IK ZIT- ttnt rood Ho vis Bi een net Dagmeisje. Zie de Erica-étalage P. 0 Ü8ES, Ridderstraat, Alkmaar, f 0.60 per balf ZSL.GS-. Verkrijgbaar in „De Bonte Koe", Langestraat. op Maandag 31 October 1910, des avonds 8 uur, Boterspeculaas ea Honingtaai S.ELTE, brood- en banketbakker, LAAT 1Q5, bij W. G E. VALK. Telefoon 286. Prol, Br. B. A JAN BAKEL, yan Amsterdam. Koninklijke Nederl. Kinemathograflsche (ol Bloscope) en projectie-Inrichting ran Amsterdam, Zondag 30 Oct., 's avonds 8 uur In 't Filiaal WILHELMINA ADVERTENTIEN. Gevraagd voor een HEER een Landelijke Federatie van Bouwvakarbeiders. Spreker: de heer B* RIJ IC? bij J, W. TEERINK, Ridderstraat, Telefoon 506. Vereen, van Vrijz Hervormden „EVANGELISCHE UNIE," Godsdienstige Bijeenkomst, in de KAPELKERK, Hr. J. LINDEBOOM, Prijscourant OSSENVLEESCH. van de Firma R, BAKHUIS ZONEN, Olst, Deze worst munt uit door zuiverheid en fijne smaak. Dir. W. J. HAMERS, zal een belangrijke BIOSCOOP-VOORSTELLING geven alleraardigste en verrassende Kinder-Voorstelling TOEGANG 15 en 10 CENT. - - - GELEIDERS 20 CENT. 's-HERTOGENBOSCH. De Provinciale Noord Brabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, Koopt een bus Vraagt aan FIJNPROEVERS eens: 9 vergelijk ze met de best bskend staande merkenEN OORDEELT. gij Gebouw Diligentia. gaat hedenavond de electrische Wed. JAC. VAN BEEK, Schoftenstraat 18 C3-IGN7-JSL J&. AGD Een nette COMMENSAAL Ondeiwerp„Waarom en hoe vereenigd". C. KLOPPER, G, KIjOPPEIH, O. EiSKElTV. aanvaring. biirgereijke stand. OIVDBILWIJS I. PRINS Az„ Oudegracht 285b. der Zangvereeniging De Stem de Volks, - Brieven onder letter V 175 s Bureau van dit Blad. zonder borgen* Gebreide Wollen Heeren Jaeger Pantalons en Hemdrokken. Witte en Geki. Overhemden. Cachenez en Handschoenen. GEMBER-BROOD, ROZIJNEN-BROOD Herdenking der Hervorming een huish wasr te nemen, met behulp van diens bode. Op ZONDAG 30 OCTOBER 1510, J. H. Blankendaal, Heiloo. te ALKMAAR. op Z O N D A G 30 OCTOBER 1910, 's avonds zeven uur. Herdenking van den Hervormingtdig. De in Nederland gunstig bekende met zijn bekroonde Kinematograaf. in de zaal „WAAKT en BIDT" op de Laat te ALKMAAR. TOEC^ANG- 40 3SM QS CENT. ROASTBIEF OF LENDE ROLLADE BAKLAPPEN OSSENLAPPEN POLET of GEHAKT VETTE OSSENLAPPEN ROLPENS Voor 's-Hertogenbosch meest afdoende publiciteit. luchtschippers zijn, nadat ze vier dagen in onbewoonde streken hadden rondgezworven, gered. UAATSTE BERICHTEN. II I IMIII ROTTERDAM, 28 October. Gtsteravond weid het voor Vlaardingen liggend district-stoomschip „1 eruvia aangevaren door het afkomend district-stoomschip Kol De „Peruvia" kreeg een ga op zijde en moest on het droge gezet worden. De „Kiol" vervolgde zijn reis De „Peruvia" werd hedep. door sleppbooten naar Rotterdam ^lacht^ KAARTSPELERS. ROTTERDAM, 28 October. In de trein tusschen Rozendaal—Rotterdam werd een reiziger door valsche kaartspelers afhandig gemaakt, een gouden horloge met ketting en 50 gulden. Een hunner L. V. uit Rotterdam werd aangehouden. ONDERTROUWD: Albert Wennink en Cornelia Hemels. Adnanus Hemels en Trijntje Schouten. Hendrikus Johannes Everhardus Wentink en Geertruida van Westerop. - Andries Zwart en Louisa Duco Engeltje Koster. - Johann Wilhelm Hermes en Anna Hart. Douwe Martinus Mulder te Groesbeek en Maria Koop, alhier. GEBOREN 27 Oct. Agatha Anna, d. van Hillebrand Klaver en Maria Groot. Antoinette Wilhelmina, d. van Henricus Marinus Meeusen en Anna Maria Meijer. 