"STRESS. Heeren Overjassen, Kinder Overjassen, Jekkers. vaste Boerenarbeider. Winter- een net Dienstmeisje, onpmeÉI. Kamers, Bern, Zit-en Slaapkamer Kif 2 Ui BlUWLAil een Renteniersluis, fill Kalfsvleesch Verkoop bij inschrijfing Houtveiling BOELHUIS Melen,bÉraadinlnboedel, l)e Alkmaar Packet Taart nog steeds haar gewonen dienst. Chilisalpeter. fa- Verleert CREDIETEN onder gunstige yoorwaarden. Prima, prima Iwalitait HEEHE5- en KIJ* DERKLEEDLNG met speciale afdeeling voor KLEEDIAG OP MAAT. flink Meisje, Bakkersknecht, De sorteering is uitgebreid en de stoffen zyn solide. Dienstmeisje, noocHaulp en 2e meisje. Ypen Boomen, Do Lange De Moraaz, Alkmaar L. S. Tan Hollands Noorderkwartier de grootste en meest moderne inrichting, voor Eigen werkplaatsen a.h. magazijn Fa. H. S. CLOECK, Laat hoek Boterstraat. A <1 verten tiën. Aankomend Letterzetter V erloren een groee leer» visiteboekje, HH ilAhKEKS. Amsterdam-Alkmaar Oagmeid, Dagmeisje gevraagd ■X1© k.oop IE KOOP gen goed onderhouden Hurgerwoonhuis, TE KOOP: WOENSDAG verkrijgbaar bij J de Vries, Hekelstr. Luiting, Zaadmarkt. Schwarzer, Scharlo. H. v. d. Kamer, Sé Biskanter, Schermeers Belang. „Schormeers Belang" Woensdag 5 Febr* ii do RDSTENDE JAGER to Bergen, Pensio n-Inventaris. Pontons, Ankers en Kettingen. 26 gerooid liggende van diverse goederen. Vacaritieverblijven gezocht. Groot Handelskantoor wenscht voor hare beambten in mooie lan delijke streek voor het a.s. Zomer seizoen compleet gemeubileerde huLjes te huren. Breedstraat A 10. Telefoon '20 Uil Geen bons meer! BERN. SMIT, FNIDSEK 115.' Telet. Int. 326 V ERKEN 10 IN CJ „DE EKïlAARSCHE PADVIHDEKS VERPACHTING Buurtschapsgromlen. 18874 18979 19004 19343 19464 19483 19541 19595 19616 19656 19671 19753 20006 20092 20184 20228 20250 20343 20360 20603 20755 20915 20946 Nieten. 16 116 118 136 143 153 239 267 299 309 358 411 427 455 478 481 482 517 523 556 641 699 780 786 830 841 888 890 900 906 974 997 1002 1008 1085 1095 1107 1229 1271 1303 1357 1391 1427 1437 1443 1535 1550 1588. 1594 1623 1634 1636 1676 1712 1781 1840 1896 1915 2001 2013 2014 2138 2174 2194 2217 2221 2265 2281 2323 2333 2349 2351 2389 2390 2404 2433 2473 2489 2496 2506 2534 2602 2636 2666 2676 2678 2692 2697 2712 2714 2762 2767 2769 2781 2871 2881 2912 2927 2953 2980 .3039 3070 3093 3100 3140 3151 3235 3254 3259 3279 3307 3415 3436 3449 3454 3472 3492 3523 3555 3580 3596 3641 3662 3700 3702 3754 '3774 3779 3780 3799 3843 3847 3855 3907 3920 4026 4047 4062 4117 4125 4132 4207 4226 4269 4271 4304 4310 4322 4323 4332 4340 4435 4473 4493 4540 4551 4659 4675 4699 4705 4729 4746 4776 4785 4823 4894 4902 4911 4931 4932 4949 5009 5076 5080 5131 5202 5218 5332 5344 5364 5365 5379 5424 5472 5489 5503 5535 5575 5588 5591 5601 5649 5659 5703 5715 5730 5772 5803 5806 5815 5852 5896 5899 5912 5931 5943 5960 5975 6031 6178 6187 6195 6206 6222 6263 6270 6288 6325 6354 6428 6440 6517 6538 6561 6567 6595 6613 6703 6772 6779 6908 7009 7075 7154 7188 7197 7207 7236 7243 7251 7256 7273 7313 7326 7363 7369 7385 7400 7420 7494 7497 7546 7570 7593 7602 7641 7649 7661 7770 7791 7792 *7860 7908 7924 7932 7933 8029 8034 8045 