Noordhollandsch Landbouwcrediet Twee voorname dingen. Bowwterreifi Wollen Heeren Sporthemden. De Lange de Moraaz, „MOLASTEGO" Suikerhoudend VEEVOEDER. de PORTWIJNEN, „D. Oolgaard Zoon". Wed. JAC. VAN BEEK, H Dessert Koffie p. pak 2% ons f 0.40. Java Koffie No. 1 p. 5 ons f 0.75. f 0 70. Alles prima kwaliteit. Firma C. KEG. BLOOKER'S DAALDERS CACAO t ffp per 'li I, f 071 Firma C. KE6 li li li HYPOTHEKEN. was niet alleen de baanbreek- ster voor cacao tot lagen prijs, maar zij staat tevens 't hoogst in kwaliteit. H. J, VONK ZOON, Witte Port. GERARD WORM, Voedert uwe Koeien, Paarden, Schapen en Varkens met Roode Port TE KOOP: Dat verklaren de Doctoren. Engelsche Sokken. Heeren Handschoenen. Wollen Heeren- en Kindertruien. Kassieis en Commissionairs in Effecten, Leepfi I!TE IENST Goederenvervoer vlug, billijk, goed. Zwart Capsule p. ]|i fl, t1.15. Geel -1.45. Bood „-1,65. Groen „-1.85. SCHOUTENSTRAAT 18. Zwart Capsule p. fl. 11.15. 'li „-145. Geel Bood Groen 155. -1.75. HUIS op goeden stand, i» m m KASTANJES li HAZELNOTEN Groote NOTEN PARANOTEN Gestoomde PINDAS Doosjes DADELS per 5 ons f 0,20 5 f 0,35 5 f 0,35 5 f 0,45 5 f 0,25 stuk f 0,30 Onderlinge Noord-Hol!, en Hoil. Brandwb.- MUen v. 1810, Oudkarspel Tarieven en inlichtingen verschaft J. H. ELFRING, Telefoon 587. Dat gotmgen de Gebruikers. asn den Westerweg, Nassaulaan, Nassauplein, Egmond erstraat, Lamoraal straat en Lindelaan. A. G-. DEN BOESTERD, Nassauplein 41. HOUTTIL 64 TELEFOON 356 ALKMAAR. te ALKMAAR, FRANSOH, DUITSOH, ENGELSOH, ITALIAANSOH, SPAANSOH, DEENSOH-NOORSOH en RUSSISCH Bureau tot Publiciteit van Weten schappelijk Nieuws, GEDEPONEERD. Médoc A. de Luze Fils per flesch f 0.85. Médoc kSupérieur A. de Luze et Fils per flesch f 0.95. Chateau de Cautemerle p. fl. f 0 90. St. Julien -0.80. St. Estèphe mm" 0.75. Cissac -0.70. ROODE PORTWIJN. No. 1 per fl. f 1.50. M 1 M M f 0.75. M 2 ,|1 f 0.90. WITTE PORTWIJN. No. 1 per 1|1 fl. f 1.50. f 0.75. 99 99 99 99 99 99 Engelsche, Hollandsche en Belgische ANTHRACIET, tegen concurreeren- de prijzen. n n r Jfcn Ifci dfcmUi fc Ifc Éi fc fc nnmaMawBnBOMCin Twee voorname dingen doet de Sangiiinose voor menschen met zwakke zenuwen: zij wekt j den eetlust op, en zij maakt Uw slaap diep en verkwikkend, Maar door die twee dingen be strijdt en overwint zij de neurasthenie en al hare verschrikkelijke gevolgen. i 3 De resultaten, die ik verkregen heb met de SANGUINOSE zijn uitmuntend, zoodat ik niet aarzelen zal dit voortreffelijke middel aan alle zwakken en herstellenden voor te schrijven. Brussel. Dr. AUG. ALEXANDRE. Pqjs per fl, f 1.50; 6 fl. f 8.12 fl. f 15. Ik. kom U door dezen mijn innigen dank be tuigen voor Uw uitstekend middel. Ik leed aan pijn in de rug en de borst; was gedurig moe en slap; maar door enkele flesschenSAN GUINOSE ben ik geheel genezen. Zelhem. Mej. G. KEUNEN. Te bevragen bij Bij alle Apothekers en voorname Drogisten. Waebt n voor namaak! de Riemerstraat 2c/4. VAN DAM Co., Den Haag. Te Alkmaarbij NIEROP SLOTHOUBER, firma SCHOUTEN Co., ANSING en MESMAN, Apothekers. K. SCHERINGA (firma A. H. TELJER); Heiloo bij G. JONGEJAN; Noord-Scharwoude A. SWAGER P. HOEF; Broek op Langendijk J. PLOEG; Zuidscharwoude G. L UITING; Winkel Wed. J. BUTTER; Stompetoren K. HOS; Avenhorn A. BELS; Anna Paulowna R. PLOEGER; Warmenhuizen P. BAKKUM PASTOOR; H. DEN ENGELSCHEN; Oud karspel H. HART, J. TIMMERMANSt. Pancras slatten beleenlugcn en prolongation, nemen gelden in depöt. door middel van de M-Uriitel Jjko taalcnrsnoBen van het geleid door Dr. J. M. HOOGVLIET, Dr.*A. A. FOK KER en andere bekende docenten. Vraagt ons gratis-prospectus aan. Adres: Singel 276, Amsterdam. „MOLASTEGO" Moiastego voor Paarden. In welken vorm ook gevoederd, steeds vermindert het bij paarden het gevaar voor koliek en is deze, als zij zich voordoet, minder gevaarlijk dan anders. Molastego voor Melkkoeien en Mestrnnderen. Het doet de kwantiteit en kwaliteit der melk verbeteren, men verkrijgt daardoor meer melk en hooger vetgehalte. Molastcgo voor Varkens. Naar onze meening vormt Molastego hier een uitstekende en goedkoope aanvulling van zetmeel, goedkooper dan in granen. Verkrijgbaar bjj Wed. B. SCHOEN, V Alkmaar. P. DE VRIES, W. ZAADNOORDIJK, KI. v. NIENES, N. Scharwoude. N. TIMMERMAN, St. Pancras. IJ. BLOKKER, Heiloo. er „iltar Packet «MSt», Van ALMMAAR la.2.30, nnr. Van AMSTBDAM 2,10S„ 4.J« «i» CU Alleen op Zon- en Feestdagen. 12 M Moderne HOEDEN Aanbevelend, Koningstraat, Alkmaar. Telefoon 20. LEVEREN 11 11 11 11 11 1 1 11 Boterstraat, nabij Langestraat, groot circa 115 meter, gevelbreedte 6.50 meter, met uitgang steeg aan de Kraanbuurt. Te bevragen bij P. d. WAAL, Bleekerslaan E 5. fr i ir Firma C. KEG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1912 | | pagina 4