gemaakt en naar maat. ECHTE Panama's vanaf f 4.75. Prima zuivere Grasboter. OPENBARE VERGADERING SIDONIUS DE JONG. Yerdr.oord 117. j. H. WILLERS. Yerdr.oord 117. 'M Draagt altijd NETTEN's Schoenwerk. Witte SÉBbootes mi Qiasbeschutting. Gewijzigde dienst Lokaalboot „Zijpe", verste Hygiënische dat den 2en Pinksterdag geen brood zal worden bezorgd. Firma v. d. Bichelaer. »»*3F O JEU O". Van Kwaad tot Erger; Steeds meer Tarieven. Stroohoeden, Gekl. Overhemden. Bretels. Zelfbinders. Wandelstokken. thans f 1.40 per Kilo. VBI.IE SOCIALISTEN VERKENKUNG. op DINSDAG 28 MEI (Pinkster 3) in de tuinzaal van de Harmonie Sprekers G. RiJADERS van Amsterdam. Onderwerp: DB A_nIj«SOK13- en andere AUTO-BANDIETEN. Effen Fantasie Dameskousen en Handschoenen Heeren Overhemden Dassen Sokken. De Tarief wet beteekent i Pracht Collectie Wed. JAC. VAN BEEK, Schoutenstr. 18. Deksalon en Promenadedek. ogs HflauEuredag 27 üei (2e Pinksterdag). GEB. ZUR MüHLEN. Vraag HEEREN «TROOHOEPEH. ECHTE PANAMAHOEDEN vanaf f 6.50# Aan de Clientèle wordt door deze medegedeeld, Men wordt beleefd verzocht de bestelling op Zaterdag a.s. daarnaar eenigzins te willen regelen. Hoogachtend, DE DIRECTIE. Grootste keuze io Reukoffers, Reismanden, Lederen Handkoffers» Citybags, Reisnecessaires. In de fijne Lederzaak. RIDDERSTRAAT 10. Groote keus. Concurreerende prijzen. Telephoon 281. MIENT 19 K.OOP OF TE! HUUR: WONING met ERF, PAKHUIS met KANTOOR en PAKHUIS met KELDER en LIFT. Daardoor bewijst u werkelijk op de hoogt# Van uw tijd en voordeel te zijn. Onberispelijk in kwaliteit en afwerking. Nieuwste modellen. Gemakkelijke pasvorm. Aan or ze zaak is een eerste klas rep vraten r verbonden. Langestraat A 15, koek Boter straat. Vertrek van ZandAlkmaar 's morgens 6.00 uur. Alkmaar—Nieuwediep 9.45 NieuwediepAlkmaar 's middags 3.30 AlkmaarZand 's avonds 7.30 Houttil 64. Telefoon 356 AT.KMA AR. VEESEt!n. TENNISHEMDEN. BOEDELS. Eene fijne collectie DAMESTASCHJES in de nieuwste modellen. Grootste voorraad in HEEREN en DAMES PORTEMONNAIES, ZAKCOU VERTS, SIGAREN- en SIGARETTENKOKERS. GEBR' BERVQETS UITKUN- en K1NDERKLEËDING SNIKT- en MODEARTIKELEN. Heeren Stroohoeden, -*•( r "f:. 'yy..£. x üv B. J. BALDER, Dameskleedermaker, Spoorstraat 20. EK TRÉK ÏO CEKT. DEBAT VRIJ. I TA PIJ TEW LINOLEIMN VJLOEKZEILEW JjOOPERS Karpetten Vitrages Behangselpapier. Te bevragen: D. BI. AA UW, Baangracht. BSC Anti-Tariufwet-Comitó. Gevestigd sedert 1837. l^NG8STRA.A Aanbevelend Van ALKMAAR 10 1*.—, a.SO, 4.—, 6.—7.30 nar. Tan AMSTERDAM 6.30, 8.—, Ö.30, 11. SO, 3.15, 46—, 7.80 unr. V.V. StoombootdienNt vau 99 99 99 GROOTSTE KEUZE Chique vormen. De laagste prijzen. Alkmaarsche Broodfabriek. De alleeu-verkoop van CEIKTUURS, DASJES, STRIKJES en HOEDEKSPEI.DEJf, vervaardigd van IUn Kalfsleder. Druk N. V. voorh. Herius. Coster dfc Zoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4