Cr root© Uit verkoop van Manufacturen, JapoDstofleo, Blouses, Flauel, Baai, Witte Gocdereo, Wollen en Watten Dekens, Gemaakte Ondergoederen, enz, enz. De St. Nicolaas-Etalage van J. A. Netten, CHOCOLADE-LETTERS in verschillende prijzen. J. A. NETTEN, St. Nicolaas-Catleaux. Azalia's. Azalia's. UTERKERM, ST. NICOLAAS-CADEAUX ST N1C0LAASCADEAUX linteis Hs. NEDERKOORN, Langestraat A 21, Alkmaar. Gegarneerde Dames- en Kinderhoeden. ALB. HEIJN, Fnidsen C 53, Alkmaar. De SINT NirOLAAS-ETALAGE der Dames- en Kinderhoedenmagazijn, gegarneerde Dames- en Kinderhoeden, Eau de Cologne. Odeurs en Zeepen ie n, R. KEUTER Az. Vanaf Maandag 218 November* tot en met 8 December a.s. worden alle in voorraad zijnde goederen, als: Profiteer van deze goedkoope aanbieding. is gereed en voorzien van de nieuwste St. Nicolaas-artikelen in MARSEPEIN, CHOCOLADE en SUIKERWERK. Voorts een zeer groote collectie fijne doozen gevuld met BONBONS, BORST PLAAT en MARSEPEIN. J W. TEERINK, Ridderstraat. Een best zwart Merriepaard LANGESTRAAT 7, BIJ DE STEENENBRUG, Dinsdag 29 Nov. 1910 Stalles t 1.25 lste Bang f 1.00 2de Rang t 0.50 Galerjj f 0.30 RUIME KEUZE IN LUXE EN GEBRUIKS ARTIKELEN. MCTIRET ERRTNG HARTMAN Co. Aanvang 7'u unr. HARTMAN C. Wegens gevorderd seizoen Tuinstraat 21. G. BAKKER-UITEN BOSCH. Zondagen 27 Nov. en 4 Dec. is de winkel den geheelen geopend. ALB. HEIJN. aanbevelend. 8. DORREGEEST-KOSSEN. welke eene groote geldswaarde vertegenwoordigen^ J. C. THEISSUWG. Ruime keuze Jb. BROUWER, Heeren-lflodemagazijn HOUTTIL 24Ma COMPLETE i Eerste .Alkmaarsche Lunchroom is gereed. VOOR BUITEÏBÏGEWOOIM LAGEN 3PRI5S OÏPGERUIMO. bevinden zich vaak oude wand- en plafondschilderingen, alsook bovendeur, en bovenschoorsteenshikken, fluweelen en damasten wandbeklee- dingen, antieke gebeeldhouwde schoorsteenen, kamerbetimmeringen, looden en steenen tuinbeelden enz., zonder dat eigenaars zich daarvan bewust ziju. Bovengenoemde goederen, alsook andere precieuse antiquiteiten, oude schilderpen en prenten worden voor het Buitenland gevraagd en tot de hoogste waarde aangekocht (geheimhouding verzekerd). Taxatiën door kundig expert kosteloos. Brieven onder motto „Antieke Huizen", aan het Advertentie-Kantoor van J. H. DE BÜSSY, Amsterdam. DAMES- en HEEREN-KAPPER. KOORSTRAAT 25 27, tegenover het gebouw ,,De Unie. Voor de St. NICOLAAS ruim voorhanden Begonia Lorraine Azalia's, Erica. Nizza bloemen, enz enz fe-d «al PQ Pd EQ PQ [beveelt zich beleefd aan tot de levering van zijn fijne Boterletters, Harten, Hammen, Zalmstaart enz., tevens is de St. Nicolaas- étalage ruim voorzien van vele Nouveauté's in luxe doozen van Ringers, Callier enz. Marsepein, Borstplaat, Chocolade Figu ren. Luxe doozen van af 50 ets. en hooger. Ringers Chocolade letters. Beleefd aanbevelend. DE GROOTSTE KEUZE tö pö vindt men in het JÊj Aanbevelend, GERARD WORIV1. ALKMAAR. Dir.: Sal. J. Kinsbergen en Jacques Sluyters Jr. Tooneelspel in 5 bedrijven van Jhr. A. W. G. v. RIEMSDIJK. verhoogd met 5 ct. voor sted. bel. 113 VERDRONKENOORD 115. Neemt een kijkje bij fe B S 9 B S - H fe M s B Aanbevelend Groote keuze. Lage prijzen. 