28 Johanna Martina, d. van Jouke Haarsma en Margaretha Maria Gerard a Kaagman. OVERLEDEN 27 Oct. Jan Olij, 78 j. 28 Willem Pieter Oudejans, 10 maanden. Hendricus Josephus Zoetelief, 1 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 28 October. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van 29 October). In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den baroineter 775.7 te Riga. De laagste stand van den barometer 752.1 te Valen- tia. VERWACHTING. Meest matige oostelijke tot zuidoostelijken wind, betrokken tot bewolkt, mogelijk regenbuien, zelfde temperatuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De depressie in het zuidwesten nam in diepte af en verplaatste zich daarbij in noordelijke richting. Op vele plaatsen daalde daardoor de barometer. Wij kwa men ook onder invloed van het laag, tengevolge waarvan bij ons op eenige plaatsen regen viel. Aange zien het hoog in het noordoosten zich bleef handha ven, is voorloopig nog oostelijke tot zuidoostelijke wind te verwachten. Op kleine regenbuien kunnen we blijven rekenen; het betrokken koele weer zal voortduren. M. In BOEKHOUDEN en aanverwante vakben ter opleiding voor praktijk en examens. MARKTBERICHTEN. Voorloopig Kaasbericht. ALKMAAR, 28 Oct. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk f kleine fabriekskaas f 34.50, kleine boerenkaas f 33.50, commissie f 36.middelbare f 37.—. Aangevoerd 300 stapels, wegende 165000 Kilogram, waaronder KG. volvette kaas. Handel vlug. ALKMAAR, 28 Oct. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 2693 H.L. Tarwe f 7,25 a 8,rogge (n.) f 5.50 a f 5.65, gerst (n.) f 0.— a f 0.—, gerst chev. f 5,60 a f 6,20haver f 3,35 a f 3,65, bruine boonen f 13,75 a 14,50, paarde id. f 6,60 a f 7.15, citroen id. f 13,50 a 16,—, duiven id. f 0.— a f 0,—, witte ld. f 15.a f 17.50, rood mosterdzaad f a f geel id. f a f karwijzaad f 12.a f 12,25, blauwmaanzaad f a erwten groene f 15, a 25,grauwe f 17,a 24,vale faf TUINBOUW- en HANDELSVEREENIGING „ALGEMEEN BELANG" ALKMAAR. ALKMAAR, 26 Oct. Heden werd besteed voor Aardappelen f 0.a f 0.per 35 K.G. 2 H.L.), appelen f 1.90 a 2.30 per l/2 H.L., Roodekool (le soort) f 4.a 2.50, Witte kool f 3.per 100, gelekool f 4.50 per 100, Groene kool f 0.— per 100, Wortelen f 0.20 a 0.30 per 10 bos, Slaboonen 8l/2 a 0— ets per l/2 K.G., Snijboonen f 0.a f 0 per 1000, spinazie 8 ct. per mandje, Kropsla 30 a ets. per 25, Komkommers 0 a 0 ets. per stuk, postelein 8 a 0 ets. per mandje. Andijvie f 0.20 a f 0.30 per 25 struiken, prei 4 ct. per bos, selderie 4 ct. per bos. Bloemkool le soort f 14.a 0.2e soort f 5.a 8.per 100 stuks, Rabarber 0 ct. per bos, Uien f 2.60 per 50 Kilo, Koolrapen f 3.Radijs 15 a ct., bieten f 1.50. Brusselsche Spruitjes f 0.60 per 1/4 mandje. Stoof peren f 0 per 1.2 H.L. Boerenkool 21 /2 ct. p* struik. BROEK OP LANGEDIJK27 Oct. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. f 0.a 0.ronde f 0.70 a f 1.20, muizen ,f 0.a 0.kleine f 0.— a 0.wortelen f 0.45 a 0.bloemkool le soort f 0. a 0.2e soort f 2.a 0,,[Roodekool f 2.60 a 6. gele kool f 2.20 a 4.90 witte kool f 2.50 a f 5.20, zilveruien f 0.a 0,—, uien f 1.85 a 2.10, slaboonen f 0.Nep (kleine uien) f 0.a 0.Bieten f 0.— a 0.—, R. Bloemkool f 5.80 a 6.90. Rammenas f O. SCHIEDAM, 27 Oct. Moutwijn f 10.50, jenever f 14.50, Amst. proef 16. BOVENKARSPEL, 27 Oct. Heden werd besteed voor Aardappelen blauwe f 2.70 a 2.80, ronde f 0, Aanvoer zak, bloemkool le soort f 9.a 11. 2e f 4,50 a 5.75 per 100, roode kool f 2.a 3.50, gele kool f 2.a 3.50, witte f 1,50 a 2,50, Bieten f 6,50 a 8.—, Uien f 1,— a f 1,20 per K.G. NOORDSCHAKWOUDE27 Oct. Gele nep f 3.— a 3.10. grove uien f 1.90 a 2.10, roode kool f -5.25 a 5,75, 2e soort f 4.80 a 5.—, kleinere f 2.70 a 4.50, gele kool f 4.50 a 4.75, 2e soort f 3.50 a 4.10, klei nere f 1.90 a 3.25, witte f 3,-a 3.75, 2e soort f 2,80 met medewerking van het Kwartet PRINS van Zaandam. Tekstboekjes tevens bewijs van toegang verkrijgbaar a 30 cent bij de Leden en Gebouw „Voorwaarts". P.S. 's Avonds aan de zaal 35 Cent me* inbegrip Sted. Belasting. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET Veordam, 0 11, Alkmaar. pCt. 2% 5 S 5 4 4 4 4 5 4 4% St aatsl een-in g en NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen enz Nationale Hypotheek Bank pOt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij rese. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker A'dam Beli A'dam Langkat Idempref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Periak Ketahoen Gew. ,1 Pref. a a Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebonds pCt. 4A Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsapoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. u -j pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt. 4 Premieleeningeu. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 8 BELGIË. Antwerpen 1887 2% HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND 1864 5 Koera van 27 Oct. 28 Oct 735/8 975/4 1031/5, 491/s 98*/, 931/4 88 88/4 87% 946/ib 100 975/4 j 87 10716/16 101% 951/4 1551/, 171 478 735/8 491/s 881/4 99 871k 177y, 1771/4 1151/4 115 1541/, 1521/4 122 122 50 141 1443/4 6361/, 297 296 358 3581/, 491/4 491/4 99S/4 100 574 441 439 296/8 7274 72 379 433 485 216 297 i/s 29-2 4311/, 4301/, 2 0 2101/, 166 166 107 1061/, 125 128 160 166 264 273 780 121 123 69 70% 24 261/s 27Vs 78 u 793/4 54Va 553/4 160 5'A 5Vt 18 18 655/4 65% 101/4 10% 361/4 87 78V4 79 88i/a 214 1041/s 104% IO6S/4 331% 341/4 3(6/8 303/8 33 33s/16 66 66 345/4 353/16 42 IA 423/4 983/4 B37A 34% 1186/s 119% 26 26% 1723/4 174 19 19 223 214 don zwak. Culturen prijshoudend. Mijnen onveranderd. Rubberwaarden stil. Amerika opende vast, het ver loop was levendig en lie:t slot prijshoudend. Getrouwd: PIETER EDEL en ANNA BALVERS. Amsterdam, 26 October 1910. verkrijgbaar vanaf f 25.zonder polis van Levens verzekering, met en Boven f 200.wordt borgstelling vereischt. Postz. v, antw. Br. fr. onder lett. E D a. h. Alg. Adv.