De Melksalon-Lunchroom bij de (iroole Kerk, tot buiten MIMI Spruit Sz. boo avi Hygiënische Zuivelinrichting, Pension - Café - Restaurant. Café-Pension „DUINZICHT", K. SWAAN VVz. EfeMOiy D. Café „de Vergulde Valk", .1. HALF F. BERGEN. .it hst Café-Pension „BELLEVUE", Egmond aan Zee. Strandstoelen, Zeebaden, Bad-Hotel „Zeezicht". CelegenhGid voor Baden onder toezicht. E. J. van Schaik. Hotel „NEUF", T. Timmerman. Saucijze-. Amandel- en Viuchtenbrcodjes. II. 0. v. d. BERG Hu nu til Langestraat 70. ALKMAAR Telefoon 43. C. D. I'ISOOT. C. BIJVOET, Café Pension Tates, J. TATES. ËtHOAD. SCHOORL. Automobielverhuur-inrichting. 1 Germain Automobielen. Tel. 251 Alkmaar. Haarsma van Oueoop en De Jong. WANDE LKAART van HEILOO en OMSTREKEN. Herms. COSTER Zn, Yoo'dam C 9, ALKMAAR. Int. Tel No. 3. Lunchroom-Restaurant BODEGA, 99 J. C. de Greef, Cuisinier. Hotel Pension Restaurant Egmond a. d. Hoef. W. G. E. VALK. PENSION, CAFÉ RESTAURANT, Int. Tel. 92 Bad Hötel .^WELGELEGEN". Café-Restaurant, Banket- en Luxe Broodbakken). Acliierdam 7 en 17, het rijden van groote en kleine gezelschappen, C. WOGNUM. VERSCHENENi PRIJS 0,15. BERGrElV AAN ZEE. LUNCH f 1.75. DINER f2.75. Restaurant a la carte den geheelen dag. C. F. ZEILER Jr. a a Nette gelegenheid. Ruime zalen. Aparte Salons. Goede consumptie. Matige prijzen. (Geen fooien). VANILLE IJS. SLAGROOM. 99 te IBHSI^GrliSÏVr A.A.3NT 253S AANBEVELEND, .9 V/JLJk| Restaurant den geheelen dag. Diners t 2.aan aparte tafels van 5 tot 8 uur. Ruime stalling voor Auto's, Paarden en Rijtuigen. Int. Telef. 3. Aanbevelend, HELSDINGEN. LANGESTRAAT 57, ALKMAAR, TELEFOON 441. Voor het gebruiken van de LUNCH zij U bovengenoemde inrichting beleefd aanbevolen. A. R. A. GERRITSEN PLAGGERT. VOORSTRAAT, EGMOND AAN ZEE. Lunch 122 uur aan aparte Restaurant la Carte II Bondshotel A. N. W. B. Diner 5 7 uur tafels den geheelen dag Bondsgarage - Clubhotel N. A. C Gelll. Prosp. op aanvrage. Teleph. Interc. 18. LEETJ W:HSIXTXjCA.3VKIP. op 't Woud, halverwege den weg van BERGEN naar EGMOND. Heerlijke speeltuin met zitjes op het duin. De wandeling der toekomst. Speciaal vestig ik de aandacht van 11.11 School- en Feestcommissies op mijn ruimen speel tuin. Mooiste gelegenheid om een geheelen dag door te brengen. Billijke conditiëD. Aanbevelend, met uitspanning!. Pension Café-Restaurant k la Carte den geheelen dag. Ruime zalen (25 X 10 M.) voor dejeuners, diners vergaderingen, enz. enz. Enorm groote stalling voor Paarden, Fietsen en Automobielen enz. Groote lommerrijke tuin met alzonderljjke speeltuin, muziektent enz. grenst tegen het station, alzoo het dichtstbijgelegen. Aanbevelend, O. nabii het Kurhaus, naast de Glijbaan, voorzien van Gas en eigen Waterleiding. Mooi gezicht op ZEE en DUINEN vanaf ruim terras. STALLING voor PAARDEN en