zoekt plaatsing op een KANTOOR. een nette Wasch aan huis. I GUIS, Ridderstraat Alkmaar. BERGEN'S FANFARE. In list Dmteb tan Mie Kranenburg. De Direclie der :-: EERSTE HYGIëNISCHE :-: mijn bericht hierdoor aan hare clientele, dat de uitkeering over het vorige halfjaar heeft plaats gehad en verzoekt toe zending van die hoekjes, waar op nog niet wei d uitbetaald. Hoogachtend, DE DIRECTIE. Aankomende Timmer-, Meubel en Kistenmakersjongens A i) V RTN T l E N Kennisgeving» De Hollandsche SteenkoienhandeSaar D. BL&AUW te Alkmaar, waarschuwt iietfe Di©rostb&dev Het üeisje, een net Kosthuis. vraagt een BRÖÖBWIJK ta. Wed. J. PRINS Zn. Hefiaü^ïfüüci T\z pub* a VERLICHTING a tilORNO -s Befftggaals&eii Misur sa 341 409 248 368 497 226 190 1101/s 141 180 280 775 108 681/s 29 26i/s 721% 50% 157 5% TELEGRAF1SOH WEERBERICHT. Met hooge boete straft zich zelf: BAANGRACHT, TELEFOON 178. vsn Hoflaan tin Muziektcrrein. weiland en Boe- TTITSLAG VEILING, bij opbod gehouden 17 AUGUSTUS IWOte* ^er- staan. van notaris P. J. C. VAN TOORNENB J t te Alkmaar van de onroerende goederen m de tsoeKe- lermeer, gemeente Heiloo, als: A. de Boerenplaats genaamd „fc- Stal B*£Ot 40.12.30 H.A., nog verhuurd aan den heer P. Bakker Pzn., in bod op ,19713.95". in de navolgende perceelen: 1. De boerenwoning, boet, eri, tuin, bosch, groot 1.32.30 II.A. gtr. jhr. mr. P. van Por eest te Heilo 4000. 2. Weiland, groot 2.83.H.A. Str. M. Butter te Heilo, 3679. 3. Weiland, groot 2.87.50 H.A. Str. J. van der Molen Jr. te Heilo, 3823.75. 4. Weiland, groot 2.02.50 H.A. Str. J. Muijs te Alkmaar, 3067.87°. 5. Weiland, groot 1.48.40 H.A. Str. K. Smit, Anna Paulowna, 2441.18. 6. Weiland, groot 2.05.H.A. Str. J. H. Meijer te Purmerend, 3300.50. 7. Weiland, groot 2.11.10 H.A. Str. P. Brouwer te Alkmaar, 3250.94. 8. Weiland, groot 2.10.90 H.A. Str. J. Volkers te Heer-Hugowaard -3311.13. 9. Weiland, groot 2.11.50 H.A. Str. D. Dirkmaat te Heer-Hugowaard, 3320. 10. Weiland, groot 2.33.40 H.A. Str. D. Ursem te Heer-Hugowaard, 3676.05. 11. Weiland, groot 2.62.50 H.A. Str. K. Smit, Anna Paulowna, 4108.12°. 12. Weiland, groot 3.12.H.A. Str. F. G. de Wilde te Alkmaiar, 4742.40. 13. Weiland, groot 2.19.90 H.A. Str. J. Sengers te Heilo, 3210.54. 14. Weiland, groot 1.97.30 H.A. Str. Jan Belk Jbzn. te Heilo, 2781.93. 15. Weiland, groot 2..70 H.A. Str. Jb. Lind te Alkmaar, 2880.04r'. 16. Weiland, groot 1.21.50 H.A. Str. K. Smit te Anna Paulowna, 1713.15. 17. Weiland, groot 2.23.10 H.A. Str. B. Strooker te Alkmaar, 2487.56s. 18. Weiland, groot 2.15.90 H.A. Str. L. Borst te Alkmaar, 2407.28". 19. Weiland, groot 1.33.80 H.A. Str. J. Klomp te Anna Paulowna, 1511.94. B. Het eeuwigdurend erfpachtsredht van de renplaats genaamd „Boekesteijn," groot 31.23.10 II.A., nog verhuurd aan Mejuffr. de wed. A. GKEEITW geb. J. PLOMPEB, in bod op 44795.99 (erfpaehtscanon 106.40 per jaar), in de navolgende perceelen: 20. De Boerenwoning, Boet, Tuin en Weiland, groot 0.64.80 H.A. Str. P. Sehermerhorn te Alkmaar, 2700. 