Prijzen, in vergelijking mei kwaliteit en afwerking, uiterst billijk. ZIE DE ETALAGES! TE HUUR. IIEERENHUIZEN, Nassauplein. Firma H. LIND, Mient 5-5, - - MODELHOEDEN. - Stads-U nrw erkmaker, Bouwterrein Enorme sorteering in: Waarom koopt men bij ons met vertrouwen? OMDAT de patroons vaklui zijn. Waarom koopt men bij ons de mooiste en best passende confectie OMDAT elk stuk als bet ingekocht is, aan een onderzoek onderworpen wordt. Waarom koopt men bij ons liet fijnste maatwerk? OMDAT alles onder toezloilt der patroons gemaakt wordt. Waarom ad verteeren wij slechts weinig? OMDAT wij de wekelijksche blufadvertenties, gelijk onze concurrenten, niet door onze Clien tèle willen laten betalen. Dameshoedenmagazijn De Salonboot „Alkmaar" Intercommunale Hypotheekbank, Heerengracht 615, Amsterdam. Or. NANKING'S KINADRUPPELS GERARD WOR Linnen Boorden, Fronts en Manchetten ii Heerenstr. 7, J. H. WILLERS, Slik °|o Pandbrieven in stukken van t !000, f500 en f (00 tof den koers van 100 °|0 Verkrijgbaar bij den Heer D. A. W1SSELINK J. VAN HASSELT. C. D. SALOMONSON. HOUTTIL 64 Telefoon 356 ALKMAAR. ZIJN PRIMA. Draagt onze ONE SHILLING Das 60 cents. bericht de ontvangst eener groote collectie en noodigt beleefd,.tot een bezoek uit. vaart voorloopig 10 uur* van Alkmaar en 2.IS van Amsterdam. Telefoon 297. a&n den Westerweg, Nassaulaan, Nassauplein, Egmonderstraat, Lamoraalstraat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD, Nawauplem 41. Dames- en Heeren- HANDSCHOENEN. Laimböcks Tyrol HANDSCHOENEN. VAN GUZEN Payglop20-22-24, Alkmaar, Telefoon 354, es HEEHEN-KLEEDüRMAKERIJ naar maat. Ulsters l-rij, Ulsters ll-rij, Raglans, DEMI-SAISONS, JEKKERS. De bank stelt verkrijgbaar: De Directie: BratrijdlnK van Bloedarmoede, Bleekzucht, Malaria (Binnenkooits) Algemeene zwakte, vomdmetir! Hoofdpijn em Gebrek aan eetlust. «igemeene 1° a!Jce 1 E?HJ "n ,',°n naam Dr. H. Wanning buiten op de n fubi'ifCrimen;. Volkomen elkoholvrij. Prijs f 0.7b. Dr" H. MANNING'S Pharm. Chemische Fabriek, 'oode doos en nevenstaand Den Haag. Onze qualiteiten Iiinnen Boorden 3 stuks 11.—. Zuiver Linnen Boorden 3 stuks i 1,23 Naar «ie elscken des tijds ingericht met grooten tuin voor en achter. Bevattende beg. gr. Suite, Ontvangkamer, Hall, Vestibulen, Kelder en Keuken. Ie werd. 3 groote Slaapkamers, Badkamer, Zitkamer en Hall. Se Verd 2 groote Slaapkamers, Meidenkamer, Zolder en Bergruimten, i e? Vu01 "en V!*n,.^e nieuwste eisehen des tijds, o.a. 2 closets, electrische verbinding door het geneele huis, gas, zoowel licht als stookgas. Te bevragen dagelijks aan het werk. Li •wwir: „ilinr Fut L I. Te bevragen bjj Yerdr. uord 117. Telt. 217, 2 m. bellen. SPECIAAL ADRES VOOR: &Iacé. Glacé (gevoerd) Glaeó (bont gevoerd.) Nappa. Wildleder. Castor. Goldin (wasehbaar leder) Vimaria (waschb. leder) Peau de Suède. Imit Wildleder. Imit Wildleder, (gevoerd.) Imit. peau de Suède. Wollen trieot. Zijden tricot. Tricot (gevoerd). Gebreide. Auto-Handsehoenen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4