MEISJE. Een IliÉt in;» KNECHT piifd, zit- en twee ruime slaapkamers Bergen N.H. Van Nelle's Thee Heul 34. SLECHT Zonen, Hooi- en Landb.-werktulgen. Burgerwoonlmis 25 gulden belooning! Advertentiën. Zieken- en gedipl. DIENSTMEISJE net tweede meisje Dienstmeisje SLAAPKAMER Dagmeisje Bekendmaking. T© Koop KOFFIEBOONEN Het adres yoor W. Heinstman, UITGEEST. Amsterdamsclio' Beurs JNoordliollandscli Landbouwcrediet. Openingskoersen van lieden. jMLarklboricliteu. Het maken van ZES SCHOOLLOKALEN enz. in de voormalige Ambachtsschool aan de Doelenstraat. ANT. BRUIN. 43 449 769 1712 2190 3124 3671 4666 4919 5221 5932. 6429 6879 7214 7776 8647 8775 9243 9690 10218 10474 10857 11128 11329 11999 12387 12786 13506 13947 14275 14914 15299 15766 16210 16469 16792 17254 17825 18233 18763 19250 19730 20662 210 287 354 4572 4635 4643 4650 4678 4710 4735 4832 4842 4863 4864 4889 4898 4964 5025 5110 5113 5144 5163 5198 5211 5212 5216 5222 5283 5318 5392 5415 5430 5443 5452 5473 5580 5689 98 451 811 1747 2239 3168 3709 4668 5028 5528 6139 6434 6940 7321 8084 86*8 8820 9268 9721 496 813 1819 2628 3247 3760 4692 5059 5571 6377 6633 6947 7457 8164 8668 8832 9456 9816 556 883 1861 2834 3370 4284 4782 5129 5664 6386 6737 6991 7709 8199 8717 8914 634 1400 2080 29,14 3477 4309 4814 5139 5822 6396 6762 7031 7728 8202 8747 8939 9509 9630 9851 10032 10227 10244 10269 10428 10526 10580 10631 10685 10936 11051 11053 11060 11136 11140 11187 11194 11400 11526 11529 11694 12077 12086 12101 12158 12452 12583 12609 12657 12807 12849 12913 13114 13526 13645 13718 13742 13958 14037 14072 14107 14369 14464 14608 14673 15023 15024 15159 15192 15366 15407 15448 15513 15805 15907 16006 16087 16229 16268 16338 16374 16585 16693 16719 16754 16807 16829 16863 17182 17344 17368 17371 1747T 17964 18036 18042 18043 18336 18373 18380 18465 18792 18800 19035 19118 19458 19463 19581 19590 19867 19896 20318 20460 20920 20927 20985 N'IETEN. 390 686 1578 2093 2946 3536 4523 4815 5181 5918 6398 6831 7085 7754 8276 8754 9171 9667 10035 10433 10852 11089 11252 11968 12341 12705 13495 13848 14165 14699 15285 15753 16209 16455 16779 17219 17782 18135 18753 19231 19713 20616 64 71 163 173 193 234 243 262 312 333 339 388 399 411 450 471 539 571 586 590 593 597 623 674 712 775 782 784 792 802 803 804 821 866 906 982 1026 1027 1032 1053 1099 1160 1189 1214 1294 1332 1389 1399 1442 1476 1540 1543 1566 1577 1617 1689 1715 1741 1750 1757 1762 1783 1784 1800 1828 1856 1887 1930 1953 1966 2004 2035 2047 2074 2167 2178 2210 2280 2292 2312 2383 2395 2463 2532 2585 2598 2622 2630 2636 2687 2696 2713 2753 2773 2829 2849 2851 2868 2909 2922 2927 2933 2975 2992 3103 3119 3128 3185 3193 3196 3258 3259 3293 3298 3331 3369 3400 3406 3439 3468 3525 3549 3604 3660 3696 3701 3733 3882 3887 3048 3988 4000 4019 4066 4126 4152 4168 4306 4338 4363 4455 4495 4521 4559 5582 5707 5880 5885 6134 6136 6339 6382 6583 6628 6873 6906 7020 7038 7235 7251 7437 7465 7534 7578 7719 7729 7891 7940 8083 8103 8389 8434 8569 8590 8700 8739 8965 9006 