Hof B 8, ALKMAAR, Telef. U6. Open en gesloten wagens disponibel. GARAGE dag en nacht geopend. Olie- en Benzine-Depót Stock Dunlop. „DE NIEUWE BEURSBENGEL", Firma v. d. Bichelaer. Verdr.oord 117. J. H. WILLERS. Verdr.oord 117. PENBARE VERGADERING SID0N1US DE JONG. N V. Bet Landbouwhuis. Vertegenwoordiger J. WONDER Pu J. J. I)E ROOS. E. W. VET, Langestraat - Alkmaar. V WOMNG-BUKEAl, Afbreken wat onze Vaderen hebben opgebouwd. Prima modellen. Goede afwerking Lage prijzen. Bezoekt met de Pinksterdagen KALVERSTRA AT 28, AMSTERDAM. Plats du (our vanaf f 0.50 den geheelen dag. Diners a f 1.25 en f 1.50. Schitterend verlichte Wintertuin. Grootste keuze in Rei.kotters, Reismanden, Lederen Handkoffets, Citybags. Reisnecessaires. In de fijne Lederzaak. RIDDERSTRAAT 10. vanaf f 6.50. Heeren Overhemden Dassen VRIJE SOCIALISTEN VEREENIGING. Onderwerp: DE F>TV3FlIJsOIIE;- an(iere AUTO-BAKTDIETEUV Agent voor Alkmaar: A. HILDERING. Bergen: N. HOEBE. de Lunchroom en Re&taurani Eene fijne collectie DAMESTASCHJES in de nieuwste modellen. Grootste voorraad in HEEREN en DAMES PORTEMONNAIES ZAKCOUVERTS, SIGAREN- en SIGARETTENKOKERS. Houttil 64. Telefoon 356. ALKMAAR. HEERENSTROOHOEOE ECHTE PANAMAHOEDEN HEEREN VESTEN. TENNISHEMDEN. VEST- GORDELS. TE K.OOP OF TE HUUR. WONING met ERF, PAKHUIS met KANTOOR en PAKHUIS met KELDER en LIFT. Effen Fantasie Dameskousen en Handschoenen. Sokken* op DINSDAG 28 MEI (Pinkster 3) in de tuinzaal van d9 Harmonie bprekeri O. RIJ^OLRS van InMiardan. Groote keus Concurreerende prijzen. Telephoon 281. MIENT 19 De Tarief wet beteekent s Heeft in voorraad Maai machines, Harken, Sch ud ders en Zwadkeerders en alle andere Hooibouw- werktuigen. Alles wordt op proef geleverd en gratis onderricht. Onderdeelen Mc. Cormick Maaimachine steeds voorradig. ciaal adres voor Glas, Porcelein, Kristal, fijn en grof Aardewerk, is en blijft Hofplein B 57, Alkmaar1. Koks - en Banketbakkersbuizen Koksbroeken Koksmutsen Koksslooven Koksdoeken Huisknechtj assen Stofjassen Ketelpakken Slagersj assen Slagersbroeken Slagersschorten Kruideniers] assen Comestibliersjassen Monteursjai-sen Machinistjas-eu Machinistbroeken Drillen Jassen Drillen Broeken Fietsbroeken Kaasd ragers broeken Manchesterbroeken Blauw Keper Broeken en alle soorten gemaakte goederen. eel wordt als Rjjwiel aangeboden dat eigenlijk verkoopwiel moest heeten. Een rijwiel in den echten zin des woords is een Het voldoet aan de allerstrengste eischen. NieuweslootB 96, naby 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GOVERS. Automobiel Verbuur-Inrichting. Firm Stikkel, Olij 8 Ten Zeldam, I>e alleen-verkoop van CEINTUURS, DASJES, STRIKJES en HOEREN SPEUREN, vervaardigd van lijn Kalfsleder. GROOTSTE KEUZE Chique vormen. Re laagste prijzen. Te bevragen: R. BLA.AUW. Baangracht. ENTREE ÏO CENT. REBAT VRIJ. TAPIJTEN LIHOLECMS VLOERZEILEN LOOPERS Karpetten Vitrages Re li an gNe 1 papier. Anti-Tariefwet-Comité. N. V. Het Landbouwhuis. z.L.*ÏJ,A..A? Aanbevelend Aanbevelend Burgers E. N. R. TE KOOP: Een flink ingericht WINKELHUIS, ita.md* op een der drukste «tanden van Alkmaar. Op een goeden stand een ruim WINKELHUIS, be staande uit een ruimen winkel, woonkamer, serre, keu ken, gang, boven 4 kamers en 2 zolderkamertjes met ruime zolder en achter het huis een flinken tuin met vrije steeg. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. UIT RE KANO TE KOOI* Een flink PERCEEL, werkplaats met bovenwoning, aan den Kennemerstraatweg, gem. Alkmaar. Een BURGERWONING, Verlengde Landstraat. Een riant nieuw gebouwd HEERENHUIS met TUIN, verhuurd voor 3 jaar, bijzonder geschikt voor soliede geldbelegging. 16000 vierkante Meter BOUWTERREIN, geheel of bij gedeelten, gelegen aan het Noord-Hollandseb Kanaal, bij Alkmaar, zeer geschikt voor fabriekster rein of landingsterrein voor heeren Aviateuns. Om gezondheidsredenen uit de hand TE KOOP een best beklante DROGISTZAAK, 70 jaren bestaande. Prachtig en degelijk gebouwd perceel. Winkel, wo ning^ pakhuis, tuin en schuur en bergplaats voor ben zine. Alles bij elkander staande op een welvarend dorp, waaraan verbonden vele afnemers van nabij ge legen plaatsen. Boeken voor ernstige reflectanten ter inzage. Een flinke WONING, KANTOOR en twee PAK HUIZEN met ERF, te zamen groot 346 C.A. Te be vragen bij D. Blaauw, Baangracht No. 4, alsmede aan het Woning-Bureau, Nieuweeloot 36. Een degelijk HEERENHUIS, staande aan de Oudegracht nabij het Ritsevoort. Aanvaarding bij overeenkomst. TE HUUR OF TE KOOI* Een degelijk flink PAKHUIS, staande in de Doelen straat met een apart verhuurd hovenhuis. Direct te aanvaarden. TE HUUR: Een flink ruim PAKHUIS, staande in de Hekel straat, huur billijk, aanvaarding direct. Een flink PAKHUIS, staande Bleekerslaan, huur prijs 1.75 per week. Een degelijk gebouwd HEERENHUIS, staan de aan de Van Everdingenstraat te Alkmaar, onmid dellijk bij den Alkm. Hout, bevattende beneden 2 ka mers en suite met serre, vestibule, kelder en keuken. Boven 2 groote kamers en suite en twee kabinetjes, alles voorzien van gas en waterleiding, flinke tuin met achteruitgang. Aanvaarding direct, huurprijs bil lijk. Een PERCEEL, Heilo, in de Hondsbo&schelaan Huur 1.50 per week. Een IIEERENHl TS, bevattende kamers vu suite met serre, vestibule, gang, keuken en bijkeukeu, boven 2 groote en 2 kleine kamers, flinke zolder m*t uienstbodekamertje, gas, waterleiding, voor en acht* tuintje, staande in de Van Everdingenstraat. Te be vragen bij BAKKER en GOVERS, Nieuwesloot 36, alsmede bij A. TIP, Oudegracht No. 173. Huurprijs billijk. Aanvaarding direct. Een flink HEERENHUIS, bevattende diverse ka mers, staande aan de Steinstraat, alle» degelijk inge richt. Een PAKHUIS, staande Sint-Jacobstraat. Huur prijs 2.per week. Een riant mooi BOVENHUIS, voorzien van mooie suite en drie slaapkamers met keuken en .plat, voor zien van gas en water, prachtig uitzicht op de markt, boven flink# zolder met dienstbodekamer. Thans be woond door den heer H. W. Holsmuller. Aanvaarding 1 Augustus, huurprijs 325 gld. per jaar. Ter overname aangeboden Door omstandigheden ter overname aangeboden eem goed beklante KRUIDENIERSZAAK, op mooie stand, in de Nieuwpoortslaan, overnemingssom billijk. Aanvaarding bij overeenkomst.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 7