De Melksalon-Lunchroom bij de Groote Kerk, C. Spruit Hygiënische Zuiveiinrichting, Café Pension „DUINZICHT", K. SWAAN Wz. tiDKSier n CONCERT BERGEN. iOTitSWT Jb. HALFF. H. C. v. d. BERG, Café-Pension „BELLEVUE", Mm. talnnt. Wh. C. I). PROOT. C. BIJVOET, Café Pension Tates, J. TATES. Egmond aan Zee, Hotel „NEUF muziek voor den dans. Bad-Hotel „Zeezicht". E. J. van Schaik. Auto mobiel verhuur-in richting. Haarsma van Oucoop en De Jong. SCHOORL. T. Timmerman. bergen ziete:. Saucijze-. Amandel- en Vrucbtenbrcodjes. J. CelBfenheid mor Bidon nnder toezicht. Nassauplein 7. O' Alkmaar, Hotel Pension Restaurant >9 X., TT O JBE Egmond a. d. Hoef. J. C. de Greef, Cuisinier. W. G. E, VALK. te 13 3E2I JFL Gr MS INT !Zi ]K ES. PENSION, CAFÉ-RESTAURANT, Int. Telef. 3. Aanbevelend, HELSöINGEN. op 't Woud, halverwege den weg van BERGEN naar EGMOND. LUNCH f 1.75. DINER f2.75. Restaurant a la carte den geheelen dag C. F. ZEILER Jr. Lunchroom-Restaurant BODEGA, Banket- en Luxe Broodbakkerij. prachtig gelegen aan de BREELAAN, Café-Restaurant. H. v d. Sleeden. Ac liter dam 7 en 17, het meest aanbevelenswaardig adres. het rijden van groote en kleine gezelschappen, pr Opening len Pinksterdag. Bad Hotel „WELGELEGEN Gedurende de PINKSTERDAGEN (Kermis) Egmond aan Zee. Café-Restaurant, Café-Restaurant. De Roode Leeuw. Ruime speeltuin in de onmiddellijke nabijheid d°r domen. C. WOGNUM. KERMIS te HEILOO. VERPACHT I K Nette gelegenheid. Ruime zalen. Aparte Salons. Goede consumptie. Matige prijzen. (Geen fooien). VANILLE IJS. SLAGROOM. 99 Restaurant den geheelen dag. Diners t 2.— aan aparte tafels van 5 tot 8 uur. Ruime stalling voor Auto's, Paarden en Rijtuigen. LANGESTBAAT 57, ALKMAAR, TELEFOON 441, Voor het gebruiken van de LUNCH zij U bovengenoemde inrichting beleefd aanbevolen. A. R. A. GERRITSEN PLAGGERT, VOORSTRAAT, EGMOND AAN ZEE. Lunch 122 uur aan aparte Restaurant k la Carte II Stalling voor Paarden. Bergplaats Diner 5—7 uur tafels den geheelen dag voor Rijwielen. Auto-garage. 2de PINKSTERDAG; Heerlijkespeeltuin met zitjes op het duin. De wandeling der toekomst. Speciaal vestig ik de aandacht van H.H School- en Feestcommissies op mijn ruimen speel tuin. Mooiste gelegenheid om een geheelen dag door te brengen. Billijke conditiën. Aanbevelend, TV1 1 Teleph. Interc. 18. 99 enz. Groote lommerrijke tuin met Blzonderljjke speeltuin, muziektent enz. ^grenst tegen het station, alzoo het dichtstbijgelegen. Aanbevelend, Grootste gelegenheid voor uitspan ning te Egmoud aan Zee, is bij Afgesloten terrein voor rijtuigen. JgT Gelegenheid tot Dansen in de groote zaal Entrée 15 Ct. Vrij Dansen. Ruime stalling voor Paarden, Rijtuigen, Auto's en Fietsen. EGMOND AAN ZEE. viAt TTnrhans naast de Glijbaan, voorzien van Gas en eigen Waterleiding, nabu het Kurhaus, najwtMen jj-jjINEN vanaf ruim terras. STALLING voor PAARDEN en RIJWIELEN. Aanbevelend, H. J. J. SMIT. KIOSK