Alkmaarsch Warenhuis. Opening Dinsdag35October* AMSTERDAM, inti§ 184, Itpmt HOORN, Mt Hud tii it tankt. SCHAGEN, Ligt Z|it, (ft II. IISCHMALZ). LEEUWARDEN, Md 111. DEN HAAG, VitBtl laatst uitgekomen modellen in zwart of mooie fantasiestoffen, f 10 tot f35. in Engelsche en Schotsche fantasie dessins, f 14 tot f 40. in waterproof of Rubber, f 10 tot f 40. tPh "iTKajuir* 0.70 Drie dagenjgeldig. 2e Kajuit f 0.45 J A t^t lil Isr, Grossiep. Hg Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Kleedingmagazgn „NIEUW ENGELAND". Overiasseo, Dsnrisaisons, Winterjassen, Rijjassen, Jekkers, Kinderiasjes en jekkertjes. Ingang: Luxe artikelen LANG EST 11A AT en huishoudelijke ACHTERSTRAAT. mm Van ALKMAAR 6 - 8 - 10 - 2.30 6 uur, Van AMSTERDAM 0.30 - 9.30 - 2.15 - 4 - 6 uur BELANGRIJK. BEHICHT. Wegens overgroote voorraad zullen alle goederen voor zeer lage prijzen «orden opgeruimd. Nog ee ige COSTUMES voor slechts t 5.00. PANTALONS f 1.00, Voor de afdeeling kleeding naar maat de fijnste stoffen voorhanden, ook tegen lage prijzen. T A. A°I* 189, J tegenover de R. K. lierk, XjAA'a" 189. OTIO VAN OS, Kleedermaker. In de ÉTALAGE in de ACHTERSTRAAT zal reede een tentoongesteld worden. -O- TBÏ.EPOON 417. -O- 010 «SS? feife Pk Kki£ kieper makerij AMBTSKlleo COST® I 'i. V MAAR KLEEDERMAGAZIJNEN P.ViN DEN BKDL DEMI-S AISONS OVERJASSEN REGENJASSEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7