEKENDMAKING 15. Vellemau Jr., Aan het HOOFDDEPöT zijn de Alk- maarsche Paardenloten uitverkocht! JSr I ifi ftfilfii flfigotinta ii 1st Hé neg «lig. NETTE DIENSTBODE. Alkmaarsche Paardenloten W. BUERS. Houttil 52. Redgrijkerskams' „Eendracht oiaÉt Macht" r. „Eerloos", Jet Lerend Huisraad m Lena tapir', Daar krijgt Cij basllst de hoogde waarde. P. (HIDES. Ridderstraat, Alkmaar. '.tTJi08 asn Hl Rijwielhandelaren eo Reparateurs. SO CStss lot1.1 êi f ADVERTED TIEN Een net DAGMEISJE een daniestesehje9 IJzersterke Blauwe Tricot ELFRING's machinaal bereid is een smakelijk onderdeel bij ieder o tbijt. HEK DUIK ELFKING, aan Voddenkooplieden in 't klein en Particulieren. Nieuws m Wed. JAC. VAN BEEK. Een bezoek aan ds Melksahn onmiddelijk aan Zee gelegen, is aanbeveiendswaard;g. Prachtig zitje. Goede consumptie. Billijke prijzen. Buitenbanden (dr.) 12 ct. p. stuk, Binnenbanden f 1,55 p. kilogram. Andere soorten Gummiatral - - - tegen de hoogste waarde HET BEST ij UB GEVHAAGI? STOFFEERDER. Lotenhandel J. TERWEIJ Cz., Koorstraat A 43, Alkmaar. gevraagd op soHed pand, met ruime overwaaide. Verloren Zondagmiddag 7 Aug. in Heiioo - te STOMPEÏOREN, 23Jk.IL. P*5L^. GROOT NIEUWLAND 0 31, ALKMAAR. Vraagt prijscourant. Goederen worden van schippers afgehaald. Bretels. Wandelstokken. GROOT NIEUWLAND D 31, ALKMAAR, jT OOK AAN HUIS TE OSTBIEDEN. Hebt gij wel sen® de heerlijke Preang r-Koffie k 05 ets. de 5 ons van ij. VAN DEN BERG, Langestrast gedronken? i dan moet gij die eens probeeren, en gij blijft erbij. Ook de andere soorten vsn 55, 50, 45, 427* en 40 zijn uitstekend Bewaar de bons waarvoor men bij in levering van 10 ponds, 20/2 ponds en 50 ons bonnen een geidbon of geld krijgt. De Loot is gebouwd voor rekening' van bet Heem raadschap van de Mark Dintel (N.B.) Bovengenoemde scheepswerf ontving op de Brus- selsche tentoonstelling voor haar inzending modellen motorjachten, teekeningen en onderdeelen de gouden medaille. LOTELINGEN DER GEMEENTE ALKMAAR. 193 Lotelingen. bd. is broederdienst. lg. islichaamsgebreken, i. d. is in dienst. D. W. Abelskamp 170 lg., J. B. Adam 127, W. Adelaar, 134, N. Admiraal 120, N. Adolf 53, R. Adolf 74, J. Ansingh 167, E. D. Asjes 139, P. Baars 19 bd., C. Bak 3 lg., A. Bakker 186, P. C. Bakker 39, J. Beerends 52 lg., J. F. B. J. Berendsen 28 lg., J. H. G. v. d. Berg 172 lg., B. Bergman 144. H. F. Besle- man 58 bd., N. K. Bettink 66, W. L. Bisschoff 85 i. d., J. Blokhuis 12 i. d., P. A. N. de Boer 96 lg., W. J. H. Boerboos 161, J. P. Boom 100 lg., Jhr. J. G. J. Boreel 14 i. d., W. Box-jeson 141, G. C. Brasser 86, C. W. Broekhuijzen 87 lg., N. P. Brouwer 181 bd., P. Brouwer 30, A. Bruin 27, P. N. Bruin 73, H. J. de Bruin 149 bd., J. Bruijn 83, C. Bijl 165, N. A. C. Bijl 128 lg., K. van der Bijl 2 lg., N. Bijvoet 23, P. Ooster 89 lg.. B. Croone 124 lg., L. den Das 169, C. Deinum 46 lg., H. Dekker 125 bd., H. Den- neman 