De GROOTSTE UITVERKOOP is zeer zeker in het Aangekocht uit een der hoofdsteden een fijne luxe zaak. Lgngestraat en ftctotrast. Telefoon Intercomininaal 417. Schaafsenrijdersvereen. „O. H. IJ. V." A.s. Woensdag 21 Januari, 's nam. ten 2 ure, Gecostumeerd IJsfeest Met Goud bekroond!!! JOH. S. MEIJER, S Helder Waschgoed. Schermerweg, Telf523, ALKMAAR. Willem van Vuure. warme GAAT NIET DOOR. Winterhandenzalf Verkoudheid watjes ïtliln Ij. 241 Verdronkenoord 117, ithlti It Muit Extra Etalages vanal Zaterdag 20 Januari. J. F. VAN LIESHOUT, Grossier, Alkmaar. Hedenavond Thans vrij entrée. De goederen worden verkocht a CONTANT. Geen goederen worden op zicht gegeven. te HOOR». IJs en weder dienende voor Dames, Heeren en Groepen, om prijzen bestaande uit KUNSTVOORWERPEN. Frambozenbonbons. Vruchtenulevellen Nougatbrokken. Borstcarawels. Ananasblokjes. Frambozenblokjes. Citroenschilletjes enz. behandelt de wasschen tegen billijke prijzen. Let «.v.p. op den naam der firma. Mient 7 en 15. G W. VAN DER VEEN, NIEROP SLOTHOUBER, Gedurende de worden alle Lingeries, Huishoud- en Tafelgoederen, Lakens en Sloepen tegen verminderde prijzen verkocht. Onze natuurwollen Jaeger Ondergoederen uit de tabriek Scholl Engberts Schotten zullen gedurende de Witte Week met 10 pOt. korting verkocht worden. Hieronder bevinden zich fijne KRIST ALW AREN, BRONSWAREN, JAPANSCHE ARTIKELEN, LEERWERKEN, SERVIEZEN, SCHRIJF- ARTIKELEN, WASCHSTELLEN, LUXE ARTIKELEN, KUNSTBLOEMEN, enz. enz. De korting, welke op fle goederen zou worden gegeven, loopt op tot en met 60 pCt. De korting zal in de zaak Achterstraat aangeduid staan op de artikelen, terwijl vele artikelen, zooals in de étalage, netto geprijsd zijn. De uitverkoop van die artikelen geschiedt in de afdeeling, zaak Achterstraat. Ook zullen tegelijkertijd vele dagelijksche (huishoudelijke) artikelen, voor spotprijzen aangeboden worden. Mooie gedecoreerde kop en schotel 1ste keuze 10 ct. Eetborden 1ste soort 6'|2 c:. Boterhambordjes 4 et. Glazen lampjes met kapjes 59 ct. Hoe- denspelden 1 ct. Groote doozen goud- en zilverbrons 11 ct. Kleinere doozen goud- en zilverbrons 6 ct. 6 zwarte tafelmesjes 60 ct. 6 nikkelen gewerkte tafelmesjes 60 ct. Sleutelplankjes 29 ct. Groentenschalen 10 ct. Heeren kop en schotels, gekleurd 1% ct. Blauw porselein spoelkommen 21 ct. Geëmailleerde kroesen met oor 9 ct. Eierdopjes ct. Wit porcelein blakers 17'|2 ct. Spiegels eiken rand 50 X 35, 59 ct. Schilderijen wit lijst 41 X 27 69 ct. Glazen suiker potten op voet 9 ct. Notenhouten pronktafels 159 ct. Bamboe bloempottafels 59 ct. Eikenhouten portemonteaus 485 ct. met geslepen spiegel. Vleeschschaaltje (esette) 14 ct. Kapjes voor hang licht 19 ct. Kamerpotten 23 ct. Vischkommen geblokt 31 ct. Blikken geverfde emmers 19 ct. Jashangers met dwarslat 4l2 ct. Prima kwaliteit petroleumstellen 3 vlams 219 ct. Nikkelen theepotten 119 ct. Nikkelen koffiekannen 179 ct. fggr Voorts wordt op de artikelen in de zaak 20 pCt korting gegeven, behalve eenige artikelen, welke aan fabriekstarieven gebonden zijn. Aangifte tnseclien 12 en 1 uur in ,,'t Onvolmaakte Scbip", Breed, Hoorn. Zie verder aanplakbiljetten. danken hunne groote verspreiding aan prima zuivere qualiteit en staan onder voortdurende contróle van het Chem. Lab. van de H.H. Dr. VAN HAMEL ROOS en IIARMLNS. Bovenstaande artikelen ziju voor Alkmaar en Omstreken alleen verkrijgbaar by de Heer Speciaal ingericht voor het behandelen van Boorden, Manchetten, Overhemden, enz. De ni uwste machines voor het ombuigen van dubb. Boorden, waardoor het stukgaan op de ombuiging tot MINIMUM WOEDT BEPERKT. Prijscouranten alsn ede alle gewenschte inlichtingen worden gaarne verstrekt, terwijl aan belangstellenden gelegenheid wordt gegeven de inrichting te bezichtigen. Onder minzame aanbeveling HilEiM Ë.ÜURE Telefoon.nummer 76 ÏO CEIVT F»BH. BTUK. Banketbakker. Telef. 74 Kok. 1^0 verkoop bij executie van het huis van D. TROMP te E G M O N D-B INNEN, die was aangekondigd tegen Donderdag 25 dezer, De procureur van executant, J. VERDAM. Verkrijgbaar Drogisten, Alkmaar. j muis Ill's Brandkasten, 1 en WITTE WEEK J. H. WILLERS WITTE WEEK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4