9150 9182 9328 9341 9389 9414 9572 9600 9760 9791 9897 9901 10054 10061 10204 10255 10431 10461 10492 10502 10684 10744 10898 10907 10964 11036 11147 11202 11322 11326 11522 11527 11657 11658 11789 11815 11986 11987 12284 12300 12515 12567 12647 12672 12898 12899 13294 13361 13695 13740 13826 13835 13955 13691 14050 14055 14223 14233 14473 14474 14583 14596 14835 14837 15029 15073 15178 15199 15328 15354 15786 15814 15941 15977 16092 16185 16362 16467 16661 16669 16919 16995 17214 17243 17338 17367 17517 17528 17681 17698 17932 17938 18032 18058 18259 18275 18397 18419 18515 18579 18834 18867 18997 19009 19117 19118 19357 19365 19536 19572 19704 19714 19837 19845 19914 19952 20019 20062 20261 20275 20456 20479 20641 20720 20862 20869 20962 20992 5e Klasse, 6e 13880 moe* zijn 5639 5642 5718 5737 5912 5966 6156 6212 6454 6462 6680 6691 6917 6951 7059 7119 7285 7337 7473 7491 7588 7604 7835 7854 7965 8000 8110 8175 84S8 8513 8645 8665 8757 8800 9027 9101 9201 9240 9350 9356 9451 9495 9637 9651 9799 9881 9910 9913 10083 10122 10270 10328 10476 10480 10519 10541 10804 10824 10913 10924 11061 11069 11222 11248 11345 11349 11535 11566 11661 11682 11844 11869 12017 12122 12355 12436 12582 12631 12675 12692 12989 13150 13486 13492 13774 13792 13850 13862 13962 13994 14069 14070 14279 14290 14514 14529 14600 14692 14846 14849 15075 15096 15268 15295 15540 15582 15845 15862 16052 16055 16236 16239 16480 16519 16699 16756 17058 17076 17244 17258 17381 17384 17579 17612 17699 17729 17949 17978 18068 18112 18300 18310 18452 18470 18595 18650 18904 18911 19019 19069 19177 19185 19449 19497 19574 19633 19724 19737 19848 19854 19963 19985 20071 20120 20281 20300 20484 20602 20742 20750 20887 20897 5649 5758 5974 6306 6514 6839 6984 7179 7384 7519 7665 7861 80.35 8197 8529 8677 8813 9131 9265 9378 9525 9689 9885 9917 10125 10340 10486 10560 10826 10936 11111 11297 11350 11604 11726 11895 12136 12454 12638 12875 13183 13601 13806 13934 14019 14076 14396 14536 14743 14973 15126 15313 15690 15911 16070 16252 16619 16761 17117 17317 17397 17667 17906 18004 18136 18442 18482 18768 18992 19075 19212 19498 16935 19738 19898 19997 20121 20347 20611 20813 20939 5659 5868 6013 6308 (>559 6854 6986 7225 7429 7522 7716 7871 8082 8238 8563 8689 8884 9143 9308 9380 9554 9758 9896 JOfWd 10UV 10349 10487 10597 10881 10951 11114 11306 11442 11648 11740 11955 12192 12500 12643 12889 13253 13602 13816 13941 14033 14126 14470 14577 14821 15015 15158 15321 15735 15940 16073 16312 16658 16789 17170 17337 17406 17672 17913 18019 18153 18371 18499 18804 18994 19110 19263 19521 19640 19788 19903 20009 20177 20402 20632 20851 20943 Ondertrouwd: J. K. TAN PUTTEN en AU OBER. Orootebroek, 2s m«I *10. Alkmaar, Huwelijksvoltrekking; 12 Juni te Alkmaar. Heden overleed, plotseling;, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Orootmoeder Mejuffr. G. VI.AAl<ri>FK®ïr, weduwe van F. WIEDIJK Kz. in den ouderdom van 52 jaar. K. WIFD1JK Fz. O. WIEDIJK Klinkhamer. F. WIEDIJK Kz. Groot-Schermer, 28 Mei 