PlTHET? BANO L SPRUIT, Een kapitale BOERENPLAATS Pracktige SALON-KALENDER ST. NICOLAAS CADEAUX N.V. HERMs. COSTER ZOON, Romans, Jongens-, Meisjes- en Prentenboeken. Firma C. KEG. Gebr. SCHENKE, Alkmaar, Mient. 5 - -■ r R. BAKKER, Huishoudelijk Gereedschap. Mangel-, fasch- eo WriDgmacüiDes. WascMetelsKookpotten. Bouwterrein J. H. WILLERS, St. Mooie St. Nicolaas-verpakking. j BANKETBAKKER. STOOMWASSCHER1J 9 9 JME r lo n r g* Glazen Snelkarns. Vleeschhakmachines. E. Schermerhorn, NOOIT L O S UITGEWOGEN. FRITITMAKTD Uit de hand te koop C. IC A HIJ, HEEREN.MODEMAGAZIJN, tl WINTERDIENST Wederom voorradig Doosjes FRUITS CONFITS. Van Gebr. STOLLWERCK. KAMPEN, Boterletters, Chocoladeletters, RINGER's Sinaasappel- en andere Borstplaat, Boterspeculaas, Hammen en Harten koopt II bij J DE LATOE Corns. Johs. Zn., Kassier @n Commissionair in Effecten. Amerikaansche Holfapijtschuiera, SALTER'S Familieschalen. LISTER's Botermachines. 9ijk. Hlkmaar. Verdronkenoord 117, Zakdoeken (Luxe Verpakking). Heereu Overhemden (Rock fa^on). Heeren Dassen (steeds het nieuwste) Artistieke Tafelkleeden, Ontbjjttatellakens Onderlinge Noord-Holi. en Holl. Brandwb.-M^en v. 1816, Oudkarspel Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFR1NG, Telefoon 567. Geregeld in voorraad 1e kwaliteit Koe- en Paardenhooi, TARWE-, HAVER-, GERSTE- en KARWIJSTROO Scheikundig Rappor! in iedere bus. FIJNSTE OELICATESSE OP BROOD,BESCHUIT,GEBAK. Geen aardiger St. Nicol aas-Cadeau dan een In alle metalen verkrijgbaar Stadsuurwerk- maker. Heerenstraat 7. Kooltuin 13, .Alkmaar. Tel. 279. HOUTTIL 64 Telefoon 356 ALKMAAR. VOORDAM O 9 Telel. NO. 3 ALKMAAR. Groote keuze in Geen geschikter geschenk dan een Levering met garantie, zoowel voor de goedkoope als duurdere soorten Voorradig in diverse prijzen Goederenvervoer vlug, billijk, goed. Fondant Borstplaat (GEBR. PEL) per doosje f 0.65, f 0.90 en hooger. Kistjes Vruchtenkoekjes kistje f0.85. Pain Francais „doosje 10 65. Javaantjes 1065. Borstplaat v r kistje 11.00 en 10 45. uitgewogen ons 10 20. Luxe doozen in elke verpakking en alle prijzen, MerisLEIBNITZ ol PASER. ^Vr&rmelade Früchte, Gemischte Fiüchte enz. enz. p. doosje 85 en95ct Hcrnhauser Pastilles peJr pak 045; Fondant Borstplaat per doosje vanaf 1 0.25 tot en met I 125. nu t j tt. uitgewogen, per ons 1 015. Chocolade Bonbons f 0.15 en f0 20. Doosjes Borstplaat per doosje 1 0.50 en f 0.90. Van DE BONT en LEIJÏEN. Doosjes Fondant Borstplaat per doosje 1 0 65 en 1 085 Kistjes Borstplaat kistje 1 100 Fondant Borstplaat uitgewogen ons 1 015. Vruchten 1 0 20. Eerste klas maatzaak voor HEERENKLEEDING. EE= Overhemden. Cachenez. Sokken. Handschoenen. Sportiruien. Autosjaals. Parapluies. Bretels. Sokkenhouders. Front- en Manchetknoopen. In- en Afschrijving van Kapitalen op de Grootboeken der Nationale Schuld. „Grand Rapids." Beste kwaliteit. Werktuigen en Gereedschappen. Vraagt Prijscouranten L e e p 11 FRANSOH, DUITSOH, ENGELSOH, IT ALIAANSOH, SPAANSOH, DEENSCH-NOORSOH en RUSSISCH Bureau tot Publiciteit van Weten schappelijk Nieuws, aan den Westerweg, Nassaulaan, Nasaauplein, Egmonderstraat, Lamoraal straat en Lindelaan. A. G. DEN BOESTERD, Nassauplein 41. Ruime keuze Laimböck's Tyrol Handschoenen en e 0 C 0 O -C O 0 TJ C 0 X Heeren. Dames Shawls, Boordbeschermers, Slobkousen. tegen scherp concnrreerende prijzen. FBIESCHEBBIJG - ALKHliiB. C. J. TJADE9T, Kinlicimstr. 88. NAUMANN NAAIMACHINES en RIJWIELEN op termijnbetaling. W SJOEBD ÏI'.tIA, Ondegracht 816. Magazijn Piano's, Orgels. uit de Fruithandel van W. SCHEEPMAKER, Stations weg 6. Telefoon 387. Zie de Etalage. - AANBEVELEND. - BIJ - Telefoon 807. met uitmuntend WEII.ASD bij uitnemendheid voo1' BOUWERIJ, gelegen aan den Schermerdijk, gem- OTERLEEK, samen groot 10 H A. 84 A. 50 c.A, en daarnaast gelegen uitmuntend WEILAND, groot 10 H A. 86 A. 10 e.A. in zjjn geheel of bjj gedeelte. Te bevr. bjj A. v. DIEPEN, Verdronkenoord D 19, Alkmaar. bestaande uit 870 geheel zelfstandige deelen. IMT" Gratis. Sinterklaas brengt by groot en klein, Sigaren van K 4 41.!, want die zyn zoo lijn. Sigarenfabriek „de Concurrent", DE gekocht in bet worden des avonds 5 December door St. Nicolaas en Zwarten Piet aan hnls bezorgd AANBEVELEND, St. Nicolaas-Cadeaux Van ALEMA4B lBI 1®-8.8©, 6.anr. Van AMSTBDABT 6.SO, 9.80, 8.15, 4.nn», Alleen op Zon- en Feestdagen. Sint Nicolaas. -m '—nu—min in -ruif mm - '■■"fx- -f "v v.., <-•> Korgpnidlge bygiëniscbe behandeling. Verzending naar alle plaatsen des lands. Vraagt, ialiebtlngen. ft A"f> RAP Ohmstede dool- middel van de «chrlfteiyke taalcar«us«en van het geleid door Dr. J. M. HOOGVLIET, Dr. A. A. FOK KER en andere bekende docenten. Vraagt ons gratis-prospectus aan. AdresSingel J76, Amsterdam. Te bevragen bij Teleloon 847 (2 X bellen). voor Trieot Zijden Tricot (gevoerd) Imit. Wildleder Imit. Wildleder (gevoerd) Imit. Peau de Suède Gebreide Auto-Handschoenen Glacé Glaeé (gevoerd) Glacé (bont gevoerd) Peau de Suède Castor Wildleder Nappa Vimaria (waschbaar leder) Golden (waschbaar Peau de Suède) Zoowel in de gewone, als in de fijnere genres (gegarandeerd waschecht), (Ontbytlakens). EMZ. ENZ.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4