ll PRIMA KAMPER ROOMBOTER, W. VET, Berger Stmi-Umtniii, W. BURGER, Koningsweg 2. Telef. 167 Firma S. KROM DM Helder Glanzend Strijkgoed. gewone a an si reukloos Jacht water Bazar Alcmaria. WILLEM SMIT. NAJ A ARSDIENST. Verbeterde Snelfotografie. Dames- en Kinderhoedenmagazijn, Hedenavond OPENING van de Expositie der Modelhoeden voor hel a.s. Winterseizoen. S. DORREGEEST-KOSSEN. DAHiSCURSUS, Hotel JVeuf, J. C. de Greeff, IQ Mienf 7 en 15, Smederij. Telefoon 76. DE WIJS en BROERS. 55 CENT PER 5 ONS. RIT8EV00RT 35. Telef. 547. Drinkt kotfie „HAG." J DE LANGE Corns. Jobs. Zn. Kantoor: PASTOORSTEEG. s w »s p Billijke prijzen» Speciaal ingericht voor het behandelen van Overhemden! Beerden, Manchetten, enz» ANSINGd MESMAN, Deze nieuwste uitvinding stelt U in staat drie verschillende for maten van foto's op te nemen en wordt geheel compleet geleverd voor f 800, dus f400 minder dan het verouderde systeem. aanvangende Woensdag Z October, vervolgens lederen Maandag, in het lokaal „de Harmonie". Prima Melkbrood, NatuurvIollen Ondergoederen Geïllustreerde Prijscourant Imhulsen Hoijer, A. VAX DER MUI LEN Rz., Effecten. Coupons. Incasseering van JRente-Grootboek. S o S8 p p S* <T p p 5 Q p p p B o QfQ B B So" tt B H B P, <1 P5 eu or 1 P S- B is: o p p Onderlinge Noord-Holl. en Holl. Brandwb.-M'i**1» v. 1816, Oudkarspel. Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 567. Het beste adres voor Alkmaar en Omstreken Regenjassen 01 ie jassen Markt jassen Marktkielen Machinistpakken Man chest er jassen Manchesterbroeken Ketelpakken Stofjassen Fietsbroeken, o HEDEN ONTVANGEN geschikt voor winterprovisie. enz. Langestraat - Alkmaar,! tegenover de firma A. J. ELZAS ZOON. K. SCHERINGA, Apotheker, TELEFOONNET ALKMAAR -HEILOO. I Nieuwste machines voor het strijken van dubbele boorden, waardoor het stukgaan op de ombuiging tot een minimum wordt beperkt. Wanneer 's Maandags of Dinsdags wordt gehaald, wordt het dezelfde week terug bezorgd. Onmisbaar voor kinderen is het Langestraat bd Steenenbrug Keurige sorteering DAMESH ANDT ASCHJES, de nieuwste soorten, COLLIÉRS, ARMBAN DEN HORLOGEKETTINGEN, BROCHES en stellen KAMMEN, waarbij ons reclamestel 3 stuks 16 ct. Voor Cadeaux HET ADRES. Langestraat bij de Steenenbrug. 8—, a.ao, e.- Goederenvervoer SNEL en GOEDKOOP. HOUTTIL 56, ALKMAAR. J. IMMING, H O. Draagt Jansen &Tilanus •lie kosteloos wordt toegezonden. Alleen verkrijgbaar bij Laat 133. Telefn. 532. Alkmaar. LANGESTRAAT, t.|o. het Stadhuis. ZALEN TE HUUR voor Ver gaderingen, Bruiloften, enz. Dagelijks goed verzorgde DINERS vanaf fl 11,25 en hooger. TELEFOON 266 OUISINIER. bericht door deze dat zijn maga zijnen ruim voorzien zijn van alle mogelijke modellen Tot een bezoek beleefd uitnoodigend. Circa 5000 nummers- De Al km sar sc he Boek- en Papierhandel Laat 137. Telefoon No. 254. geeft GROOTE GELDBESPARING, een zeer fijne kwaliteit voor NIEROP SLOTHOUBER P P QfQ 95 t— JO JO O jo rt- r-H P O O CL CU O p IP p e-H p QfQ 1 oo P* 1—' M. 00 Hi 00 cT GO JO 8S 3 Hi P P P P- Hi P O p JO c+ e-H P P e-H O CTQ P P O P P p P3 O P Hi i-i O: P- 1—1 00* O P O p p p o o Hi P; CD oo Hi C+- p 00 c+ 05 voor et- P P Hi is (Chemisch zniver), is verkrijgbaar bij voorheen A. II. TELJEB. N.B. Men lette er op, dat een dergelijk artikel even als andere geneesmiddelen alleen in de Apotheken onder Rijkscontrole staat. erkrijghaar in potten van elke hoeveelheid, onder garantie voor dunizaamlieid Proefpoljes van 1 H O. I I «O per KG., hg| minstens 5 KG. i 1,55 p. K G. Voor grootere hoeveelheden worden gaarne prijsopgaaf en inlichtingen verstrekt. Ann hevelend Onder minzame aanbeveling, ■«HUISHOUD AANSL I vanaf f 10.pe jaar Jen f 2,50 entréf Igespl TSTE AANSL I 'vanaf f 22.50 per jaarj en f 2.50 entree. I vanaf 30.per jaar, I bi? 3 i. contr. geen entr Nienwa aanslnitingen. 15 7 DAM, Mevr de Wed. E v., Egm str, 266' Hotel Neuf. J. C. DE GREEP (interloeaal). J 267 HEINIS J. J Bleekerslaan, Puhl. Stat. 5 ets. ant. [384 OFFERS Mr. P. A woning, Metiusgracht. 162 SCHERINGA K Apotheek, Langestraat. 58* STAM C. VAN, Heiloërpoort (interloeaal). 17* STUART en P. A. OFFERS, Mr. K. A. COHEN, Nieuwesloot. 1351 WAARD R. VAN, Nieuwl. Singel (ont-| breekt in de nieuwe gidsen). 1552 en niet 525 WI.JDEMAN J. C. L., Magd. j straat. s\ 20 Cl. per FLACOA yj&ii Apothekers en Drogisten. Magdalenenatraat Telef. 458. Bazar Memaria. Van ALKMAAR »hb AMNTEMDAM e.so, ®.ao, a.is, nor. nnr. Vraagt prospectus bij de Export Cy Nederland, N.Z. Voorburgwal 232, Amsterdam. Telefoon 2562. Aanbevelend, Lesuren van 5—7 en 810 uur. Aangiften van leerlingen kunnen geschieden HOOGSTRAAT 9 en tijdens de lesuren aan 't lokaal „HARMONIE". Aanbevelend, A. GBEFELD, Kansonderwijzer. VAKWED J MMING wordt op verlangen in alle wijken dei- stad bezorgd. AANBEVELEND, Fnidsen 93 Telefoon 598, Hoogste onderscheiding. 2- PRIJS VAKWED; 1908 J.lMMING CD P B CU O a 3 DE J VAN FRIEZENVEEN, in elk klimaat in elk jaargetijde. VRAAGT 11 Vb Geregelde opname der nieuwste werken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 8