Hartog J. Polak, dansonderwuzer, ^Tmste1?dakiT- B. J.BALDM Damesklecrmakcr -8- Spoorstraat 30, bericht de OPENING van het WINTERSAISON. en J. H. WILLERS Bemerkingen: voor Dames en Kinderen. Openbare Verkooping Boterspeculaas Kampereilander Roomboter. Café-billard, J. A. Netten. Alkmaarsch hiilMtl is Hit N1ER0P h SLOTHOÜBER. Voor de Kinderen. H. J. VONK ZOON, Koningstraat. DAMES- en KINDERHOEDEN. FirmaC.Keg Normaal Heeren Jaeger-Ondergoederen. -NICO VAN VU URE, Zaadmark150. - Nico van Vuure. JL Mantels en Costumes op maat direct aan de fabriek te Berlijn aannemers materialen, W. G E VALK, Banketbakkerij APPELSTEEG I, LANGESTRAAT. Zomerprijzen ANTHRACIET. Exra fijne Boterspeculaas, 40 en 50 cent de 5 ons en Zuivere HonmgTaai, 22 cent de 5 ons. GERARD WORM, VULHAARDEN heeft de eer door deze te berichten, dat hij, in verband met geruchten, vermoedelijk door concurrenten verspeid, en het door samenloop van omstandigheden te laat bezorgen der circulaires, op WOENSDAG 2 OCTOBER a.s. nogmaals in „de Har monie" eene fitting zal houden ter regeling der lessen. «MUGAZIJÜ MANTELS en JAPONSTOFFEN bericht de ontvangst der nieuwe LAAT 13!, ALKMAAR, TELEFOON 247, LEVERTRAAN, F. BERG, drogisterij ProlongationBeleeningen. PIMO EW KOORZaWG. 40-50-60 cent per 5 ons, Fil. Stat.str. Tel. 286. Prima J* van B@ricft«mf Kampen Wegens ouderdom te koop Bereide VERF in bussen F. BERGverlh., drogisterij Mm hoofdnummer, Hef boek voor kinderen. Eerste kwaliteit afmeting 30 20 50 m.M. f 1,50 per H.L., a contant 30 f 1,40 Afgehaald van het magazijn H ci* per ILL, lager. J. IMMING, Fnidsen 92, Alkmaar. Hedenavond OPENING met do nieuwste modellen G. BAKKER—UITENBOSCH. p. pot inh. 1 K G. 11.65. (1EI-GRASB0TER) per 5 ons f 0.72V ZAADM.4RKT 50. SMEDERIJ en IJZERMAGAZIJN. KACHELS m KCK) KFOR NÜIZEN" Ie. De keuze, zoowel in Pelsen als Mantels is dit seizoen uitgebreider dan ooit. 2e. Wij voeren uitsluitend goede kwaliteiten tegen lage, vaste prijzen. 3e. Yoor elke Pels in ons magazijn gekocht, wordt ingestaan. Alkmaarsche Crediet- :- en Effectenbank. LANGESTRAAT A 45. Onbekenden rembours. Appelbollen. Appelflappen. Botet speculaas. Dikke Brokken. HOFPLEIN 53. wm De keur der beste films, van de EERSTE filmfabrieken 1—2 De grap van een Gemas kerde, (in 2 afd.) Zeer mooi. 3. Willy wil Nick Carter nadoen, 4. Russische kloosters in Siberie, 5. De mooie plaatsvervangster, 6. De Zoon zijns Vaders, Drama. 7. Haar fijne familie, Komedie. 8. Pathé Journal Nog deze week wegeus het enorme succes Opening der Staten Generaal. HEDEN en volgende dagen als extra nummer de j.l. PRACHT-OPNAME. Door de prachtige samenstelling van het programma deze week heslist een bezoek waardig. DROGISTEN, LANGESTRAAT 52. Verkrijgbaar: ANDSTABLETTEN. ANIJSSUIKER. SLEMPPOEDER. SLEMPSUIKER. SLEMPTABLETTEN. SLEMPSIROOP. HOESTTABLETTEN. EMSERPASTILLEN. EMSERZOUT. ZOUTE UROP. JUJUBES. GOMBALLEN. ANIJSDROP. VERKOUDHEIDS WATJES. KIESPIJN WATJES. enz., enz., enz. Het boek van PIET YAN DAM, door JAN LIGTHART en H. SCHEEPSTRA is verschenen in royaal 4o formaat. Geïl lustreerd door C. JETSES, met 8 gekleurde en vele zwarte platen, gebonden in fraai linnen stempelband in kleurendruk PRIJS f2.90. TELEFOONNUMMER 20 Deze noteering geldt uitsluitend tot I October. Telefoon 598. Telefoon 598. Telefoon 598.Telefoon 598. Tuinstraat 21. HOUTTIL 64 Telefoon 356 ALKMAAR. Wij maken U attent op onze uitgebreide collectie - PANTALON vanaf f 2,40. BORSTROK vanaf t 2,50. GROOTE SORTEERING. Fabrik.JAN JAARSMA - E. M. JAARSMA - JUNKER RUH - BECHT DYSERINCK - BECKER BONGERS BILLIJKE PRIJZEN. op Vrydag 11 October 1812, des voorm. 10 uur, op het terrein van de nieuwe AMBACHTSSCHOOL aan den Bergerweg te ALKMAAR, van een groote partij waaronder: 100 Steigerhouten (13—14 15 Meter), 200 Steigerhouten (9 Meter), 600 Juffers (2 tot 8.50 Meter), Steigerplanken (5/4 a 8 en U/2 a 8), Kortelin- gen, Steigertouwen, enz. enz. H. J. HAASBROEK, deurwaarder. medicinale, l/2 fl. 34 CEMT. HOFPLEIS 53. Telefoonnummers 439 en 499. IMICIi ringdijk» verscb AANBEVELEND, 10 j. bestaande, zeer geschikt voor Hotel-Restaurant. 1 minuut van het Station. Geschikt voor jongelieden Beuoodigd kapitaal f 5000.—Rest als le hypotheek. Br. fr. lett. O 264, J. M. STAP, Boekh. Haarlem. TELEFOON 147. Aanbevelend, LAKKEN, VERNISSEN, POLITOEREN, enz. KWASTEN en PÉNSEELEN. Goedkoop en best. i tm 61 P- Komedie. Natuur, Komedie. «•'- -r- - Hiervan verschijnt slechts ÉÉJf druk. Wordt op verdoek ter inzage gezonden. Voorhanden in den Boekhandel van de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. MLHM». COSTFB <4 ZOON, Voordam C 9, Telefoon No. 3, Alkmaar. Va» af heden dagelijks versch verkrijgbaar: A iasiKairiioI J Aanbevelend 0111 101001 lo. I M185 SfiS SÜ5 Ww Beleefd aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 7