179, J. Denijs 9 bd., N. Dik 168 lg., S. H. W. van Drunen 160, J. C. Duin 10 lg., M. Engeles 16 i. d C. J. Ei'kamp 45, J. H. Erkamp 163 bd., E. van Essen 102, J. H. Fei-mé 171, A. C. de Frenne 29 lg., J. W. Gingnagel 175 bd., P. de Goede 155, J. W. Govei's 107 lg., J. D. Groet 54, C. G. W. de Groot 25 lg., P. Grootes 126 bd., T. H. van Gijsen 112 lg., T. W. de Haas 11 lg., P. de Heer 178, J. J. van der Heij 80 lg., C. P. Hoed 92 bd.. W. Hof 150, II. Hofman' 157, H. H. Hofmeester 1 bd., J. W. Hollenberg 88 lg., J. H. Hoogland 119, B. .T. Ilbrink 97, L. H. Janknegt 105 lg., L. B. Jansen 113, C. G. de Jong 63 lg., J. de .Tong 6, .T. G. de Jong 116, G. Jonker 189 lg. A. Kaandorp 185, J. Kaandorp 18 b.d., J. Kalf 108, H. J. Kerssens 131, P. Kes 190 b.d., G. J. Kassier 78, G. Klaver 132, P. Klomp 59 Lg., L. J. Kluiver 159 b.d., A. J. Knipper 22, B. Koeman 133, D. Koe man 36, A. Koopman 38 l.g., C P. Koot 91 l.g., M. Kopjes 56 l.g., C. J. Kramer 77, P. Kramer 106, R. Kroeze 33 l.g., M. Krom 37 l.g., G. N. Kuiper 137, J. Laan 103, Jh. Laan 62 l.g., J. G. Lange 69 l.g., J. Leentjes 177 i.d., Jh. Lindeboom 135 l.g., J. E. Lingen van 156 i.d., P. Lover 104, F. Luiting 192 Lg-, M. J. Lutterot 110 Lg., J. G. Lijnbach 183 l.g., J. L. W. Maas 15, J; B. E. Mijl van 123 i.d., J. Modder 154 l.g., J. Molenaar 8 b.d., A. Mooij 148, J. Mooij 109 Lg., J. H. Muhren 117, O. J. Mulder 76, Jh. Mulder 143, Jac Muller 20 l.g., H. Naber 107, II. J. Nierop 187 l.g., W. van Ommen 138, G. W. van Os 24 l.g., W. Oudemans 34 i.d., G. Oukes 98 l.g., J. Peereboom 68 bd., T. Peereboom 158, C. Pfaff 82 en J. Pfaff 5 tweeling-broeders, dus een dezer vrij J. Plas 4, P. Pool 184, D. Putten van 57, F. G. Quax 40 lg., K. Raat 42 lg., P. K, Raat 32, II. A. Repko 162, C. Rike 70 lg., A. J. Robbers 21 lg., W. Rol 44, J. Room 93 lg., J. A. de Rooij 84 lg., J. Rozenhart 64 bd., J. H. van Scharenberg 142 i. d., J. G. Scheep maker 99, W. J. G. Schepper 61. C. Schermer 174, C. P. Schipper 81 lg., J. Schipper 146 lg., W. F. G. Sclinijdei-s 191, A. Scliol 122 bd., G. W. Schouten 94 lg., D. Schotvanger 50 bd., T. J. Schrek 79 lg., LI G. Sman 41 lg-., J. D. Smit 121 lg., L. Smit 72, A. Smits 166 bd., A. H. Smorenberg 136, A. Smoren- berg 153, H. Snijder 65, A. F. H. Spee 31, S. G. Stavenuiter 164, J. H. Steen van der 67 lg. P. Steen huis 180, J. H. Stikvoort 145, P. Swager 7, F. Ter- steege 17, N. Thomas 101, J. M. J. Veel 151 lg., P. Veen 114, W. C. van 't Veexx 90, D. van der Veer 48, H. van "Westen 43 bd., P. Vennik 152 lg., J. A. Vei-beek 188, L. Verhaak 49, O. A. Verweij 13, J. P. Vet 129 lg., A. LI. Vis 26, S. Visser 173 lg., A. Vogelpoel 35, S. Vos de 75, C. Vries de 111, D. J. Vries de 182, F. W. Vi-ies de 51, P. Vries de 55, J. de Waard 60 lg. Ph. van Waesdijk 176 lg., .T, Wils 140 lg.,^ J. E. Wit de 193, Jh. Wit de 95, J. Zee man 115, H. van Zon 118, P. Zoontjes 71. S. Zwaan 130 lg., P. A. Zweedijk 147 lg. li l'llOERLIJKE STA A 1>. "OVERLEDEN 8 Aug. Hendrik, z. v. Willem Joliaixnes de Vries en Jannetje Gorter, 2 dagen. 