Het speciale adres voor: S. 15 OII UIA Szii., Zijd am 0 9. Vuiie Stroohoeden Willem van Vutire, Pension Duinoord AHuinpoeder, Langeslraat bij de Steenenbrug, Limonades en Essences, iNierop &Slolhouber, Week's Sterilisator Een flink Werkman Vliegenvangers,! Willem van Vuure, Nierop &Slothouber, Langestraat* Telef* Intercomm* 417* Achterstraat* v -S4a Aikaiearsclig Crediet- en EllgciBnOaDk. eert nette HUISHOUDSTER, is E, W. VET, Lan^esti*aaf, Jtlfemsiai*! NIEROP en SLOTHQUBEK, TUINBANKEN. STOELEN. TAFELS. |^3„ SLANGEN. SERRE MEUBELEN. MIENT 7 en 15. Telefoon 76. Alkmaar. W. POT. H. H. Bakkers en Winkeliers in ruime keuze voorhanden met 10°0 korting. verkrygbaar by üfllENI 7 till 15. TÉf3!)HHUi«r 76. Langestraat. Een groote partij J)ames-Hamltasschenf uitzoeken 69 cts., gewone prijs f2 ad f2.56, idem Zakmessen 36 cts., Scharen 23 cts., Portemonnaies 29 cts. en 66 cts., Tafelmessen 15 cts., Emaille Pannen 79 cts,, Porseleinen Theeserviezen in verschil lende decors 249 cts., Porseleinen Koekstellen (13-deelig) 149 cts., Glazen Koekstellen (13-deelig) 89 cts, Melkbekers met oor II cts., Glazen Kaasstolpen 49 cts., Waschstelïen compleet 79 cts., Groote Majolica Bloempotten 89 cts., Puddingvormen 19 cts, Koperen Bloempotjes 23 cts, Vruchtenschotels met staudaard 33 cts, Soepterrienen 89 cts. en 121 cts, Kristallen Karaften van 1 3 en 1 4 per stuk voor 89 cts. en 139 ets (koopje), Compleeto Kaststelvazen (3-deelig) Belftsch blauw 139 cts., Compleete Waterstellen 79 cts., Compleete Waterkaraften 19 cts., Melkkannen 13 ets, Gekleurde Botervlotou 29 cts., Glazen Compotschalen op voet vauat 11 cts., Glazen Suikervazen 9 cts. Tumblers met Grieksche rand 71|2 cts., Likeurglaasjes cts., Porseleinen Kop en Schotels groen met goud 19 cts,, Kop en Schotels met opschrift 16 cts, Compleete Schemerlampjes met kap vanaf 59 ctsEmaille Koffiepotten 107 cts., Nikkelen Koffiekannen 189 cts., Schuierhangers met spiegel 26 cts., Hang- bloempotjes 29 cts., Koffie-, Suiker- of Theebussen groot met opschrift 15 cts., Vorken P|2 cts., Zakschaartjes 16 ctsSiga renaanstekers 89 cts., Schroevendraaiers 6 cts., Kammen 11 ctsHaarschuiers 21 cts., een groote partij Broches, Sierspelden van f en f 2 voor 29 cts., Hoedcnspolden vauat 1 cts, Celluloid Poederdoozen, Zeepdoozen, Sponzendoozen en Haarzakken 19 cts, Armbanden SI cts., Lampenkappen 11 cts., Wekkers 106 cts, Étagères 69 cts., Kralen Lam pen ran den 109 ct*., Knipmessen met ketting 12 cts, Portretlijsten zeer lijn vanat 24 cts., Groote Ziuken Tobben 159 cts., Groote Zinken Emmers 51 cts, enz. enz. Zoolang de voorraad strekt. Aanbevelend, Kok- en Bakkers- Buizen, Broeken en Slooven. Ksppersjassen Huisknechtjassen. Stofjassen. Slagerpj assen. Marktjassen. Marktkielen. Staljasseu. Stalkielen. Mackinistj assen. Machinistbroeken Ketelpakken. Drillenj assen Drillenbroeken. Kruideniersj assen. Kaasdragprsbroeken. Fietsbroeken Blauw Keper Broeken. Manchester Broeken enz. in alle gewensehte modellen. Solh'de goederen, grootste kenze. LAGE PRIJZEN. Prijs per pakje voor 2 hoeden 15 Cts. te GROET, gemeente Schoor!, Billijke conditiën. geen 25 maar 20 cent per K G. 9 niuiuiM wwiuviuvii» Zeer co/icurreerende p ijzen Groote voorraad WILLEM VAN VUURE, Mient 7 en 15 9 Hofplein 53. Langestraat 83, Alkmaar. tot het versch bewaren van groenten tn vruchten in Drogisterij, gevraagd om spoedig in dienst te treden, loon f 11 per week, tot ..„a,.,WIJDMONDSCH C.LSZEN metier briek „de Eeudraclit" te KOEDIJK. gemakkelijke sluith.g. TERSTOND GEVRAAGD op eon groot dorp Clëjgiesgracht £45 Goedkoop Goedkoop 1 Drogisterij, Hofplein 53. worden zoo wit nis sneeuw, wanneer men ze wassbt met Verkrijgbaar bij Drogisten te tlkiaasr. NAMAAK verkrijgbaar a 10 Cents per pakje. li* geP gen aan den *oet der duinen, 30 itii- nuteu van tiet AosrdzeesIrHud. Aanbevelend mot „uciiuin. Schoolfeestartikelen TKI.KFOOKXi:MHEB 70. om zeM LlMOAAId! te niabeii met recept. VerbrUg b a a r b|| Alleen vcrkrUglmnr by T1KOI.FR A(VO»DEOX. D« buste HARMONICA, 21 toetsen en 8 bassen, prijs f 16.Ta huur en op afbetaling. AdresGed. Baansloot No. 1. goed »«or kinderen. Br. fr. lett. P 242, bureau van dit blad. TELEFOONNUMMERS 43» on 499. VerMcliaft credieten en nee uil geulen A deposlto. merk SUPRA, 1 liter 80 ct., l/2 liter 1IÏ et. Alkmaarsch Warenhuis. Prion ra k Reclame-Aaabisding. H. JANSEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 7