Schoutenstr. 18, Wed. Jac. van Beek. It nieuwgebogwde n\ a I'M. DUIKEN. BLOOKERs CACAO Watertochtjes WAXINE' RIJN- en MOEZELWIJN FERWERDA TIEMAN. HóteRCafé-ReSauraiï5 AMSTELBIEKEN. v|h. HERMs. COSTER ZOON, - (ol limbus - Ha Ter mout HEX Inmaakflesschen Noordhollandsch :- -i Landbouwcrediet. Van Nieuwkuyk's Schoenwerk o> Bouwterrein liln to HUstn. C. Ver heus, Opwinden bij abonRement. Algemeens Paarden- en Ïeeverzekering-Mij BELANGRIJKE PRIJSVERMINDERING BOUILLOIR- LICHTEN Otter, Stationsplein 106. tegenover het station H. li S. MALKMAAR IMHüLSEN HÖYER. i. BAK, MAB1S8IT. KOOLTUIN t. ar. oma hoos, DEPOSITO'S. Houttil 17. Telefoon 59. OPRUIMING wans RESTANTEN. Zelfbinders, Gekl. Overhemden, Wandelstokken, Petten, Bretels, Strooheeden, mooie gelegenheid voor het geven van DINER-PARTIJEN en VERGADERINGEN, eenigst adres van PILSNER UROUELLg het fijnste Buitenlandsch bier. Lissone's Zuiderzeetochtjes Rondreizen per boot en per Noord-Holl. Tram. WEIDERUNDEREN Verdr.oord 117. J. H. Willers. TE2L^?,0bNelle2n47- In zake yCHAMPAGNE P LI» Ruime bergplaats voor Rijwielen, per abonnement f 1 per maand. VOORDAM C 9, Telef. No. 3, ALKMAAR. Zomer Ondergoederen Sinds jaaren In pakken van 5 ons SS eent. Handels Venn. Ank8r-Maatschappij. Ridderstraat 10, in FIJNE LEDERWAREN. Een beslist afdoend middel ANSINGH MESMAN, zijn de beste y alleen ver krijgbaar bij Modellen, afwerking, elegance, duurzaamheid en prijs van voldoen aan de hoogste eischen. Sokken, enz. Aanbevelend, ij' U koopt geen uitgeknepen citroen, doch ver moedelijk wel eens cacao die zóó sterk ontvet is, dat de waarde gelijk te stellen is met die van een citroen waaruit het sap geperst is. Als u weer cacao koopt, denk aan de citroen; u zult dan zeker een bus nemen en beslist geen poeder dat men u los in een zakje voorweegr; daaronder vooral schuilt het kwaad. asem LANDBOUWERS en VEEHOUDERS. Deze week extra aanbiedinaen Tan *iJne eeben.o verhemden, TEGEN UITERST LAGE PRIJZEN. vanat 70 et. *-lei 06 etalages. vanat t 1.30. Een Verkade's WAXINE Bouilloirlicht brandt met 6 vlammetjes en geeft evenveel hitte als een spiritus vlam. Het is echter veilig en verspreidt ook geen onaangenamen reuk zooals spiritus. 30 cent per doos. Metalen brander 75 cent. Koperen Bouilloir geheel compleet 8.00. E. O. VERKADE ZN, Zaandam. VRAAGT VOLLEDIGE PRIJSCOURANT AAN Ar mededeelmg zoo lazen we in de Alkniaarsche bladen. Letter- p e£j n vJ'ag(| {.lus Santé Limonade, eerst dan kunt u verzekerd zijn dat »e weer de echte Champ Pilz krijgt, weigert al faetj andere dat men u voor Champ Pilz verkoopt want het is beslist met anders dan namaak", 't Zij zoo. Den oorspronkelijken uitvinder Wijsbek alle eer. Maarde smaken verschillen. Ondergeteekende is óók fabrikant van Champ. Pilz enzyn omzet van namaak" is enorm. Hoe komt dat Dat komt, doordat het publiek het lekker vindtdat komt, doordat 't uit absoluut zuivere grondstoffen 13 gefabriceerd, getuige de analyse door Dr. Basenau uit Amsterdam Nu heelt de lieer Wijsbek natuurlijk volkomen het recht zijn waar aan te bevelen hij make reclame