RIJWIELEN. Aanbevelend, H. J. J. SMIT. Verhuring van Aanbevelend, P. de Gi*»aff. Egmond aan Zee. Verhuring van Strandstoelen. Café-Restaurant. Plat du Jour 12—2 uur. Diner van f 1. en hooger 57 uur. Abonnementen voor Diners. Salons voor Familie-Diners. Uitstekende keuken. Goede Wijnen. SCHOORL, Pe Roode Leeuw. Ruime speeltuin in de onmiddellijke nabijheid der dumen. Zalen voor vergaderingen en gezelschappen. Logies met ontbijt f 1.50. Stalhouderij en Uitspanning. Ruime stalling voor Paarden, Rijtuigen, Auto's en Fietsen. EGMOND AAN ZEE. prachtig gelegen aan de BREELAAN, KIOSK voor Gebak- en Chocolade-Artikelen. Café-Restaurant. BONDS-HOTEL A. N. W. B PLATS DU JOUR 12—2 uur. DINERS van 57 uur. Abonnementen voor Diners. Eenige gelegenheid voor hnlt.cn zttten. Prachtig uitzicht. INT. TEL. 107. Garage-Automobielen en Bcnzine-depöt. H. v. d. Sleesen. Uitstekende Keuken. Uitzending van Diners. Zalen voor Partijen Vergaderingen, enz. Plat du Jour 123. Diner 57. Strandstoelen, Ligstoelen, Vouwstoelen met lin nen loopers, Serremeubelen vanaf f 6 tot f 100 per stel, Reismanden. Waschmanden, Vogel kooien enz enz., is het sinds 30 jaren geves tigde ADRES van het meest aanbevelenswaardig adres. Voor groote families billijke prijzen. Prachtig gelegen aan den schoonen Bergerweg, 20 minuten van zee. Pension BELVéDèRE, Mooie buitenzit aan zee op de scheiding der duinen en de Honds bossche zeewering. VERKRIJGBAAR in den Boekhandel v n do N. V. Boek- en Handelsdrukkerij, r h. Gids voor Hötels, Pensions, Uitspanningen, ens, L.ANGE8TRAAT 105, ALKMAAR, biedt door het inrichten van den tuin prachtige gelegenheid VAN OUDS BEKEND ADRES. MODERNE INRICHTING Als steeds goede consnuiptie en billMke prijsberekening. GELEGENHEID TOT HET BERGEN VAN RIJWIELEN. LUNCHROOM JULIANA boek HOLTTIL—KAASMARKT. Aanbevelend, 99 prachtig gelegen bij bosschentegenover het station. Hotel „TROMPENBERG", Rergplaats voor Rijwielen. Stalling voor Paarden. Uitstekende gelegenheid voor eehooliees- ten en partijen. Npeeltniu lu de nabijheid tier duinen Zalen voor vergaderingen en gezelschappeu. Aanbevelend, f ouder deskundig toezicht. Stal ling, voor Rijtuigen en Rijwielen. direct aan. Zee. Interc. Telefoon 16. Aanbevelend, (Bonds Hotel). Uitstekende gelegenheid voor Schoolfeesten en Partijen. DAGELIJKS VERSCH Aanbevelend Pension, totaal LkIiiii vlak bij Bosch en Duin.. RESTAURANT den geheelen dag. Aanbevelend, Aanbevelend, tor t Aanbevelend, Reparaties worden in eigen werkplaat* billijk uitgevoerd. Alkmaar, Ncharloo, Telefoon 821. Speciaal ingericht voor L tegen zeer billijke prijzen. 2 minuten afstand van het station. Met de tram naar zee koot 5 cl. Aanbevelend, DIRECT AAN ZEE. atur zu, die deze groole metkwaardigheid willen bezichtigen, vinden hier een ruNtig plaatsje. Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 11