Een prachtige collectie SINT NICOLAAS CADEAUX bij in fijne Lederwaren, Ridderstraat 10. 99 bezorgt alle gekochte artikelen gaarne thuis. Alleraardigst voor de kinderen. Doe dus vooral uw inkoop van SPEELGOED en LUXE CADEAUX in J. A. NETTEN. JEAN PIERRE QUERELLE. Groote Prijsvermindering II. MeRer Zoon. Telegrafisch bericht! #1. Ijfrpetz, Achterstraat WICHERT BUISMAN. H.A.MORSCH, Groote keuze St. NICOLAAS-ARTIKELEN, S.BOUMASzn., ZijdamCO. Behangerij. Stofïeerderij. 1L - r-- whv i HYPOTHEKEN, CREDIETEN, ASSURANTIëN, DEPOSITO'S EFFECTEN, COUPONS, PROLONGATE N. Zooeven kocht ik van een der grootste fabrieken de monsterkamers, voorzien van alle soorten Deze worden allen uitverkocht tegen de helft wan fabrieWftprïjzen. Men overtuige zich door even te gaan zien by VOOROHM C 4f Telef. no. 379, t.o. de Kaasmarkt Banketbakker Kok. Ridderstraat hoek Oudegracht. Ruime keuze in Chocolade, Borstplaat en Marsepain-artikelen. Rijke sorteering Luxe Doozen, Bonbons, Borstplaat, Marsepein, enz. M Heerlijke Boterspeculaas, Boterletters en Stukjes. Speciaal adres voor Fantasie Oekak. J- Zie étalage Zie étalage I Pal 8 te H@€»£*ita Van ouds het alom bekende adres voor Stoffeerde^lj en „HET ROODE BORD." iet i*s IC. ZUT. Alkmaar. ZONDAGS DEN GEHEELEN DAG GEOPEND. r Fant. Kussens. - Theewarmers. Voetzakken. - Tafelkleeden. Kunstlederen Tochtschermen. Kapstokkleeden, enz. A, REFKO, Magdelenenstraat. uwm -i&z r v- -r' wmnrjAn"vf All™aar des Vrijdagsmorgens in Café de Tabakshandel, van den heer SCHER- MKKMOK.N, aan de Kaasmarkt. Aanbevelend VAN m Telefoon 506. Niluwfte Heere?: en Kinderwinterpantoffels en Muilen meuwste Modellen Dames- en Heeren-Schoerten. EENIGST ADRES voor ROLHAAKRINGtEN en DRUKKNOOPEN. uur in orde terugbezorgd. NOUVEAUTÉ's in: ZIE US "OF J3LH, A. Gr "ES. St Mirnl^/lQ^UaflPSïlY Ziet de Prijzeu en ruime keuze van Goud- V,dUCdllX. en zilverwerken in de étalage van T keuze HORLOGES, PENDULES. KLOKKEN, KLOKJES-WEKKERS etc., twee jaar garantie. Inkoop oud Goud en Zilver tegen de hoogste waarde. LET WEL 11 Wie boven twee gulden besteedt, ontvangt een cadeautje in zilver. Aanbevelend, A. REPRO Horloger-Goudsmid. firma v. d. Bichelaer ZWARTE PIET BAZAR ALCMARIA" hv ALCMARIA Hoornsche Wiet- en Effectenbank, t FIJNE BOTERLETTERS Rijke keuze Wandelstokken, t Speelgoederen 7 ';r,:r

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4