8121 8123 8153 8170 8177 8180 8195 8212 8270 8279 8283 8316 8349 8490 8517 8561 8616 8671 8707 8725 8752 8847 8910 8922 8925 8934 8937 8938 8966 9010 9049 9116 9173 9197 9214 9222 9225 9283 9300 9315, 9321 9405 9417 9418 9422 9613 9645 9698 9706 9740 9744 9785 9806 9835 9801 9929 9930 9942 9949 9965 10080 10104 10112 10125 10130 10138 10155 10186 10224 10282 10313 10331 10355 10440 10444 10514 10622 10634 10659 10662 10710 10763 10794 10801 10948 10962 11009 11020 11026 11100 11147 11154 11161 11164 11176 11201 11231 11244 11251 11311 11328 11340 11375 11379 11381 11394 11509 11559 11608 11616 11621 11650 11693 11728 11743 11754 11788 11808 1182Q 11838 11846 11864 11897 11900 11938 11945 12001 12043 12091 12109 12162 12183 12213 12216 12226 12234 12257 12263 12271 12309 12337 12363 12384 12394 12408 12423 12493 12498 12502 12516 12528 12539 12580 12617 12621 12762 12798 12812 12828 12832 12851 12853 12909 12915 12923 12928 12929 12989 12998 13003 13048 13051 13063 13088 13138 13144 13267 13331 13375 13387 13393 13416 13428 13445 13453 13497 13521 13529 13591 13592 13673 13679 13682 13686 13727 13752 13789 13829 13888 13907 13947 13950 13963 13993 14003 14008 14030 14053 14078 14088 14131 14151 14161 14175 14198 14218 14276 14282 14315 14349 14351 14369 14389 14406 14415 14466 14495 14499 14589 14602 14644 14660 14739 14775 14794 14826 14870 14878 14885 14994 15017 15038 15050 15061 15096 15107 15118 15156 15162 15187 15213 15296 15389 15442 15496 15539 15552 15606 15611 15619 15639 15689 15697 15732 15745 15747 15777 15791 15794 15831 15840 15953 15975 16064 16142 16155 16195 16234 16241 16246 16279 16313 16381 16411 16497 16518 16540 16557 16611 16656 16663 16725 16759 16783 16857 16910 16919 16939 17044 17047 17163 17206 17238 17243 17244 17250 17284 17315 17317 17337 17340 17371 17405 17432 17443 17480 17551 17603 17685 17697 17700 17727 17750 17762 17763 17802 17820 17827 17926 17947 17962 17965 17975 17986 18006 18007 18153 18172 18235 18265 18298 18357 18419 18476 18488 18489 18519 18554 18555 18580 18584 18599 18600 18640 18693 18732 18734 18744 18753 18757 18922 18969 18988 19029 19083 19131 19147 19197 19235 19238 19286 19295 19307 19341 19345 19368 19462 19523 19536 19556 19566 19570 19592 19614 19674 19686 19709 19732 19765 19777 19814 19840 19853 19856 19864 19011 19938 19958 19963 19987 19989 20010 20049 20090 20113 20150 20157 20179 20218 20226 20232 20281 20293 20299 20348 20440 20445 20478 20492 20591 20594 20597 20644 20674 20681 20701 20717 20734 20775 20789 20862 20866 20870 20874 20908 C. NIEKOP A. M. NltROP Bieman, geven kennis van de geboorte van hun Zoon URBrnRIK JAM. Alkmaar, 2 Febr. 1919. i gevraagd 1»U GE BR. KLUIT- MAN, Teneelacbailestraat 1. Heden overleed, na een lijden van slechts vier dagen onze jongste lieveling PI KIK UUR, in den ouderdom van 1 jaar en 10 d.