Plaatsing gevraagd Overtuigt IJ! een nette ZAAK ST. MIGOLAAS LOUIS TRIJBETZ, wmm hlntili ..Pauline." ff WIUI.KflL SHIT. wordt plaatsing gezocht op eene drukkerij massief eikenhouten Theetafel D. J. JLevert, Zeer geschikt voor St. Nicoleas Cidetux. Firma GEELS Co. 2de flbonaements-ViiorstelllDg. OFPEM! Singer Maatschappij M. MEIJER ZOON. ADVERTENTIES jongste bediende Verkoophuis, Laat 106. De Sint Nicolaas étalage is gereed Kunstbloemen en Planten. Wed. P. BERGERS. TER OVERNAME gevraagd of een WINKELHUIS te huur CADEAU. BEHH FLANEL ALKMMR en St. 1HHRTENSBRUG. „HET MECBELHUIS" PIP* De St. Nicolans éta- ïages zijn gereed. LUXE MEUBELEN Mient 22, Telet. 440, Alkmaar. Aikmaarsche Souvenirs, Vraagt RINGERS Gr. V. «X. voor de afmeting II 30|45 rn J- 11.70 per H L. Filiaal Nieuwpoortslaan (Viar Staten). Te koop te Bergen een Schouwburg „DE HARMONIE". Woensdag 23 Nov. 1910. De Onbekende Gast OKTBfLEKKlBAIlE 3EiLC3f PEN. KINOERSPELLEN en SP ELGOEDEREN. Theeserviezen, Onibljtstellen, Glas- en Nikkeiwaren, Japansche goe deren, Eau de Cologne, Speelgoederen en huishoudelijke artikelen. Nuttig en fraai ALKMAAR, MIENT 6, Xj* iAJNTGUESSO* JFS. XO. eigen Fabrikaat Bovengonoemda pnort is een zeer goede k wal it eit kwal itatief, geheel zuiver, steen vrij en voldoet zeer goed Afm. 30/50 f 1.50 per Hper 10 H. f 1.40. 20/30 f140 10 H. f 1.30. III 130 I 1 60 Aanvang 8 uur. Prachtige ®orfeering van 5 CTS. TOT F 20.00 PER STUK, waarbij de nieuwste soorten met Verder SPORTKARRETJES, WAGENTJES, LEDIKANTEN en een groote verscheidenheid der nieuwste DAMESTASCHJES, HANDWEKKD00SJES. HEERENROOKARTiKELEN, PORTEFEUILLES, POR- TEMONNAIES, INKTSTELLEN enz Grootste keuze en voorraad en steeds ltgen prijs. Hoek ST. ANN ASTRA AT. GESLAAGD. Mej. J. W. Haven alhier slaagde te Amsterdam voor het examen in de vrije- en orde-oefeningen. BENOEMD. De bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kape laan te Alkmaar (H. Dominicus) pater fr. H. W. Rij ken O. Pr.; tot kapelaan te Schiedam (St. Jan) pater fr. H. J. A. M. Hubers Ord. Pr., die kapelaan was al hier (II. Dominicus). STOOMTRAM EGMONDALKMAAR BERGEN. Gedurende de maand Juli 1910 werden met de stoomtram Egmond1AlkmaarBergen 56186 reizi gers vervoerd en bedroeg de opbrengst van reizigers- en goederen-vervoer 9090.97. AGENDA. DINSDAG: Teekengenootschap „Kunst zij ons doel", teekenavond 7 uur, Nieuwe Doelen. „Kracht «n Vlugheid," jongens-afdesüng I 7Va8% uur; heeren-afdeeling 8s/4—9s/4 uur; „Het Gulden Vlies." Arbeiders Dam- en Schaakclub, 8 uur, „Voor waarts" Oudegracht. OPENBARE VERMAKELIJKHEDEN. DINSDAG Uitvoering „Toonkunst", 8 uur, Harmonie. Dubbelmannenkwartet „Excelsior", uit Amster dam, (dir. F. Richter), 7% uur, Diligentia. WOENSDAG: Abonnements-voorstelling, 8 uur, Harmonie. Feestavond „Burgerkring", 8 uur, Diligentia. DONDERDAG: Uitvoering „Bildcrdijk", 8 uur, Harmonie. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, O 11, Alkmaar. Koers van 19 Nov. 21 Nov. Staats! eon ingen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 2% BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4% Finano. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker A'dam üeli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Biadjey Deli Batavia M Deli-Maatbchappij Langkat tabak A Medan tt h N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Geoons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebon ds pCt. 41fa Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. I J. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. t. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. i* pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt. 4 3 8 2% 4 5 5 741/, 978/16 103 491/, 93% 88% 89 99 83% 95% 100% 98 178% 116% 148% 118— 146% 643 304% «v' 446 29 244 69% 881 467 236 292% 437% 212% 165 106% 124% 176 8 299 850 117 70% 23% 27 80% 557/h 150»/, 5»/, 17% 65% 10% 37»/, 78% 87% 214 105% 106»/, 83»/, 30% 83% w 8818/16 118% 27% 178 18% 214 87 108% 101% 96% 155 169 476 74% 49% 88% 89 99 88% 957/* 178% 148 118 140 650 309 49 101 584 447% 246 63 379% 468 236 289 437% 213% 165% 105»/, 124 175 290 855 117 70% 23% 26»/, 80% 55% 159% 5% 17V* 65V* 10»/* 38 78»/* 105% 106»/, 33% 307% 33V* 66»/, 34»/, 42% 83% 118 27% 177% 18 214 96% Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 RUSLAND 1864 Koers van het geld. Prolongatie 33/4 pOt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaar den stil. Culturen onregelmatig. Mijnen iets beter. Rubberwaarden zonder variatie. Amerika opende flauw, het verloop was iets oploopend en het slot zwak. MARKTBERICHTEN. BOVENKARSPEL, 21 Nov. Heden werd besteed voor: Aardappelen blauwe f 2.50 a 2.70, ronde f0, Aanvoer zak, bloemkool le soort f 7.— a 9. 2e f 3,— a 4.50 per 100, roode kool f 1.50 a 2.50, gele kool f 2.— a 2.50, witte f 1,25 a 2,—, Bieten f 5,— a 7.50, Uien f 1,— a f 1,10 per K.G. PURMEREND, 22 Nov. Aangevoerd 661 runderen, waaronder 593 vette 60 a 78 ct. per kilo en 68 melke- en geldekoeien f 190 a 250, prijsh. prijsh. stug, 7 stieren f a 081 vette kalveren f 0.80 a 1. per kilo, stug, 192 nuchtere f 14.— a 30.—, matig 5 paarden f a 0—2437 schapen f 24.— a 32.50 600 overhouders f 16.- a 23—, prijshoudend stug, 369 vette varkens 48 a 52 ct. per kilo, stug 14 magere id. f 24— a 30—, stug, 362 biggen f 7— 12.stug, 350 manden appelen f 2.a 6.43 manden peren f 2— a 4— per mand, 790 ganzen f 2 50. 122 zwanen f 4.a 4.35. Kleine fabriekskaas f 34.50kleine boerenkaas f34—, middelbare f 36—, commissie f35.aangev. 96 stapels, 1170 kilo boter f 1.50 a 1.55, kipeieren f 7.75 a 8.75, eendeieren f 0. BROEK OP LANGEDIJK21 Nov. Heden werd besteed voorAardappelen gladb. f 0.a 0.ronde f 0.a f 0.muizen ,f 0— a 0.kleine f 0.— 0.wortelen f 0.70 a. 0.90, bloemkool le soort f 0. a 0.2e soort f 1.10 a 1,30, Roodekool f 3.a 9.70, gele kool f 2.a 4.80 witte kool f 2.a f 4.50, zilveruien f 0.a 0,—, uien f 2.a 2.25, slaboonen a 0.Nep (kleine uien) f 0.a 0.Bieten f 0. f 0.-, R. Bloemkool f 2.80 a 6.50. Rammenas f 6.40. NOORDSCHARWOUDE 21 Nov. Gele nep f 0. a 0.grove uien f 1.90 a 2.10, roode kool f 7.80 a 8,10, 2e soort f 6.50 a 7.20, kleinere f 1.40 a 6.