GIVA1\ mEU W Groole keuze in degelijke J. Groothuizen, Bouwterrein De lipte kwaliteit Chocoladeletters EERSTE HYGIëNISCHE FIRMA G Js BEGEER, a Mej. M.SCHRIEKE, Payglop U, bericht hare geachte clientèle dat haar St. Nicolaas-étalage uitmunt in fraaie cadeaux, keurig en practisch, maar tevens zeer bil lijke prijzen. GEBRs. SCHENKE - ALKMAAR; De nieuwste en beste j. H. WILLERS, C. YERHEUS, Uurwerkmaker «I. ItliSll iöitiM Zie de Etalages. 1JSHAKKEN. Zie de Etalages. H. Jansen, Langestraat en Achterstraat. Specialiteit in Jaeger-Ondergoederen, Dassen, Linnen Boorden, Fronts en Manchetten, WINTER DIEMST van I Nov.~l Maart St. Mcolaas te HEILOO. St. Nicolaas-étalage gereed is. A.. I3 Bvfschoenen. Voetbalschoenen. - Pantoffels. Vachtzolen. aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. Edammer üCaasg ALKMAARSCH WARENHUIS. Eenig adres voor de Sint Nicolaas, Tevens FIJNE POEDERCHOCOLADE 20 cent per ons. C. SCHIPPER, Alkmaar aan eik©n werbiHiikei* voor de contante betaling. Koninklijke Utrechtsche Fabriek van Zilverwerken OUrEGRACHT 17, UTRECHT. Tentoonstelling Brussel Lid der |ury. Heerenkleedisig naar1 maai* Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Ie Kajuit f 0-10 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f ü-45 Lage prijzen* CSroeste v^fsrrsad* In de Magazijnen voor Werktuigen en Gereedschappen van Landbouw-werktuigen. Bijk* likitiaar* Dijk* Mantel- en Stoffenmagazjjn, Telefoon 247, - Alkmaar, - Laat 131. Prima Natounvollen jaeger Ondergoederen II5 J. H. Willers, DAMES FLÜNFLLEN, PANTALONS, Dames Rokken, D mes Tailles. Heeren Hemden, Heeren Heeren Borstrokken, He ren Sokken. Alkmaarsch Warenhuis. KL, dTj^JXTSJESIVr, REPARATIE-INRICHTfiNG. SCunsthandeB en Lijste^ifabrlek van TELEFOONNET kimkkH -HBILOO :'r-ï HOUTTIL 17. TELEFOON No. 59. iïs-ir Langestrast 41 Alkmaar, Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD,Tou8»sln£str.9. Wil men een heerlijke zware haal die nit „DE BONTE KOE", Langestraat Alkmaar, h f 1.10 per gtnk. Fijne ouderwets gemaakte EDAMMER KAAS t 1.25 per stuk. C. SCHIPPER, op de Laat Ateleliers voor eddsmeed- en penningkunft Paarlen, - Juweelen, - Serviezen,Lepels en Vorken, - Bokalen, - Kunst voorwerpen, - Gedenkpenningen, - Prijspenningen. Artisten medewerkers: W. Achten hagen, Carel J. A. Begeer, Prof. R. Bosselt, Ed. Cuypers, Toon Dupuis, Jan Eisenlöffel, Prol. A. F. Gips, Jac. J. van Goor, M. J. Hack, C. J. v. d. Hoef, F. Jeltseina, G. H. Lantman, Bert. Nienhuis, P. Pander, J. C. Wienecke. Van ALKMA AR EI 8 - 10 2.80 Van AMSTERDAM 6.30 9 30 2.15 Alleen op Zondag. 6 uur. 4 E] uur Vraagt Prijscouranten. 2 S a H 1 •I a Schal! Engberts Scholten Laat 131, ALKMAAR. Ingang Langesfraat en Achterstraat. 3 - ACHTERSTRAAT B 21 - Lage prijzen. Vlugge levering. Bij deze maak ik mijn geachte burgers bekend, dat mjjn Hopende door concurreerende prijzen een ieder* gunst waardig te worden. Achtend, HUlSHOLiD aAASL vanaf f 10.per jaa< cn f 2,f?' entrée GESPL TSTE AANSL i vanaf f 22.50 jer jaar] en 2.50 entrée. GEWONE AANSL I'vanaf f 30.per jaar,| MVi bij 3 i. con'r. geen eirr.f Nieuwe hniskoudaanslniting. |A. J. VAN DER LEE, Em. Predikant Emmastr. Nieuwe gewone aansluitingen. 1284 BROUWER Jb., Dames- en Heerenkapper, Koorstr. 1528 QRAAFF J. DE timmerman, kistenmakerij, Laat. Nieuwe interloeale aansluiting. [545 X AL B. J. N. Fruithandel, Verdronk.Oord. SI ftlHilil bericht dat zijn Magazijn ruin» gesorteerd is ii» luxe en andere verpakkingen van BELEEFD AANBEVELEND. Aanbevelend NV. DE WAAL. voor het koopen van GESCHENKEN alsSchemerlampen, Eetserviezen, Ontbijt- en Thee serviezen, Theetafels, Beelden, Muziekstandaards, Al bumtafels, Toilettafels, Barometers, Klokstellen, enz. In alle artikelen ruime keuze. Ruime keuze Gebonden Boekwerken alsRomans, Kinderboeken, Wetenschappelijke Werken, enz. enz. Prentenboeken. Vulpenhouders met gouden pen vanaf f 1.50. Fraaie eolïeetie Kalenders. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. HEEMs. COSTER ZOON, Voordam C 9, Alkmaar, Tel. No. 3. NIEUW NIEUW eigen fabrikaat, kosten thans 80 cent de 5 ons bij Boi'stplaat van de allerbeste kwaliteit, in diverss smaken, 12 cent per ons. Boterbanket en -ketters, 1ste kwaliteit, 60 cent per 5 ons. BOTERSPECULAAS 50 eent de 5 or PRIMA SPECULAAS 35 ZEER GOEDE KWALITEIT 26 HONIGTAAI, extra fijn. 22 STROOIMOPPEN 25 T) O 11 Alsmede diverse CHOCOLADE-en ST. NICOLA AS- ARTIKELEN tegen zeer lage prijzen. P.S. Let s. v. p. op de fijne kwaliteit mijner CHO COLADELETTERS en tevens dat in elk speculaasje mijn naam staat, in de kleine C. S., in de groote mi 10 PROEENT Neemt U eens proef. - C- -'f*-- '1^. lieten- en Stroosnijders. Kookpotten. Krielprakkers. OHMSTEDE voor DAMES, H FEE EN en KINDEREN. "O c3 «8 ta - bo M CJ *§5 m O V n m O 3 «S P5 o S im O u Ti 1-0 E t® t® ca N ca 09 H Sh cö u cS n3 ALMELO ZUIVER WOLLEN ONDERKLEED ING. (fabrikaat w.jamsen) verkrijgbaar Steeds voorhanden SPEELGOEDEREN, POPPEN, METAAL KOPPEN CELLOUD POPJES, SERVIEZEN, KINDERTAFEL SERVIESJES, KASTJES, KEUKENS, WINKELS, enz STOOMMACHINES, TOOVERLANTAARNS, SPOOR WAGENS OP RAILS, SCHOOLTASSCIIEN, PAS SERDOOZEN, REKSTOKKEN MET RINGEN, SCHOOLBORDEN, VLIEGMACHINES, PIJL EN BOGEN. SCHIETVOGELS, enz. enz. Naast VROOM DREESMANN. EEKSÏE èiLAS - Aw«r»t,r regeliiss* S»egeUjk« garantie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7