9 e i ffi 9 9 9 H R 9 a Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij. BOEKHANDEL BOEKDRUKKERIJ ROEKBINDERIJ. Goedkoop Magazijn van KINDER- en GEZELSCHAPSPELEN, SPEELKAARTEN, enz. Fabriek van Schilderijlijsten. Specialiteit in Visitekaartjes. GROOTE! SORTBEJRIJVG Mnziek-, Schrijf-, Zak- en Notarisportefeuilles, Portemonnaies, Sigaren kokers, Damestaschjp», Schooltasschen, Inkt kokers. Brieyenwegers, Postzegel doosjes en hevochtigers. Vulpenhouders, Doozen Postpapier, Verf- Pa-ser- en Tee endoozen. Atlassen. Agenda's Phot.. Briefkaarten en Postzegelalbums, Scheur- - Figuurzaag- Snijwerkplaten Gereedschappen. Prenten- Leesboeken. Vreemde Postzegels. Cachetten. Kleur en Teekenboeken. Bouwplaten. Steenbonwdonzen. Phonografen. Harmonica's. Stoommachines. kalenders Schaak-, Dam-, Domino-, Trik-trak-, Klok- en Hamer-, Besique-, Halma-, Kienspelen, Boerenschroom, enz. enz. Tot nadere aankondiging des Zondags om 2 uur gesloten. Prima chocolade letters per stuk 35810 cents. Extra fijne stukken suikerwerk in alle prijzen. Taai taai de 5 ons 16 cents, Strooimoppen de 5 ons 17 cents Speculaas de 5 ons 17—20 25—30 cents. Boterstukjes en letters de 5 ons 50 cents. Ziet de prachtige étalages en U koopt. Aanbevelend, De fijnste soorten Borstplaat, Marsepein, Suikerwerk, Chocolade werk, Chocoladeletters, enz. enz. voorhanden. Boterletters, Banketstukjes, Harten, Hammen, Zalmstaarten, enz. enz. Telefoon 286. Aanbevelend, "W". Cx. IEL "V~-A.HIiIKL Wegens vergevorderd seizoen worden alle voor bijna de helft van den prijs opgeruimd, waaronder ook nog enkele MODELHOEDEN. IN ANTIEKE HUIZEN Aanbevelend van de fijnste kwallt it in sierlijke verpcikking. BELEEFD AANBEVELEND, TELEFOON 881. in het BLOEMENMAGAZIJN van 13 jaar oud, mak in alle tuigen. 'Te bevragen bij F. M. RODERWIJN, Fnldsen 39, Alkmaar. PÖ fc*=l 1-3 C/2 Hurt Ken. JÉ Cijpers. m m a Vrij Entrée. Vrij Fntrle. N N 9 9 B H - 9 B voor nn Prachtige rieten- en houten POPPENWAGENS. Groote verscheidenheid in KINDERSPEEL TAFELS, STOELTJES, KRUIWAGENS enz., alles mooi en goedkoop- Enorme collfctie Japansch PORSELEIN en LAKWEPK alsSERVIEZEN, Heeren en Da mes KOPJES, VAZEN, HANDSCHOEN-ZAK DOEK, SIERAAD- en SPEELDOOZEN, THEE BLADEN en TAFELS enz. ZA1DMARKT 06. w H H SK Xil H K r H ej s H Wje»- totU-SOA c H'-mbredoozpn. Leien en Griffels. Portretlijsten. Diabolo's. Drnkkerijtjes. Tooverlantaarns. Groote Uitverkoop VAN ALLE Bestellingen voor de a.s. SIMT XICOLAAS op worden nn reeds in ontvangst genomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4