zoo lang en zoo veel als hij denkt in <t belang zijner zaak te moeten doen Hij geve zijn fabneaat een naam, een étiket, zoo mooi, zoo pakkend mogelijk hii adverteere naar hartelust doch hij trachte niet het idee te vestigen, dat alles nog iets meer is dan reclamemaker#. Dit tcch is <t en anders niet. Ten slotte wenscht ondergeteekende nog te verklaren, dat hij zich nooit aan étiquetten- navolgerij heeft schuldig gemaakt. Alkmaar, Juli 1912. Fabrikant van Minerale Wateren, enz. in gebruik op de RIJKS HOOGERE BURGERSCHOOL, HANDELSDAG- SCHOOL en het GYMNASIUM, zoomede voor de andere inrichtingen van onderwijs, zijn voorradig by de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij De boeken worden gekaft en van met naam bedrukte etiketten voorzien, afgeleverd. NT contante betaling 5 pCt. korting. LAAT 133. - TEL. 532. voor Heeren, Dames en Kinderen. en nog is de beste van alle. f Grootste keuze in Reis-, Handkof fers en Citybags. Speciaal adres in alle REISBENOODIGDHEDEN. Magdalenenstraat.Telef. 458. HOF B 57. o- -o— aan den Westerweg, Naisaulaan» Naaoauplein, Egtnenderstraaf Lara@raalsiraat en Lindelaan. O. DEN BOESTERD, Nassauplein 4!. Schoutenstraat, bij de Laat. NIEUWE OPNAMEN! GEOPEND II Aanbevelend, DAALDERS met (Ie witte salonbooten der Alkmaar-Packet van Alkmaar: 6—8—10—12—2.30—4—6—7.30 uur. naar MARKEN—HOORN (ENKHUIZEN)—VOLENDAM vertrekt dagelijks, behalve Zondags, 's morgens 9.15 uur, van Amsterdam, steiger 10, de Rnyterkade. Vraagt dienstregelingen en geïll. gidsen. -TUS Verzekert I'we PAAR 1>EAT en KINDEKEN hij de '«■ORAVESH4GE, (DE OUDE Z\vOLSCHE VAN 1895). 8TOIREBGLA4H O, tegen VASTE premiën met onntidd Ilijbe schadevergoeding tot 90 0/Q premie f 1.50 per I 100.- en per halfjaar. Verzekeringsduur 6, 7, 8 of 9 maanden bet risico van hemel vnnr in het open ve!<R inbegrepen. Vraagt onze uitvoerige tarieven alsook voor werp- en veulenverzekenng. EINTHOUT, Directeur. Agentde lieer JAN DAM, Rergerbout, Alkmaar. in alle aldeelingen. PASSEV en SOKKEI, Hceren Netflunelleu Ziet rip étalanesi Maco Heeren Pantalons AANBEVELEND, RAMEH, BRANDNETEL, KATOENEN, TRICOT in verschillende kwaliteiten, ZOMERJAEGER, NETWEEFSELS, enz. Dames Netflanellen v. t 1 al Heeren i Heeren Tricot Pantalons gr- 3 gr. 4 gr. 5 f 1.30 f 1.40 fl.50 Jongen» Tricot Pantalon» gr. 4 gr. 5 90 ct. 95 ct. 6 fl.— gr 1 Verkrijgbaar by Engros tegen KIPPENETIS ft 3D Ct. per flacon, vol doende voor een hok met zes kippen, is „EENIG." Kippen, die door de luis uit de leg zijn, komen door het gebruik van dit middel weder dadelijk aan de leg. ALLEEI VERKRIJG BAAR Apotheek Te bevragen bij i Weder ontvangen de nienwste modellen IJ nrwerkmaker, op de PATHÉFOON, werkt geheel zonder naalden, prijscouranten op aanvraag. PATHEPLATEN van 21 cM. dubbelzijdig f 1.24 cM. idem f 1.50, 28 cM. idem f 2.35 cM. idem f 2,50. Ook nog platen te huur. Speciale inrichting voor reparatie. ALKMAAKSCHE NAAIMACHINEHANDEL, Zaadmarkt ((fl, Te.eloon 330. Aanbevelend, A. HLLDERING. N.V. v/k HERMS. COSTER ZOON.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4