1919. Aan alle dames en jongedames, die door hun onvermoeid werken er toe bijdroegen, dat onze bloe mendag zoo schitterend slaagde, zij hiermede hartelijk dank gebracht Namens de Blauwe Week-CÓmm., W. HOEK Gz., Secr. De Heer en Mevrouw Jhr. E. W. J. DE BE1JER—van Blom geven kennis van de geboorte van een ZOON. Stompetoren, 29 Mei 1919. is d« otrste maande» vrij. Brieven onder letter B 254, aan het bureau van dit blad. De in het faflïlsse- sent WILLEM BEUN DER, vroeger wonende te Aven- hom, thans te Middelie, opgemaakte uitdeellngslijst Is gedeponeerd ter Öriffle der Arrondlsseraents-Recht- bank te Alkmaar en van het Kan tongerecht te Hoorn, teneinde ge durende 10 dagen ter kostelooze inzage van de schuldeischers.te liggen. Mr. C. A. DE GROOT, Alkmaar, 23 Mei 1919. Curator. voor dag en nacht ©EVRAAGD, met koken bekend, tegen einde JUNI, Westerweg 21, Alkmaar Spreekuur n.m. 7 uur. TE BERGEN gevraagd, voor den dag, voorloopig voor de zo mermaanden, in gezin van twee personen, een loon naar bekwaamheid. Inlichting geeft het bureau dezer courant. Gevraagd een net A. OUDES, Stuarlstraat 4. Een eet gevraagd voor dag of dag en nacht (geen pension^ Mevrouw tWAIJBOER, Russen plein, Bergen. voor de morgenuren. Niet boven de 16 jaar. Nassauplein 41. lu t. d. Muuleu'g Beekkaudel ls plaatsing voor een Bi KT VF. JOBÏGEBT voor loop- en winkelwerk. GEVRAAGD bij A. OOVERS, banketbakker, Houttil 42. GEVRAAGD voor loop-en winkel- werk bij J- H. GEELS, Ritsevoort 23. goed kunnende rijden en melken, P.G. en vrij van sterken drank, tegen goed loon, liefst in persoon. W. VAN AMMERS, Melkrijder, Oostgraftdijk. TE HOOP op aangenamen stand, a.s. Maandag leeg. Pry>« I 2500. Te bevragen KENNEMERSTRAAT- WEG 93. GKVUAAGD van 1 15 AU GUSTUS een eenvoudige twee persoons met ONTBIJT. Brieven onder letter D 256, bureau dezer courant. Door FAMILIE met KINDEREN TE DCIJU gitrrangil van 1 Juli 1 Sept. omtrek Station-den Hout, met gebruik van KEUKEN. Brieven met prijsopgave onder Nr. 315 v. d. MEULEN's Boek handel. gevraagd, volle kost, zondags vrij, loon f 4,—. Eikelenbergstraat 18. voor wie JONQOEHUWDEN aan ongemenbileerde KAMER met kookgelegenheid helpt. Br. letter O 244, bur. v. d. blad. GEDEPUTEERDE STATEN van NOORDHOLLAND, brengen ter kennis van belang hebbenden, dat door hen bij besluit van heden aan Jl>. DE NIJS te Cnatrlcnm ingevolge de wet van 13 Juli 1895 (Staatsblad no. 113) voor den tijd van 5 jaren, ingaande met de dag- teekening dezer beschikking, ver gunning is verleend tot het verve nen van een gedeelte vhii liet perceel k>« «luwt mul bekend gemeente Dimmen Beetle A Uo. SDI (Nieuwdio. 1129) dat van de voorwaarden, waar onder die vergunning is verleend, kennis kan worden genomen ter Secretarie der gemeente M»* - en, en dat ingevolge artikel 5 der boven aangehaalde wet het aan ieder be langhebbende vrijstaat binnen dertig dagen na de dagteekening van het nummer der courant, waarin deze bekendmaking is geplaatst, van die beschikking in beroep te komen bij Hare Majesteit de Koningin, welk beroep moet worden ingediend bij den Commissaris der Koningin in deze provincie. Haarlem, 21 Mei 1919. Gedeputeerde Staten der provincie Noordholland, A. ROëLL, Voorzitter.