>gen. H. DELVER. O. DELVER—Wortel. Bu--gerbrug, 1 Febr. '19. GEVRAAGD EEN Woning disponibel. C BOS Lz., Koedijk bij OOSTWOUDER te Koedijk De Heer en Mej. JANSSEN— Hoooetoorn betuigen langs dezen weg hun hartclijken dank voor de vele blijken van belangstelling op 21 januari j 1. ontvangen. Paardenmarkt 4 Februari 1919. D^Meer en Mevreuw DE LAN- OE VAN RIJN betuigen hunnen dank voor de vele blijken van be- langstelling, bij hunhuwelijk «a- dervoncien. Alkmaar, Pebr. 1910. I handen, ruwe huid, springende lip- I pen. .Oebruik PUROL. inhoudende 5 visitekaartjes. Terug te bezorgen tegen beloo ning Prins Hendrikstraat No. 44. Oevraagd biet einde Februari in een gezin zonder kinderen een dat netjes kan werken. Liefst voor den dag. Adres te bevragen bureau van dit blad. GevrHMg.1 een flink Melaje, niet beneden 15 jaar, voor de morgenuren en Zaterdags den ge- heelcn dag. Z>ch aan te malden des avonds na 7 uur. Mevr. PALEARI, Hofdljltstr. 10. GEVRAAGD wegens huwelijk van het tegenw. tegen 1 Maart 1919. Zich aan te melden bij D DE RAaT, Nieuw- iandersingel 50, Alkmaar. G«vrwHg«l ecu of een JONGEN om te venten, bij J. BUISMAN, bakkerij, Bergen N.H Nel,. BAKKERSZOON, 5 J. in t vak werkzaam, zoekt plu» (Ming. Brieven onder ietter H 522, bu rdau van dit blad. Gevraagd te Beigea N.H. tegen I Mei een paar met gebruik van keuken, voor ongeveer een jaar. v Br. fr. letter N, advett.-bureau Wed. J. B DE JONGE. Bergen N.H, Direct GEVRAAGD, door echtpaar zonder kinderen, met of zonder pension; in het laatste geval met keuken of ge bruik daarvan. Bn met vol!, con dities onder letter O 521, bureau van dit blad. GEVRAAGD deer Amuter- dauiaicr In een huurprU» v»u t 8,— tot I 5, Brieven onder letter L 524, bu reau van dit blad. TE HUUR; Mevr. VAN BORK Adriani te Haarlem vraagt voor dadelijk een Tweede meisje aanwezig. Goede getuigen verdscht. Zich aan te melden bij Mevr. H vNNlVO()RT, Emmadraat 3, 's avonds na 8 uur. Mevr. uw DE LAnQEvan Kijn vraagt een bekwaam P.O. Zich schtiftelijk aan te melden STATIONSWEG 31. 1 Er woidt gevraagd een flinke bij O. KAPER. Oosterburgstraat, hoek Oudegracht. OEVRAAGD. Laat 105. 15 k 16 jaar. Hoog loon. FIKELENBERGSTRAAT 18. 5e klasse 8e lijst: 283 moet zijn 293; 9795 moet zijn 9755; 17012 moot zijn 17028; 7100 moet sua. owrt 70; 18180 70 maat xtin aM. adres: Mevrouw TROOST, Ken nemerstraatweg 166. Mevrouw v. DAM, Juliana van Stolberglaan, vraagt direct voor haver, voor den tijd v?n een jaar, liggende onder Z.-Scharwoude. Te bevragen bij Jb, VOLKERS, Bergen. te koop nHnreltttdeu. Tegen 1 Mei te aanvaarden. Brieven onder M 525, bureau van dit blad. Een zoo goed als nieuw flink WOONHUIS, SCHUUR en ongeveer 45 Are TUIN GROND, gelegen aan den Middenweg nabij kerk en school te HE.ERHUGO- WAARD. Te bevragen bij P. M. DE VRIFS, Postbode, heerhugowa.trd, Zuid. voorzien van gas cn waterleiding. Aanvaarding I Mei. Brieven ond. letter J 523, bureau van dit blad. TE KOOP: met voor- en achtertuin, tan den Kennemerstraatweg C 86, Vier Staten, gem. Heiloo. nabij station. April ontruimd. Brieven oudter E 520, bureau van dit blad. De winkels zijn geopend van 9—12 en half 3—45 uur. BIJ Hiil(br«uventraat Achtera trimt. GEZ. SLAGERS. van op WOENSDAG 5 FKBRI7AKI ten huize van KRAK. flUona- peteren, 's namiddags ten 8 uur. Het Bestuur morgens 10 uur, VERKOOPING van een geheel nieuwen Meinrla L. TOP. Zegt het voort van 77 gegalvaniseerd Ijzeren l'oHiena,' in