1 AMSTERDAM, ÉiiKijl ]j|, ttgCHTGr k tapap HOORN, Ut Rmrd tg de Iibjë SCHAGEN, Lage Zjli. (Cl. B. ft SCH1ALZ). LEEUWARDEN, CtnmM I1Ï. DEN HAAG, Mat ft laatst uitgekomen modellen in zwart of mooie fantasiestoffen, f 10 tot f35. in Engelsche en Schotsche fantasie dessins, f 14 tot f 40. in waterproof offRuober, f 10 tot f 40. PLETTERIJ, voorten LI. EÜTHOYEN 4 Cie. Voor dagelijksclie DINERS G. M. J. BAKKER, „l)e Bonte Koe", Langestraat, ecne KINDERJUFFROUW, Zit- en frksche Slaapkamer. Wed. JAC, VAN BEEK veroch s H. W. M. RIJKS. bekwame Bankwerkers, bekwame Vuurwerkers. S I W. 1330 WAAL. GRONINGEN. J^AJST HU H, W, RIJKS, m m, ZIE DE ETAEAGE. ZIE DE ETAEAGE. GEVRAAGD bij 2 Kinderen GEKL. OVERHEMDEN. BRETELS. DASSEN. HANDSCHOENEN ONDERGOEDEREN. SOKKEN AANBEVELEND, Schoutenstraat 18, te DELFT. KOK en BANKETBAKKER. Eerste qualiteit Gsidersche Worst, Kalfshoofdkaas a la Jardinière Engelsch Ontbijtspek, - Kalfsworst, Cervelaat en Vleeschkaas, KL£tDER/y\AK£RU ^MBTSKtf fn üvfircö3iy«i UÜÜÖRCuh KLEEDERMAGAZIINEN i «aft t DEMI-S AISONS OVERJASSEN REGENJASSEN levert op heden VOLVETTE KAAS a f 1.25 en f 1.10 per stuk. ZEER EIJNE KAAS a f 1.—. FIJNE OUDE LEIDSCHE KAAS, zeer geschikt voor bijzon dere gelegenheden, 40 Ct. de 5 ons. Aanbevelend, De PROVINCIALE GRONINGER COURANT, opgericht 1786, Is liet oudste orgaan in de Provincie Groningen, Wordt in de drie noordelijke Provinciën veel gelezen en geeft daardooi' groote publiciteit. Uitgevers VAN HEYNINGEN BOSCH Cie. EXTERN, die goed kan naaien. Brieven onder letter W 174, bureau van dit blad. Te Alkmaar wordt door een HEER tegen 1 Nov- a.s. gevraagd een nette gemeubileerde Brieven met prijsopgaaf franco onder letter IJ 174, aan het bureau van dit blad. Voor de Constructiewerkplaatsen dezer fa briek worden gevraagd en voor de Smederij Zich aan te melden in persoon, mits voorzien van goede getuigschriften» IS cent per ons, ONTVANGEN bij HOFLEVERANCIER, YEBDRONKENOOBI). N.T. v/h. HERMS. COSTER ZOON, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4