^ MEINESZ, Griffier. een WOONHUIS f 4300.— een WOONHUIS 5500.- twee WOONHUIZEN met ZOMERWONINQ 9000.- een VILLAGE 9000.— jPF* Alle leeg en direct te aanvaarden. Inlichtingen: Woningbureau v. d. makelaars Corn NAP Co. KantoorOude Prinsweg bij het Postkantoor, Bergen N.H. BURGEMEESTER en WET HOUDERS van ALKMAAR zullen op WoeuMdxg 11 Jiiu 1 des nam. te li/2 uur, ten Stadhuize aldaar, in net openbaar AANBE STEDEN: i De gezegelde inschrijvingsbil- I' tten, doo den inschrijver en twt e solide borgen persoonlijk onder- te* kend, moeten op den dag der besteding vóór des nam-. 1 uur ter gemeente-secretarie bezorgd zijn. Het bestek en de daarbij behoo- rende teekening is, zoover de voor raad strekt, ter gemeente-secretarie verkrijgbaar tegen betaling van f 1 en wordt, na ontvangst van een postwissel ad. f 1.05, franco toege zonden. Aanvragen om Inlichtingen of aanwijzing te richten tot den Di recteur der gemeentewerken. Burgemeester en Wethouder» voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorz., lo. Burg. DONATH, Secretaris. REUZEL per pónd f 0.90 PERSIKEN per ons - 0.20 KRENTEN per 5 ons - 0.55 nn af 80 cent per ona. PUIK SMAKENDE f 1.05, 1.10, 1.20 per 5 ona. Dagelijks hooren en bezorgen aan huis zonder prijsverhooging. Beleefd aanbevelend, Snaaruaoilaan 147, tegenover de Gashouderstraat. Let op. Let op. Reparaties worden onder vak kundige leiding en garantie uitge voerd. Beleefd aanbevelend, Werktuigkundige N. B. ZuikIhkh |*eo|i< iid Reparatie-Inrichting en Handel in alle soorten Leveren prima le kwal. MACHIN!E-OLiI£ en bieden aani Tweehands in uitstekenden staat zijnde Maaimacblnea, Scliadders en Harken, enz. De elf- het tweedeklasseschap waard te zijn en zij is daar uitstekend in geslaagd, door tegen één der sterkste tweedeklassers verdiend gelijk te spelen. Dit elftal, dat vooral goede verdedi gers heeft, zal zeker in de tweedeklas, 't Vol gend seizoen, een goed figuur maken, voorhoede moet zich vooral toeleggen voorzetten en schieten en trachten door mer overleg de kansen te benutten. Z. V. V. beschikt over een uitstekend talAllemaal flinke spelers, die weten wat doorzetten is. Het koppen vooral van den onvermoeiden spil viel weer bijzonder op. Rijkeboer en de Heer een soliede backstel. Vóór, de rechtsbuiten, een kalm speler, die dikwijls met overleg zijn handen weet te ge bruiken en verder de gebroeders Swart, twee vlugge gevaarlijke spelers. De linksbuiten wordt een goede kracht. Kamphuia ontwik kelt zich meer en meer tot een uitstekenden half. Na afloop werden jlen beker en verdere prijzen met een toepasselijk woord door den voorzitter van Alcmaria, den heer G. Scalé, uitgereikt. Z. V. V. den beker, Hollandia den zilveren lauwertak, Schoten de medaille als derden Alcmaria kreeg de medaille van de V. t. B. V. V. voor het beste doelgemiddelde. En hiermede was 