9 Aug. Aafje Ruiter 31 j. TELEGRAFISCH WEERBERICHT™ Naar waarnemingen verricht in den morgen van 9 Augustus. Medegedeeld door het Koninklijk Nedorlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.7 te Horta. De laagste stand van den barometer 751.4 te Riga. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 9 Augustus). Zwakke tot matige meest oostelijke wind, gedeelte lik bewolkt, mogelijk onweer, zelfde temperatuur. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AUKMAAR brengen ter algemeeue kennis, dat liet gedeelte van liet Kennemerpark. van de RAAMSTRAAT af tot aan de HEIEOËRRRUG, van heden af voor het verkeer zal zijn GESTOTEN. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 9 Aug. 1910. Marktberichten. ALKMAAR, 9 Aug. Heden werd besteed voor Aardappelen f 1.20 a f 2.50 per l/2 H.L. Aalbessen (roode)a 0ets., (zwarte) 0 ets. per l/2 K.G. Bloemkool 1ste soort f 8— a 10, 2de soort f4.—a 6.— per 100 stuks. Doperwten 5— a 0 ct., peulen 0 a 0 ct. per 1L K.G. Wortelen f 0.40 a 0.56 per 10. Slaboonen 25 a 3/2 ets. per l/2 K.G. Snijboonen f 1.30 a f 1.60 per 1000 Kropsla 30 a 40 ets. per 25 stuks. Komkommers 4a postelein 4 a 8 ets. per mandje. Andijvie f 0.20 a f 0.44 per 25 struiken. Kruisbessen /o a CL I. Per IK-G-' Roodekool (le soort) f 3.0 a 4.0 (2e soort f 2 witte kool f 0.0, slaboonen 2 a 3 ct spinazie 3-ctrabarber 5-ct., gelekool 4 ct., savoye kool 5 a 0 ct., frambozen - ct. per mand, Selderie 4 ct per bos Tuinboonen f 1— a 0,-., radijs - ct. per 10 bos. Prei 4 ct., appelen f 0. PURMEREND, 9 Aug. Aangevoerd 769 runderen waaronder 381 vette 66 a 80 ct. per kilo en 388 melke- en geldekoeien f 160 a 290, prijsh. hand. matig 42 stieren f 0 a 0179 vette kalveren f 0.90 a 1.10 per kilo, matig, 311 nuchtere f 13.a 26.vlug, 37 paarden f a 01788 schapen f 20.— a 32. 760 lammeren f 11.— a 16.—, prijshoudend matig, 319 vette varkens 54 a 58 per kilo, vlug, 64 magere id. f 18.— a 30.—, matig, 244 biggen f 8.— 15.matig, 400 manden appelen f 3.- a 5.700 manden peren f 3.a 9 per mand. Kleine fabriekskaas f 33.kleine boerenkaas f32.50, middelbare f 31.50, commissie f 30.50, aangev. 161 stapels, 2119 kilo boter f 1.25 a 1.30, kipeieren f 3.75 a 4.40, eendeieren f 0. HOORN, 8 Aug. Groote muizen f 1.15 a 1.25, kleine f 0.a 0.slaboonen f 3.a 4.peulen f 0.- per zak, blauwe aardappelen f 0.a 0.r. aalbessen a zw. bessen 0 a 0 cent. Tuinboonen f 0. a f 0.per zak. Bloemkool f 0.a f 0.Snij boonen f 0.08 a 0.14, peren f 2.80 a 3.50, appelen f 2.80 a f 4,uien f 0.a 0. LAATSTE BERICHTEN. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCII LANDBOUWCREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. Koers van 8 A tw. 9 Aug. Staats! eo niEgon NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 21/, BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico linnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Con9ol 4 1906 5 1894 6e Era. 4 Iwang Dombr. 41/2 Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hyp' tlieek Bank pOt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Wiu8tbew. Westersuiker A'dain Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Biitdjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gccons. Hol!. Petrol. Cert. A Kon Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Ei.im Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref J. 1C1. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Arglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt. 41/, Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Celt. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. v pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock I»land Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm POLEN. Warschau Weeneu RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELGIË. Antwerpen 1887 2V2 HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleeuing 1860 5 RUSLAND 1864 5 Koers van bet geld. Prolongatie 5% pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen prijs houdend. Tabakken in betere stemming. Oliewaar den willig. Culturen op dezelfde prijzen. Mijnen stil. Amerika opende op vorige koersen, het verloop was kalm en het slot prijshoudend. 737/8 97 1 31/, 48 947/8 937/8 37% 88 991/3 871/3 953/8 100% 931/i 175 130 159 128 140 608 2601/, 325i/, 48 93i/s 088 423 281/, 220 87 334 3951/, 2551/, 366 510 2251/, 193 1121/, 143 180 285 791 108 633/8 261/, 25 Vs 683/4 453/4 157 5S/8 153/4 60 lls/4 38 78% 821/4 197 99 IO3S/4 29J/4 241/4 2713/16 603/4 311/8 41% 927/8 301/5 111 227/16 163 171/4 171 881/, 1071/, 1079/u 953/16 1503/8 1131/8 470 74% 103 48 933/8 87 88 9°i/s 871/, IOO1/4 120 159 129 260 320 48 94% 429 301/4 225 861/, 335 3991/5 251 3W 515i/, 196 114 286 106 64 261/, 25% 683/8 461/4 5 153/4 6O1/4 821/4 98i/, 104% 291/, 243/i6 2713 j6 6-% 31V4 41s/s 29s/„ !11% 22i/s 163i/, 1618/ie 169 107i/i6 953/16 Heden overleed, na een korte ongesteldlieid. 011: Zwager, de Heer A. DE RIDDER. Haarlem, 7 Augustus 1910. A. A. DE GROOT. J. DE GROOTBieriiRAGEr. J. H. DE GROOT Czn. J. E. DE GROOTWillem sen. gevraagd. Adres J. HARP„Diligentia", Nieuwesdoot. Op een Kantoor kan direct een DE ZUIDERZEE OVER, ENKHUIZEN, 9 Augustus. Eduard Meyer is heden morgen 8 uur 25 min. van Stavoren afgezwommen en arriveerde in den besten welstand te 3 uur 30 min. te Enkhuizen. Het enthousiasme was enorm. Brieven onder letter G 165, Bureau van dit Blad. Brieven onder No. L 165, aan het bureau van dit blad. waarin een porte-monnaie met geld. Tegen belooning terug te bezorgen, Geesterweg E 3, Alkmaar. in alle maten tot 13 jaar, hij Aanbevelend Verdronkenoord 