21. Weiland, groot 4.90.10 H.A. Str. O. Huijs-er van Reenen te Alkmaar, 7939.62. 22. Weiland, groot 2.51.20 H.A. St-r. P. Sehermerhorn te Alkmaar, 3742.88. 23. Weiland, groot 1.39.30 H.A. Str. K. Smit te Anna Paulowna, 2416.855. 24. Weiland, groot 3.28.- H.A. Str. A. van der Wel te Schoorldam, 4526.40. 25. Weiland, groot 3.04.90 H.A. Str. S. Gaus te Alkmaar, 4771.685. 26. Weiland, groot 6.53.40 H.A. Str. Jb. Klomp te Alkmaar, 8690.22. 27. Weiland, groot 4.95.H.A. Str. Jb. Reik te Heilo, 5667.75. 28. Weiland, groot 3.96.40 H.A. Str. Jb. Lind te. Alkmaar, 4340.58. C. de Boerenplaats, groot 37.01.80 H.A., nog ver huurd aan de heeren IT.BAKKER Hzn. Jr. en K. BAKKER Pzn., in bod op 50645. in de navolgende perceelen: 29. De Boerenwoning, Boet, Erf, Tuin en Weiland, groot 0.66.30 H.A. Str. G. de Graaf te Heilo, 2700. 30. Weiland, groot 5.51.80 H.A. Str. S. de Geus te Heilo, 9215.06. 31. Weiland, groot 3:43.70 H.A. Str. F. G. de Wilde te Alkmaar, 5396.09. 32. Weiland, groot 2.62.10 H.A. Str. C. Kieft te Limmen, 3983.92. 33. Weiland, groot 3.91.80 H.A. Str. S. Pluimgraaff te Alkmaar, 6112.08. 34. Weiland, groot 2.63.20 H.A. Str. K. Bakker P. Kzn., te Heilo, 4105.92. 35. Weiland, groot 3.74.H.A. Str. J. Smit Czn. te Anna Paulowna, 6058.80. 36. Weiland, groot 2.40.-H.A. Str. S. Pluimgraaff te Alkmaar, 1944. 37. Weiland, groot 2.56.60 H.A. Str. J. Muijs te Alkmaar, 2181.10. j58. Weiland, groot 4.82.30 H.A. Str. J. Sengers te Heilo, 4630.08. 39. Weiland, groot 2..10 H.A. Str. W. P. Zwart te Pleilo, 1780.89. 40. Weiland, groot 2.69.90 H.A. Str. II. Bakker Ilzn. Jr. te Heilo, 2537.06. D. De Boerenplaats, groot 36.91.70 H.A., nog ver huurd aan den heer A. KLOMP, in bodi op 49317.71. in de navolgende perceelen: 41. De Boerenwoning, Boet, Tuin, Erf en Weiland, groot 0.60.40 H.A. Str. S. Pluimgraaff te Alkmaar, 2300. 42. Weiland, groot 5.45.10 H.A. Str. D. de Geus te Z. en N. Schermer, 8176.50. 43. Weiland, groot 4.89.90 H.A. Str. J. Muijs te Alkmaar, 6295.21°. 43a. Weiland, groot 3.78.20 H.A. Str. J. Muijs te Alkmaar, 4916.60. 44. Weiland, groot 1.26.70 H.A. Str. J. Volkers te Heer-Hugowaard, 2115.89. 45. Weiland, groot 6.93.H.A. Str. D. de Geus, Z. en N. Schermer, 12266.10. 46. Weiland', groot 1.25.30 H.A. Str. C. v. d. Oord' te Alkmaar, 1240.47. 47. Weiland, groot 1.05.10 H.A. Str. dezelfde, 1029.98. 48. Weiland, groot 4.34.40 H.A. Str. K. Slot te Sint Maarten, 4452.60. 49. Weiland, groot 1.43.80 H.A. Str. B. Strooker te Alkmaar, 1243.87. 50. Weiland, groot 1.09.50 H.A. Str. J. Reik Jbzn. te Heilo, 947.17". 51. Weiland, groot 1.26.50 H.A. Str. M. Butter te Heilo, 1100.55. 52. Weiland, groot 1.11.-H.A. Str. S. Pluimgraaff te Alkmaar, 999. 53. Weiland, groot 2.42.80 H.A. Str. Jb. Bakker P. Kzn. te Heilo, 2233.,76. E. De Boerenplaats, groot 10.86.10 H.A., nog ver huurd aan den heer G. DE GRAAF, in bod op 161.52.55°, in de navolgende perceelen 54. De Boerenwoning, Boet, Erf en Tuin, groot 12 Aren. Str. C. van der Oord te Alkmaar, 1520. 