't Alkmaarsche voetbal seizoen 1918—1919 gesloten. DE DUIZENDGULDEN-PRIJS OP „DUINDIGT". Bij de draverijen, gisteren op „Duindigt" gehouden, werd de 1000-prijs (-e klas dra verij 2400 M.), gewonnen door „Directrice" (2470 M,), gereden door T. Witteveen. Twee de aankomende was „Henriot" (2560 M.), ge reden door Ockhorst. ZANGDIENST. Op verzoek zeggen we iets van den zang- dienst, voor het eerst op Hemelvaartsdag in de Groote Kerk gehouden, waarop het kerk koor der Ned. Herv. Gemeente zong en den heer Otto als organist zijn medewerking ver leende. Hoofdzaak in dezen zangdicnst was, te doen hooren hoe de psalmmelodieën eigenlijk gezongen moeten worden. Zooals men dat nu doet is het niet in den vorm waarin de com ponisten ze geschreven hebben; langzamer hand heeft men willekeurige veranderingen in die melodieën aangebracht door bijna al leen op halve noten te zingen door hier en daar een noot dooi eeen kruis te verhoogen, enz. Indertijd heeft prof Acquoi te Leiden veel moeite gedaan die oorspronkelijke vorm inge voerd te krijgen en is diens streven voor den heer van 't Kruijs, toenmaals organist der Grootf Kerk te Rotterdam, aanleiding ge weest tot het uitgeven van een vierstemmig psalmboek, waarin die ouden vorm geëerbie digd is. riet kerkkoor nu heeft gisteravond cenige psalmen en gezangen voorgezongen en de gemeente heeft getracht het na te doen. Het ging voor een eerste keer al vr., goed, en dit resultaat is voor het koor een aanwijzing er mee door te gaan, vooral wanr.ee> bet xoor, dat eën vijftigtal leden telt, aanmerkelijk ver sterkt wordt. Het koor moet in den zang met de gemeente iets worden waar de gemeente op steunen kan, dat, zoo noodig, in staat is de leiding te nemen. Maar daarvoor moet men een talrijker bezetting hebben. Een krachtig koor is alleen in staat alle aanwezi- fen mede te nemen, hen de juiste rhytmus en et tempo als t ware op te dringen. Ds. ae Pree hield, na het gebed, een korte toespraak, waarin hij zich een groot vodr- organist. Voor afwisseling zong het koor, onder di ctie van den heer de Haas, waarb somtijds rectie harmoniumbei ibegcleiding van den heer Schip- oed, cenige vierstemmige Stukken. per zeer g* Na dankgebed door ds. Vinke sloot men de bijeenkomst door staande te zingen het eerste vers van Gezang 180. A.K. 420ste STAATSLOTERIJ. Hoofdprijzen. Trekking van heden. No. 13137 100.000. No. 20299 1500. No. 6995 1000. Ns. 1452, 9562 en 11631 400 Ns. 7388, 7755 en 19036 20C Ns. 4351, 9181, 12730. 13415 1 16091 100. Trekking van Woensdag 28 Md. stander toonde van de psalmen en gezangen in hun ware gedaante te doen hooren. Het slotwoord werd uitgesproken door ds. Vin ke, die een woord van dank richtte tot de aan wezigen voor hun belangstelling tot het koer, den heer de Haas, den heer Schipper, die alle repetities hadden medegemaakt en tot den Vijfde klasse, 7e lijst. Prijzen van 70. van 28 Mei 1919. Opgave van staatsleenin gen. NEDERLAND. pet Oblig. N.W.S. v. 1000 1918 Oblig. N.W.S. van 500/1000 1917 dito van 1000 ObUg. dito dito dito dito dito Ned. lad. 1915 f 1000 dito 1916 f 1000 BUITENLAND, OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr, Jaa.