- gele kool f 4.10 a 4.60, 2e soort f 3.50 a 3.80, klei nere 1.60 a f 3.10, witte f 3,10 a 3.40, 2e soort f 1,10 a 3. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 22 November. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van 23 November). In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 769.9 te Coruna. De laagste stand van den barometer 753.0 te Ko penhagen. VERWACHTING. Zwakke tot matige noordelijke tot westelijken wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig neerslag, zelfde tempera tuur. Neerslag' te Alkmaar 22Nov. 4.6 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Sedert gisteren is er geen belangrijke wijziging in de verdeeling van de luchtdruk ontstaan, waardoor ook het karakter van het weer weinig veranderde. Het eenigszins gure weer met af en toe regen- en hagel buien bleef voortduren, zoodat wederom vele plaatsen neerslag' melden. Ook voor Woensdag is nog geen verandering te verwachten en kunnen we wederom op eenigszins buiïg weer rekenen. M. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. GEBOREN 21 Nov. Guurtruida Afra, d. v. Josephus Hendricus Revers en Petronella Hoebe. Jan, z. v. Johannes Homma en Elisabeth Johanna Nier op. OVERLEDEN 21 Nov. Jacob van Twisk, 89 jaar. Maria Zervas, wed. Gerrit Bek, 79 j. Willem Harder, 45 j. G o t r o n w d J. J. CLAUSING en C. J. DE NIE, die, mede namens wederzijdsche familie, hunnen har- telijken dank betuigen voor de blijken van belang stelling, bij hun huwelijk ondervonden. Leiden, 21 Nov. 1910. Den 17den Sept. behaagde het Gode onzen lieveling GIJSBERTUS CORNEUIS WILHELMUS, reeds weder tot zich te nemen. D. B. STARRENBURG. M. A. STARRENBURG—Baas. Roön, Noord Nieuw Guinea. N. O. I. Heden overleed onverwacht te Haarlem, onze ge liefde Zuster, Tante en Behuwd tan te, Mejuffrouw ANNA LLCIA FOSKEA KOOL, in den ouderdom van 72 jaar. Uit aller naam M. E. KOOL. Alkmaar, 19 Nov. 1910. Eenige en algemeene kennisgeving. ECHTSCHEIDING. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar, d.d. 17 November 1910, is het huwelijk tusschen de echtelieden JOHANNES AUGUSTINUS BAN, gepensioneerd stoker bij de Kon. Ned. Marine, wo nende te Rotterdam, en TRIJNTJE VISSER, zon der beroep, wonende te Helder, ontbonden verklaard door echtscheiding. Namens de eischeresse, W. F. A. VERHOEPP, procureur. Alkmaar. KantoorOudegracht A 275. Op liet kantoor van «1e Scheepswerf .,'t Houdsbosoh'" alhier, kan een geplaatst worden. Voor een 18-jarigen DRUKKER, op de hoogte van zjjn vak, in eene KLEINE STAD. HOOG LOON is geen ver- eischte. Brieven fr. letters K. D. bij den Boekhande laar H. C. DELSMAN te Amsterdam, Huidenstraat 14. voor PREDIKANTSZOON van 15 jaar, als JONG STE BEDIENDE op een kantoor. Br. fr. onder letter M 178, Bureau van dit Blad. van de draaiende voorwerpen in de Etalage, van den Alkmaarschen Naaimachinehandel, Hekelstraat, Alk maar. Eiken avond draaien van 7 tot 10 uur. Naai machines van f 18 en hooger, met 8 jaar schriftelijke garantie. Speciale inrichting voor reparatie, reparatie wordt in de stad afgehaald. Telefoon 236. Aanbevelend, A. HIEDERING. Geacht