55. Weiland, groot 1.86.H.A. Str. dezelfde 3450.30. 56. Weiland, groot 1.37.60 H.A- Str. dezelfde 1933.28. 57- Weiland, groot 1.50.70 II.A. Str. dezelfde, 3155.01, 58. Weiland, groot 1.80.70 TT.A. Str. dezelfde, 2358.13". 59. Weiland, groot 4.19.10 H.A. Str. S. Pluimgraaff te Alkmaar, 4735.83. Totale opbrengst 220625.21. Afslag en combinatiën op Woensdag 24 Augustus 1910, des morgens 9 uur, in het Hotel „De Nachte gaal", Bergerhout te Alkmaar. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. pCt. 21/s 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41/2 Btaatsleeningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Oonsol 1906 1894 6e Em, Iwang Dombr. Finane. en Industr. ondernemingen enz Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij reso. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew. Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dain Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang l'erlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketakoen Gew. Pref. Redjang Lebong Greet Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebonds pCt 4 Va Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock T-land Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningon. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 3 BELGIË. Antwerpen 1887 2 Ys HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleeuing 1860 5 RUSLAND 1864 5 Koers van 17 Aug. 18 Aug. 74 96i/s 1041/4 481/4 935/g 93% 87 87i/, 991/10 871/a 95i/8 100 Ys 981/4 1781/8 109 151 119 140 608 2651/, 48 96 580 435 331/2 232 74% 1041/4 937/g 8711/ie 87 99 871/4 119 157 126.50 263i/« 332i/2 587 436 165/8 615/s 11% 39 a 75 81% 197 102% 107% 821/s 277/i6 313/16 635/4 541/8 43!/s 95% 32 117 24% 170 18 3/i6 169 87% 1073/4 101 94% 1503/g 1731/a 470 342 409 249 366 502i/s 228 189 111)5/4 178 276 780 109% 673/8 29 73 607/a 155 5Yk 16% 61% 751/4 87% 102s/t 32% 267/s 307/8 685/16 341/4 435/4 99 33s/8 117 24% 1701/4 18% 1073/4 blauwe f 1.05 a 1.15, slaboonen f3.a 4, peulen f 0, snij- boonen f 0.06 a 0.14, peren f 1.80 a 3.20, appelen f 1.60 a f 3,50. uien f 0.— a 0. NOORDSCHARWOUDE, 17 Aug. Groote muizen f 1.30 a 1.50, drielingen f 0.70 a 0.80, kleinere f 0.20 a 0.30, Schotsche muizen f 0.a 0Aanvoer -0 zak aardappelen, zilveruien f 4.a 7.40, drielingen f 1,80 a f 2.20 p. 50 K.G., roode kool f 2.a 3, gewone nep f 5.20 a 6.uien f 1.70 a 2. MEDEMBLIK, 17 Aug. Groote muizen f 1,30 a 1.40 kleine id. f 0.50 a 0.65, groote ronde f 0.a 0, blauwe f 1.25 a 1.35. Aanv. 500 manden of zakken, BOVENKARSPEL. 17 Aug. Heden werd besteed voor Aardappelen blauwe f 2.60 a 2.90, ronde f 0, a 0,—, groote muizen f 2.50 a f 2.80, kleine muizen a 0.per 100 bos, bloemkool le soort f 3.50 a 5. 2e f 1,50 a 2.25 per 100, roode kool f 2.50 a 3.50, gele kool f 2.50 a 4.witte f 1,50 a 2,50. HOORN, 18 Aug. Kleine kaas f 33.—, commissie f 32.50, middelbare 29.50 fabrieksbaas f 32.50. Aan gevoerd 228 stapels, wegende 77261 K.G. Vlug. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 18 Augustus. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandseh Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERHIGH T. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 767.1 te Coruna. De laagste stand van den barometer 751.1 te Dun- rossnpss. VERWACHTING. (Geldig tot den avond van 19 Augustus). Zwakke tot matige meest zuid-westelijken wind, ge deeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, zelfde tempe ratuur.- 1 .li On/lergeteekenden verklaren, mede namens het overige personeel der firmaBoekhandel en Druk kerij, voorheen P. KLUITMAN (OTTO DE WAAL), Verdr. Oord, Kapelsteeg, dat zij niets nitst.a&nde lielblsen met hetgeen vermeld in een dezer dagen verspreide eirenlalre van de Afd. Alk maar van den Alg. >'eiS. TypwgraS'eniioud. Th. DE JONG, meesterknecht. J. A. DOOREWAARD. J. HOGERVORST. Het BESTUUR van de Tuinbouw- en Handelsvereeniging „Algemeen Belang" maakt bekend, dat na verkregen beschikking behalve dé gewone ochtendveilingen te beginnen met Vrijdag 19 Augustus a.s., dagelijks uitgezonderd 16-:terdag op het gewone ter rein ad Steenenbrug namiddagveilingen ;eul- len gehouden worden welke aanvangen te 5 IHJI» n.in. Koers van het geld. Prolongatie 48/s pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen vast. Tabakken iets flauwer. Oliewaarden openden vast om flauwer te sluiten. Gecons. Holl. 36373. Koninklij ke 500505V2. Culturen in vaste stemming. Rubber waarden stil. Amerika opende vast, liet verloop was opgewekt en het slot prijshoudend. M A KKT BERICHTEN TUINBOUW- en HANDELSVEREENIGING „ALGEMEEN BELANG" ALKMAAR. ALKMAAR, 18 Aug. Heden werd besteed voor Aardappelen f 1.30 a f 2.50 per 35 K.G. (;/2 H.L.), appelen f 2.10 a 0.per l/2 H.L., Roodekool (le soort) f 7 a 9, (2e soort) f 3 a 5 per 100, gelekool f 4.— per 100, savoye kool f 4.per 100, Wortelen f 0.30 a 0.40 per 10 bos, Slaboonen 2 a 31/2 ets. per l/2 K.G., Snijboonen f 1.— a f 1.20 per 1000, spinazie 7 ct. per mandje, Kropsla 20 a 40 ets. per 25 stuks, Tuin- boonen f 1.— a 0.— per 1000 stuks, Komkommers 3 a 7 ets. per stuk, postelein 7 a 0 ets. per mandje. Andijvie f 0.20 a f 0.35 per 25 struiken, prei 4 ct. per bos, selderie 4 ct. per bos. BROEK OP LANGEDIJK, 17 Aug. Heden werd besteed voorAardappelen gladb. f 1.70 a 2.20, ronde f 1.70 a f 1.80, muizen f 1.40 a 1.60, kleine f 0.-— a 0.—wortelen f 0.85 a 1.75, bloemkool le soort f6.—- a 10.50, 2e soort f 1.70 a 3,Roodekool f 2.a 2.70, gele kool f 2.90 a 4.—, witte kool f 2.30 a f 3.10, zilveruien f 3.25 a 4,75, uien f 1.80 a 2.20, slaboonen f 0.24 a 0.35. Nep (kleine uien) f 4.50 a 5.75. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 17 Aug. Op de afslagmarkt werd heden verhandeld Peulen f 0.a 0.dorperwten f 0.— k 0.per 100 pond, slaboonen f 0.70 a 0.80. snijboonen f 0.70 a f 1.20 per 1000 bloemkool f 3.a 5.