18. VAN DE ter gelegenheid van de kermis, op MAAN DAG 15 AUGUSTUS 1910, in de zaal van den Heer K. G R O O T. ailiier. Op te voeren stukken Drama in drie bedrijven, door W. G. N0UHUIJ8. Kluchtspel in één bedrijf. Denzelfden dag plaatsbespreking aan de zaal tot na middag 5 uur a 10 ct. Entree f 0.4W. Heer en Ha me f 0.6O. De Curator in het faillissement van VOLKERT DEEN. bakker, wonende te Uitgeest, bericht, dat de schuldvorderingen bij hem moeten worden inge diend vdór 29 Augustus 1910 en dat de verifi catie-vergadering zal gehouden worden in liet Gerechts gebouw te'Alkmaar op Woensdag 14 8eptemher a.s. voormiddags elf uur. De Curator voornoemd, Mr. F. H. G. VAN DER HOEVEN, Kantoor Gedempte Nieuwesloot 83. lederen dag hoor je weer praten Dat een mirakel is geschied, De menschen vliegen door de wolken Als 'n kokmeeuw of parkiet. Je stem kan je nu ook bewaren, Na je dood wel vijftig jaar Je overgrootvader laten praten, Zingen, lachen door elkaar. Maar liet allergrootste wonder, Wordt nog niet genoeg geteld, Dat is: Iloe Kaaij toch zoo'n sigaar kan geven, Zoo lekker fijn, voor haast geen geld. Dat wonder moet ge eens beproeven In 't magazijn „de Concurrent", k Wed gij maakt dan uw bevinding. Aan vriend en vijand ras bekend. En zingt Kaaij's lof met luider stemme, Met luid gebrul gelijk eeii leeuw: Zoo'n kloek sigaartje voor zoo weinig duiten, Da's 't grootste wonder de?er eeuw. Prijzen: f 1,10, f 1.25, f 1.40, f f 1.45, f 1.70, f2.— f 2.50, enz. CL KAAIJ, Sigarenfabriek „De Concurrent", Kooltuin 7, Telefoon 279. Alkmaar. Zoekt Gij Uw VOORDEEL eii een GOEDE BEHANDELING, levert dan Uw AAN MEN LOOPE vanaf de LAAT de BIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. OU DES, daar vindt men groote keuze Juweelen voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. Door omstandigheden uit de liand te koop met FLINKE WONING en STALLING voor VIJF KOEIEN, en een SCHUUR, in de onmiddellijke nabij heid van P u r m e r e n d. Direct of met November te aanvaarden. Brieven franco bureau SCHUITEMAKER's Purme- render Courant. Wiel Rijders! Berijdt Burgers E. N. R. rijwielen, van de eerste Nederlandsche Rijwielfabriek. Zeidzamen lichte gang, en door en door gegarandeerd. Vanaf f 65 een luxeli Machina, aan den Alkmaarschen Naaimachinehandel", Hekelstraat 13, Alkmaar, Telef. 136. Speciale inrich ting voor reparatie, emailleeren en vernikkelen, ook nog 2de hands rijwielen voorradig Dames enHeeren! Eng. HeerenltoedenFronts, Boorden, Man chetten Eng. en Holl. Heerenpetten. SCHOUTENSTRAAT 18. Aanhevelend betaalt heden v-oor 4 Alkmaaische Paardenloten. voor de verhuizingen een bekwaam Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Adres JHOED, transportverhuizer, Alkmaar. Mevrouw STAP vraagt voor dadelijk een Zich persoonlijk te vervoegen NASSAULAAN 28. Telefoon Mo. 424.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3