voor Gebak- en Chocolade-Artikelen. BONDS-HOTEL A. N. W. B PLATS DU JOUR 12—2 uur. DINERS van 5 7 uur. Abonnementen voor Diners. Eenige gelegenheid voor buiten zitten. Prachlig ni'zfcht. INT. TEL. 107. Garage-Automobiplen en Benzine-depöt. Uitstekende Keuken. Uitzending van Diners. Zalen voor Partijen Vergaderingen, enz. Plat du Jour 123. Diner 57. Strandstoelen, Ligstoelen, Vouwstoelen met lin nen loopers, Serremeubelen vanaf f GtotflOO per stel, Reismanden. Waschmanden, Vogel kooien enz enz., is het sincb 30 jaren geves tigde ADRES van Voor groote families billijke prijzen. Prachtig gelegen aan den schoonen Bergerweg, 20 minuten van zee. Aanbevelend, Pde G«?f f Verhuring van Strandstoelen. Plat du Jour 12—2 uur. Diner van f 1. en kooger 57 uur. Abonnementen voor Diners. Salons voor Familie-Diners. Uitstekende keuken. Goede Wijnen. SS CHOORL. Zalen voor vergaderingen en gezelschappen. Logies met ontbijt f 1.50. Stalhouderij en Uitspanning. Mooie buitenzit aan zee op de scheiding der duinen en de Honds- bossche zeewering Gids voor Hötels, Pensions, Uitspanningen, ens I.A KOESTRAAT 105, ALKMAAR, biedt door het inrichten van den tuin prachtige gelegenheid VAN OUDS BEKEND ADRES. MODERNE INRICHTING. Als Mieedf) goede «'oii»unipli« en billijke prijsberekening. GELEGENHEID TOT HET BERGEN VAN RIJWIELEN. LUNCHROOM JULIANA hock HOIITTIL-KAA8MARKT. Aanbevelend, 99 AANBEVELEND, .9 lH IW^-N. WA-ALf prachtig gelegen bij bosschen, tegenover bet stntion. Hotel „TR0IPEN1EBK" 34^2 uur. 5V2-7 8-10 99 4)UO rii'ï JLV.U A lVAkiy LXVJ Beleeltl aanbevelend. DAGELIJKS VERSCH Aanbevelend vlak bij Bosch en Duin.. REST AD KA» T «ten geheelen «lag. Aanbevelend, Aanbevelend, laor Aanbevelend, Reparatie* wordeu in eigen werkplaat* billijk uitgevoerd. Alkmaar. Scliarloo, Telefoon 221- Speciaal ingericht voor tegen zeer billijke prijzen. 2 minuten afstand van het station. I Met «le Irani naar zee kost 5 et. Aanbevelend, FLINK ORKEST. Nlalllug voor Ktjmigeu en Rijwielen. direct aan Zee. Interc. Telefoon 16. Aanbevelend, (Bonds Hotel). Uitstekende gelegenheid voor Schoolfeesten en Partijen. Zij, «tie «leze groote merkwaardigheid willen bezichtigen, vinden bier een rustig plaatsje. Aanbevelend, BUEGEMEESTEE en WETHOUDEES van HEILOO maken bekend, dat de kermis dit jaar zal plaats heb ben op Zondag 28, Maau«lag 2» en Dinsdag SO Juli. Het terrein voor de standplaatsen, gelegen ten N.W. van de Ned. Herv. kerk zal worden op 20 Jnni as., des voormiddags te half elf uur. Biljetten ter gemeente-secretarie in te leveren vóór of op dien datum. Voor elke standplaats moet afzonderlijk worden in geschreven. De voorwaarden worden op franco aanvrage met bijvoeging van een 5 cents postzegel toegezonden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, N. VAN FOEEEST. De Wethouder, M. BUTTEE. Heiloo, 22 Mei 1912.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 8