— per 100, Peren f 1.90 a f 3.45, appelen f 1 90 a 4.10 p. mand, 15009 mand augurken van 6 kg. inhoud grof 28 a 35 ct., basterd 52 a 63 ct., fijn 75 a 85 ct. per mand, Handel augurken zeer vlug. SCHAGEN, 18 Aug. Aangevoerd 10 paarden f 100 a 200, 0 stieren en ossen t 0 a f —0, 34 stieren f 140 a 300, .50 magere geldekoeien f 140 a 220, 93 vette id. f 180 a 300, 20 kalfkoeien f 200 a 290.— 8 vaarzen f 100 a 120, 0 pinken f gras- kalyeren f a 30 nucht id. f 7a 24,— ram men f a 40 magere schapen f 16 a 20, 390 vette id f 20 a 31.—, overh. f a 350 lammeren f 14 a f 18,—, bokken en geiten f a 0 magere varkens f a 25 vette id. 55 a 58 ct. per kilo, 70 biggen f 13 a 19, konijnen f0.—a 0.—. 200 kippen f 0.20 a 1.50, 20 eenden f 0.40 a 0.60 0 ganzen f 0.— a 0.—, 0 zwanen f 0.— a 0.—, 600 kg. boter f 1.25 a f 1.35, 200 kg. kaas f 0.40 a 0.50, 3500 kipeieren f 3.50 a 4.300 eendeieren f3.75. HOORN, 17 Aug. Groote muizen f 1.20 a 1.30, brengt ter algemeene kennis, dat zij die er hunne praktijk van maken, de wintervoorraad Antlia-a- ciet reeds in den Zomer in te slaan, ten einde hunne geldbuidels een paar gulden zwaarder te doen blijven, voos- hoven bedoelde praktijken en wijst be langhebbenden met nadruk op het bepaalde in art. 75001 van het Wetboek van Strafrecht, luidende als volgt 10. hij (zij) die opzettelijk een ander overlast aandoet of laat aandoen (dienstboden) door eerder dan nood zakelijk is, den wintervoorraad Anthraciet op te doen, in den waan verkeerende daardoor iets uit te winnen 20. hij (zij) die opzettelijk de buitenlandsche industrie de voorkeur geeft boven eigen nijverheid terwijl toch de kleinste schooljongen weet te vertellen dat onze eigen bodem zelfs heter en goedkoo- per produceert. CONCLUSIE: Bestelt bij BLAAUW uw winterinslag Anthraciet, om te ontvangen in half September, October of No vember. Zomer- en wintel-prijzen zijn bij hem van Anthraciet gelijk, dus behoeft u niet eerder dan noodig is, uwe woning vuil te maken. De Hollandsche steenkolenhandelaar voornoemd. Alkmaar, 12 Augustus 1910. «EVRAAGW in klein gezin. Wasch buitenshuis. Blieven onder No. Z 166, aan het bureau van dit blad. P. G., hiedt ziel) aan, liefst bij dames met huise lijk verkeer. Wordt meer gelet op goede behandeling als hoog salaris. Brieven onder letter T 166, bureau va.11 dit blad. Een onderwijzeres vraagt tegen 15 September Brieven met opgaaf van conditiën aan het bureau van dit blad onder lett. O 166. kunnen direet geplaatst worden aan de fa briek van P. HAMMES A Co., Eaugelaan. Een nette JONGEN, goed onderwijs genoten heb bende, Salaris geen vereisehte. Brieven onder letter W 166, bureau van dit blad. Een VROUW van buiten vraagt Brieven aan Cl. BOM, Rustenburg. Een net PERSOON voor de morgenuren. Brieven onder letter S 166, bureau van dit blad. MEN EOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar bet Goudmagazijn van P. OCDES, daar vindt men groote keuze Jnweelen voor ond. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. gebrand volgens systeem Prof. LIEBIG, is te Bergen verkrijgbaar bij Gedurende de PAUZE (9 uur) m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3