De Melksalon-Lunchroom bij de Groole Kerk, tot buiten zittenIV Hygiënische Zuivelinrichting, Pension - Café Restaurant. BERGEN. .is Rost f. Egmoiul aan Zee. muziek voor den dans. Bad-Holel „Zeezicht". Celeienlieiil voor Beden onder taieht. E. J. van Schaik. Hotel „NEUF", J. C. de Greef, Cuisinier. T. Timmerman. UUi Café-Pension „DUINZICHT", K. SWAAN Wz. Ëftnojyp, Café „de Vergulde Valk", J HALF. H. C. v. d. BERG, C. D. PROOT. C. BIJVOET, Automobiel- verhuur-inrichting. Haarsma van (koop en De Jong. Witte SaMooten Diet Clasbeschuttiog. Kom eens over de brug IiUNfCHROO M Café-Pension „BELLEVUE', Lunchroom-Restaurant BODEGA Saueijzs-, Amandel- en Vruchtenbroodjss. Lanpslraat 70, ALKMAAR. Telefoon 43 A I Hotel Pension Restaurant te &ES2NJ Jk. A 1ST SS3E2 PENSION, CAFÉ-RESTAURANT, BEFIOEUV jë^.A.1ST ZEE. LUNCEI f 1.75. DINER f 2.75. Restaurant a la carte den geheelen dag, C F. ZEILER Jr. HT Opening Ben Pinksterdag. Bad Hdtel „WELGELEGEN". Gedurende de PINKSTERDAGEN (Kermis) Egmond aan Zee. Café-Restaurant, Café-Restaurant. Ce Reode Leeuw. Ruime speeltuin in de onmiddellijke nabijheid dsr du nen. W. O. E. VALK. op 't Woud, halverwege den weg van BERGEN naar EGMOND. met uitspanning. But. Tel. i2 Banket- en Luxe Broodbakker^). Café-Restaurant, Bf. v. d. Achter dam 7 en 17, het meest aanbevelenswaardig adres. het rijden van groote en kleine gezelschappen, Deksalon en Promenadedek. 99 AANBEVELEND, Spruit Sz» Restaurant den geheelen dag. Diners 1 2.— aan aparte tafels van 5 tot 8 uur. Ruime stalling voor Auto's, Paarden en Ry tuigen. Int. Telef. 3. Aanbevelend, J. HELS3FN0EN. LANGESTRAAT 57, ALKMAAR, TELEFOON 441. Voor het gebruiken van de LUNCH zij U bovengenoemde inrichting beleefd aanbevolen.A. B. A. GERRITSEN PLAGGERT. VOORSTRAAT, EOMOND AAN ZEE. Lunch 122 uur aan aparte Restaurant k la Carte II Bondshotel A. N. W. 11. Diner 57 uur tafels den geheelen dag Bondsgarage - Clubhotel N. A. C. Gelll. Prosp. op aanvrage. Teleph. Interc. 18 99 Pension Café-Restaurant k la Carte den geheelen dag. Ruime zalen (25 X 10 M.) voor dejeuners, diners, vergaderingen, enz. enz. Enoiui groote stalling voor Paarden, Fietsen en Automobielen enz. Groote lommerrijke tuin met btzonderljjke speeltuin, muziektent enz. grenst tegen het station, alzoo het dichtstbijgelegen. Aanbevelend, nabij het Kurhaus, naast de Glijbaan, voorzien van Gas en eigen Waterleiding. Mooi gezicht op ZWhi en DUINEN vanaf ruim terras. - - STALLING voor PAARDEN en RIJWIELEN. - Aanbevelend, H. J. J. SMIT. Aanbevelend, P» de Graaft. Verhuring van Strandstoelen. Plat du Jour 122 uur. Diner van f 1. en hooger 57 uur. Abonnementen voor Diners. Salons voor Familie-Diners. Uitstekende keuken. Goede Wijnen. feCHOORL. Zalen voor vergaderingen en gezelschappen. Logies met ontbijt f 1,50. Stalhouderij en Uitspanning. Nette gelegenheid. Ruime zalen. Aparte Salons. Goede consumptie. Matige prijzen. (Geen fooien). VANILLE IJS. SLAGROOM. Heerlijke speeltuin met zitjes op het duin. De wandeling der toekomst. Speciaal vest'g ik de aandacht van H.H. School- en Feestcommissies op mijn ruimenjspeel- tuin. Mooiste gelegenheid om een geheelen dag door te brengen. Billijke conditiën. Aanbevelend, Ruime stalling voor Paarden, Rijtuigen, Auto's en Fietsen. DAGELIJKS VEESCH EGMOND AAN ZEE. BONDS-HOTEL A. N. W. B. PLATS DU JOUR 122 uur. DINERS van 57 uur. Abonnementen voor Diners. Eenfge gelegenheid voor hniten zitten. Prachtig nil zicht. INT. TEL. 107. Garage-Antomobielea en Benzine-depöt. Uitstekende Keuken. Uitzending van Diners. Zalen voor Partyen Vergaderingen, enz. Plat du Jour 12—3. Diner 5—7. Strandstoelen, Ligstoelen, Vouwstoelen met lin nen loopers, Serremeubelen vanaf f 6 tot f 100 per stel, Reismanden, Waschmanden, Vogel kooien enz enz., is het sinds 30 jaren geves- |'|tigde ADRES van Nassauplein 7, Alkmaar. voor een BURGERS E.N.R. rijwiel Gij zult er genoegen van beleven, want een BURGERS E N. R. rijwiel is onver slijtbaar als een spoorbrug. Gids voor Hotels, Pensions, Uitspanningen, ens. I.AJfGESTRAAT 105, ALKMAAR, biedt door het inrichten van den tuin prachtige gelegenheid VAN OUDS BEKEND ADRES. MODERNE INRICHTING. Al» steeds goede consumptie en billijke prijsberekening. GELEGENHEID TOT HET BERGEN VAN RIJWIELEN. LUNCHROOM JULIANA 99 prachtig gelegen bij bosschen', tegenover bet station. Hotel „TROlPENBERir, Bergplaats voor RUwielen. Stalling voor Paarden. 99 9' FLI?K OHHEST. Stalling voor Rytnigen en Rijwielen. direct aan Zee. Interc. Telefoon 16. Aanbevelend, (Bonds Hotel). Uitstekende gelegenheid voor Schoolfeesten en Partijen. hoek HOUTTIL—KAASMARKT. Aanbevelend, Uitstekende gelegenheid voor Bcliooltees' ten en partUen. Speeltuin la de nabijheid der dnlnen Zalen voor vergaderingen en gezelschappen. Aanbevelend, Aanbevelend Aanbevelend, Restant Proot Aanbevelend, Reparaties worden ln eigen werkplaats billijk uitgevoerd. Alkmaar, Scbarloo, Telefoon 221. Speciaal ingericht voor tegen zeer billijke prezen. 2 minuten afstand van het station. Vau ALKMAAR 8.—, 1« 12.—, 2.30, 4.—, O 7 30 nnr. Van AMSTERDAM n.SO, 8 11 30, 2.15, 47.30 uur. Agent voor Alkmaar: A. Ull.BERL\G. BergenN. HOEBE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 12