Bad toestellen. NICO VAN VUUKE. Zuivelbereiding. R BOTERKARNS, Boter- en Kaasbereiding, Melkvervoer enz. Zeil Schilderen. Plegings bereide NIEROP en SLOTHOUBER R. REUTER Az. COMPLETE B. BEEKMAN, Alkmaar, Voordam 5. Telef. 181, Fabrikant van Koper- en Blikwerken, Gereedschappen ïoorZuivelbereiding. S. Bouma Szn., Zijdam C 9. Imhülsen Hoyer, Bameh en Katoenen Netllanellen Fabrikaat Jansen Tilanus. Do Nederlanische Broederschap m f Ontvangstbericlit. 2 Dames- en lundermantels q en Costumes, Vensterglas F. BERG, Hofplein 53. f Heerenkleeding op maat. 1 G. W. SCHLICHTING, i l DE LANGE Corns. Johs. Zn., Droge en bereide Verfwaren. Berg, Hofplein 53. Kookiornuizen NICO VAN VUURE. Zaadmarkt 50. ALKMAARSCHE JONGENS, Vuile Stroohoeden Geëmailleerde merk A en F. II ÉS- Aanbesteding. Eau de Cologne F. BERG, Hofplein 53. en Banketbakiterii. Appslsteeg 1 Telef 147. F. BERG, Hofplein 53. Zaadmarkt 50. Kaaspersen, Kaasbakken, Kaasvormen, enz. Landbouw-werktuigen. Dijk. Hikmaat*. Dijk HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN enz. enz. Solicde artikelen. Lage prezen. HEEREM STROOHOEDE ECHTE PANAMAHOEDEN vanaf f 6.50. Sigarenmagazijn. „8P00BZICHT". v Spoorstraat 88. Heeren Rookers. T.AAT 133. Grootste sorteering gevestigd te Hmsierriam* zendt op aanvrage van H. fl. Accountants gaarne STATUTEN ter inzage. VEB DRONK EN OORD. 113-115. op maat gesneden. j Nieuwste dessins. Extra Fijne coupe. Firma GEBRs. GOEDEMANN. Fnidsen 107, ALKMAAR Hypotheken. Prolongation. NSEROP en SLOTHOUBER, Het meest betrouwbaarste, gegarandeerd „GflFTVRIJ", onder Rijkscontrole. II v|k M. DE WILD - Alkmaar. bet bouwen van een Bakkerij en Winkelbuis te Koedijk, bij de maat en per flacon. N benevens verdere gereedschappen voor Vraagt Prijscouranten verkrijgbaar in 48 verschillende kleuren Vraagt inzage hleurkaarl en prijscourant. Houttil 64. Telefoon 356. ALKMAAR tegenover het Station. Aanbevelend, J. G. SCHAAF. voor Dames, Iieeren en Kinderen in verschillende modellen en qualiteiten voorhanden. Alles kan ook op elk verlangd model geleverd worden. Geïllustreerde Prijscourant op aanvraag verkrijgbaar. goedgekeurd bij Kon. Beslui', Aanvragen te richten tot het Bureau der Broederschap, Stadhouders kade 109 te Amsterdam, Telefoon 8831. O OJ O O C*. C n n •jt AANBEVELEND, Z Kantoor t Pastoorsteeg. Oliën, Lakken, Vernissen, Carbo- iueum, 8 ct. per pond, Black Varnish verpakt in trommeltjes met foto's van Alkmaar en omstreken, J. A. NETTEN. Prijs per pakje voor 2 hoeden 15 Cta. Badhanddoeken. Badhandschoenen. Baddoekjes. Badlakons. Badlaken stof. 10 soorten 10 soorten. worden vervaardigd en gekeverd door Ohmstede Grond- en Glansverf Drogisten. Alkmaar. GEÏLLUSTREERDE catalogus franco. GROOTSTE KEUZE Chique vormen. l>e laagste prijzen. Vraagt onze „Shilling Da*" (60 cent). Rookt de speciaal voor mij vervaardigde overheerlijk smakende en geurende Sigaar .f 10 cent. Ook verkrijgbaar ln kistjes van 30, 60 en 90 stuks. Tricot en Reform Ondergoederen. De qualiteiten zijn van PRIMA GARENS vervaardigd, houden zich iu het gehrnik uitstekend, hevelen zich zeil aan. BEGROOTING EN - SCHETSEN GRATIS MODELLEN EN ZENDINGEN FRANCO LEVERING ONDER GARANTIE. Ontvangen een zeer groote sorte&riug der LAATSTE NODVEAl Tl. s in die voor zeer scherp eouenrreerende prijzen zullen worden verkocht. "U HET VERMAARDE ADRES van de beroemde Aanbevelend, worden zoo wit als sneeuw, wanneer men ze waeolit met Verkrijgbaar bij Drogisten te Alkmaar. NAMAAK verkrijgbaar a 10 Cents per pakje. m IV Op Woensdag 22 Mei 1912, des namiddag» 2 nre, zal door J. MEIJER, Bouwkundige te Koedijk, namens zijne principale aaubesteileu Aanwijs Maandag 20 Mei 1912, voorm. 10 ure. Bestek en 2 teekeningen te bekomen ad f 1.50 bij J. MEIJER, Bouwkundige, aldaar. N.V. v/k HERMS. COSTER ZOON. Aliumutï.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4