rookend en sigaren gevend publiek, Bij Kaaij koopt u sigaren die ruiken magnifiek. Dat is bekend, 'k behoef 't eigenlijk niet meer te zeggen, Maar ik wil er toch nog eens den nadruk op leggen. Moet u sigaren koopen, 't zij voor eigen gebruik of [cadeau, Het beste wat ik u kan raden is wel het merk Rococo. Ook 't merk Mijn Liefste is daar uitstekend voor geschikt Ja zelfs, die 't merk van f 1.10 krijgt, zegt, dit is [vertikt! Een fijn sigaartje en wat brandt die wit; Wat fijne aroma en heerlijke pit, Zit in dat sigaartje, 'k geloof bepaald, Dat mijn meisje daar wel f 2.50 voor heeft betaald. Ook in mooie kistjes kan ik u uitstekend bedienen; Ja, 'k heb ze zelfs, waarop je een spelletje kan kienen. Kistjes van 100, van 50, van 25, o wat een pracht, En een sigaartje er in, dat je tegenlacht. Gaat daar om uw cadeaux, of je vee] of weinig kunt [betalen; Bij Kaaij de Concurrent in Kooltuin 13 halen. K4AIJ, Sigarenfabriek „«Ie Concurrent", Kooltuin 13. Telefoon 279. Alkmaar. en noodigt U beleefd uit Uwe inkoopen te doen. Ruim voorzien van Prachtige sorteering BELEEFD AANBEVELEND, van niet te grooten omvang, wat voor een klein gezin een BURGERBESTAAN oplevert GEVRAAGD op netten stand. Brieven onder letter O 178, bureau van dit blad. Onderricht gratis niet slechts in het machine- naaien, maar ook in het borduren en stoppen op de naaimachine. is betdist kriinpvrij, boe ook gewasschen. Wij garandeeren deze eigenschap zonder eenig voorbehoud en leveren gratis nieuw flanel voor ieder ge krompen kleedingstuk. is de prijs van een met onder- en bovenblad. ALLEEN VERKRIJGBAAR BIJ Groote verschel den hei d in HOFJUWELIER, Groote keuze van f VERKRIJGBAAR BIJ TELEF. 520. HOOGSTRAAT. Koopt geen Anthraciet welke onder alle mogelijke namen verkocht wordt, en men dus niet weet, wat men ontvangt. De ondervinding van vele jaren heeft bewezen, dat de Anthraciet der Mijn „Pauline" de beste en goedkoopste in gebruik is. De prijzen dezer prima Anthraciet bedragen netto. (Oïjs met aitrek der 5 0/0 korting voor con tante betaling) franco huis te Alkmaar. Bij afname van 5 of 10 H.L. resp. 5 en 10 ct. per H.L. lager, en zijn verkrijgbaar bij bij «le Friesche Brug. Telefoon No. 23. ingericht voor Pension of gemeubeld te verhuren, be vattende 11 kamers, keuken, bijkeuken en ruime schuur. Br. fr. onder Motto „Pension", Boekhandel J. B. DE JONGE, Bergen. UITVERKOOP in het Goudmagazijn Ridderstraat van F. OU DES Door overname van een grooten voorraad Juweelen, Goud- en Zilverwerken zullen alle JUWEELEN, GOUD- en ZILVERWERKEN tegen veel verminderde prijzen worden verkocht. Men loope vanaf de Laat de Ridderstraat in, men lette s.v.p. op den Naam en Winkel van P. OUDES, in de RIDDERSTRAAT. '»>i (LE DANSEUR INCONNU), blijspel in 3 bedr. van FRISTAN BERNARD. Het stuk speelt te Parijs in dezen tijd. Prijzen der plaatsen buiten abonnementen lste Bang f 1.50 j verhoogd 2de Rang f 1.00 met 5 cent 3de Rang f 0-50 V. belasting Plaatsbespreking bij loting op den dag der uitvoering in de Foyer, des middags 12 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3