uitstekenden staat, waarvan 25 stuks 9.70 M. lang, 52 stuks 9 M. lang, allen 2M. breed en 1 M. hoog, uiterst geschikt voor bruggenbouw, zwembassins, voor vtrvoer van levensmiddelen of om in te richten tot motorboot benevens 8» Ankera en ee>'lg«- •tnizeiMl M. Ketting, alles lig gende en genummerd te bezichti. en in een Balkengat nabij de Staart te Dordrecht, Afzonderlijk, in partijen of Sn ma^sa. Meerdere inlichtingen te verkrij gen en gesloten biljetten onder het motto „Pontons" in te leveren voor den !2en Februari 1919 ten kantore van den Notaris VAN TUSSEN B ROEK te Dordrecht, tSroote Kerks- plein 4. op Moon dog I© Fobr. 19X9, morgens 9 imr, op het terrein achter de Ned. Herv. Herk te Heer Hugowaard, van waaronder prachtige stammen, u antihunt, alles op maat ge zaagd, een partij ErwtenrU*«n en Tokken hoan.cn. A. OU DES, Makelaar. op DONDERDAG 13Januari 1919, 's morgens 10 uur in het lokaai „HARMONIE" te Alkmaar, van waaronder veeren bedden met Uebeliaeren, ledikanten, vloerkleeden «n karpetten, pianino ens., ens. Vooraf verkooping óp het HOF Te bezichtigen WOENSDAG 12 Februari van 12 3 uur. A. OUDES, Beëedigd makelaar en ondernemer van publieke ver- keopiagee Speorctraat 47, T eief. 4eÓ- Br. met prijsopgave en volledige om schrijving No. 482 A<lv.-Bnr. Nrderl. Kloaken- HaaUebappt), Wijnkaren 85, Rotterdam. Toerm. 9 nnr van Alkmaar. Mam. 8.80 Amsterdam. Verwarmde kajuiten. i ii i r- -mu ■ninii wmm* De K. M. C. bericht ons, dat de vooruitzichten voor de levering van Ohillsalpeter aanzienlijk verbeterd zijn. Dientengevolge bestaat er thans nog gelegenheid voor die per sonen, WELKE TOT HEDEN OM DB KEN OF- ANDERE REDEN NOG GEEN CHILISALPETER BESTELDEN, dit alsnog te doen. Hunne adressen worden te onzen kantore op lijsten genoteerd en bij eventueele toewijzing in volgorde uitgevoerd. Geeft ons dus Uw nauwkeurig adres, benevens verlangde hoeveelheid op. Levering geschiedt niet eerder dan in Mei a.s. Beleefd aanbevelend, Kunstmesthandel, aLKMAaR. verpakt In kistjes van een pond 60 cent, en twee pond f 1.15 per kistje, ver krijgbaar in alle soorten, zoolang de voorraad strekt. Aanbevelend, Viseh- en Fruithandel. Goedgekeurd bij K. B. van 3 Januari 1919 No. 27. Algemeene ledenvergade ring op Maandag 10 Fe bruari 1919, des avonds 6 our in Café Centraal. Punten van behandeling overeen komstig art. 15 -van het huishou delijk reglement. De Secretaris, KLINKENBERG, BURGEMEESTER en WET HOUDERS van HEILOO zullep op HhhikIag 17 Februari HM», des voormiddags om to uur. in het café „DE ONDERNEMING" van de Wed. J. RUITER, m't open baar verhuren de buurtschapsgronden en laantjes, gelegen in en eigend. van die gemeente. 20934 20977 W. NEDEKKOORN. D I. SCHOUTNiaTKAAT. JAM, DE DRUKKERIJ VAN DE N.V. BOEK- EN HANDELSDRUK KERIJ V/H. HERMs. COSTER A ZOON TE ALKMAAR STELT GAARNE HAAR BEKWAAM PERSONEEL VAN ZETTERIJ EN DRUKKERIJ, HARE DRIE ZETMACHINES EN DIVERSE SNELPERSEN TE UWER BESCHIKKING OM UWE DRUK WERKEN GEREED TE MAKEN. - SPECIAAL INGERICHT TOT HET ZEER SPOEDIG LEVEREN VAN BESTEKKEN, REGLEMENTEN, STATUTEN, VERSLA GEN, CATALOGI, ENZ. ENZ.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4