-Bur. D. Y. ALTA, Wijnhaven 91, Rotterdam. NIEUWS in ZEUFBINDERS. - Aanbevelend, ÏO en 20 cent 71/2 en 15 cent. 1071/3 96s/i6 Koers van het geld. Prolongatie» 5 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd'. Tabakken op deizelfd© prijzen. Oliewaar- Afdeeling ALKMAAR e. o. op MAANDAG 31 OCTOBER 1910, des avonds te 7 nren in de Remonstrantsclie Kerk, onder welwillende medewerking van een Vronwenfcoor. Igap-" Het B.stuur vestigt er nadrukkelijk de aan dacht op, dat de kerk aan de afdeeling is afgestaan en dus alle plaatsen vrij zijn. Collecte voor de afdeeling. HET BESTUUR. KINHEIMSTR A AT 41. Een R. K. BURGERMEISJE, 17 jaar, goed kun nende naaien, zoekt betrekking tot Assistentie in de Huishouding of in een Hinkel. Fr. br. no. 1826, VINK's Boekhandel, Beverwijk. GEVRAAGD bij R. K. lieden zonder kinderen. Adres bureau dezer courant. DAME, m. 1., P. G., wenscht (zonder salaris), Br. onder No. K /240 aan J. STAP, Boekhandel Haarlem- 's moi'g. II uur, iu gebouw „4 oorwaarts Oudegrackt te ALKMAAR. Secr. der Grondw. ver. „Helpt Elkander" Amsterdam. Entrée vrij. Debat vrij. BouwvakarbeidersTot heden toe is het woord „organisatie" voor u vrijwel een paskwil geweest. Laat dat nu eens uit zijn en komt ter vergadering. HET COMITÉ. Ondergeteekende maakt met deze aan zijn geachte Cliëntèle bekend, dat hij zijn zaak heeft overgedaan aan den Heer met dankzegging voor 't gedurende 15 jaar zoo ruim schoots genoten vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger beleefd aan Met verwijzing naar bovenstaande be- veelt de ondergeteekende zich beleefd in de gunst van de geachte Cliëntèle aan. Hopende door accurate en nette bediening dezelfde gunst te mogen verwerven, door zijn voorganger zoo vele jax-en genoten. Mr. Bakker, Heiloo. MEN LOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. OUD ES, daar vindt men groote keuze Juweelen voor ond. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. 1ste kwaliteit GELDERSCHE R I SPREKER Predikant te Oudorp. Gemengde Koorvereeniging „Alcmaria" Door de zullen eenige gebracht. gewijde liederen worden ten gehoore HET BESTUUR. per 5 ons. geen 80. 75 Bekroond met de Gouden Medaille, Augustus 1909 te Dresden. Op den bovengenoemden dag des avonds 51 /2 ure Een pru cli t -progru in ma zal opgevoerd word en, ook gekleurd. Verrassing voor iedereen. N. B. KAARTEN aan den ingang verkrijgbaar. OSSENHAAS BIEFSTUK RAUW OSSEN V KT bij 5 pond 40 Cts. per 5 ons. GESMOLTEN OSSENVET bij 5 pond 35 Cts. p. 5 ons Beleefd aanbevelend, 70, 55, 60, 60, 45, 45, 40. 70 Cts. 75. 60. 55. 55. 50. 50. per 5 ons. N.B. NEEMT PROEF van EEKEN's overheer lijke Haagsche LEVERWORST, 30 Cts. per 5 ons, BLOEDWORST, 30 Cts. per 5 ons, HAM- SPEK, bijna gelijk aan ham, 14 Cts. per Ons. De van onds bekende heerlijke zijn weer dagelijks versch verkrijgbaar bij is het Hoofdblad van de Provincie NOORD-BRA BANT wordt daar het meest gelezen, in vele gemeen ten schier uitsluitend en verschijnt dagelijks. Uitgevers J. J. ARKESTEYN ZOON, 's-Hertogen- bosch. 99

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3