«JuU RUSLAND. ObL 1906 frs. 2500—5000 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 Geconsol. 1880 GR 625 Kothsehüd (consuls) GR 625 Hope en Co. lböP.'OO GR 625 6e Etnisak, 1394. GR 625 TURKIJE. Bs<?dad Spw. Ie serie 1904 4 IVM ZILIE. s' La. J898 20/100 5 Erovfcrlsle en GeoseenteL joeeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank» ca Crediet<In«telllngen. Amsterdamsche Bank Nederlandsche Bank 'C. v. A. Rotterd. Bank ver. Aaad. Spoorwegen. HolL Ijzer. Spoorw. Obl. Mij. t Expl. v. Staatsip. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Premieleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) BELGIE. Antwerpen 1S87 Prolongatie 4K 4 3H 3 2* 5 5 5 4% 4 4 4 4 4 5 5 4% 3 2 M pCt. Vorige koert 931/. 841/* 8 2 Vit W/u 62 51 93 92 27»/, 41 28"/!. 38i/t 30 311/* 32 301/t 57 »ÖVs 99 V, 96 1978/4 2071/4 139»/* 951/a 951/3 891/3 106Via 67»/g 3 93 85 821/i, 70 62'A, 511/4 931/, 92»/, 277/it 42 29'A, 30»A, 31 Vu 30 991/, lijst: 12968 moet zijn 12969; 13886. 206»/, 1391/, 951/, 95V, 891/, 69i/, 3 Vorige koers Atchis. Top. S. Fé C. v. g. A 1047/8 Denv R. Grande Spw. C. v. A. 1 l'/u 1 Erie Spw. My. Gewone Aand. 227/8 23 9, Kans. City South. Raihv. Cy. g. a. 25 251,* dito Pref. A. 59 Missouri Kans. Tex. C. v. A. 11 Via 19/ie Mexican 2e Pref. A. 13 131/, Southern Pac. Comp. A 1111/1» South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. 313/n 311/4 Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. 145Ti '46 Anaconda Copper C. v. A. 154155 Am. Car Foundry Co. C. v. A. Iü7i/i "'8 mer. Hide Leather Comp. 122»/. 122 >/a nit. Stat. Steel Corp. C. g. A. 11)71/, lUy»/a Int. Merc. Marine Cy. afg. A. 49'/], 457/» Int. Merc. Marine afg. pr. A. 163 Via 161 '/t Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. 355 i/g 352 Kon. Ned. Mij. t. e. y. Petr. br. A. 8731/, S#3 Orion Petrol. Mij. A I Oil/, 1001/3 Steaua Romana Petr. Mij. A. 159 160 Compania Mercantil Argentina A. 3221/3 322 Cult. Mij. der Voratcnlanden A 217 218V* id. id. id. Winstaand. 225V, 2321/1 Handelsv. Amsterdam Aand. 4871/1 483 V, Med. Handel Mij. C. v. A. 2037/u 201 Vt Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. 245 245 Amsterd. Rubber Cult. My. Aand. 202 202 Nederl. Rubber 1131/* Holl. Amerika l^jn A. 378»/, 378 id. Gem. Eigendom A. 3581/1 358 HolL Stoomb. Mij. Aand. 1901/1 190 Java China Japan Lijn A. 329»/, 329 Kon. Holl. Lloyd. Aand, 167»/, 168 Kon. Ned. Stoomb. My. Aand. 222 l/s 221 Idem Nieuwe Aand. 2131/, 214 Kon. Pakctvaart My. A. 2571/, 258 Ned. Scheepv. Unie Aand. 274»/, 274 Rotterd. Lloyd A. 2961/3 297 Stoomv. My. Nederland A. 295»/, 297 A'dam Deli Comp. Aand 259»/, 260 Deli'Maatschappij Aand. 5141/, 514 Medan tabak Aand. 233 V, Rotterdam Deli Aand. 315 315 Seaerobah T*b*k»MU. Aand. 510 510 Mededeelingtn van Vrijdag 30 Mei. Koninklijke Olie en Geconsolideerde zeer flauw. Culturen wat vaster voor Cultuur- Maatschappij der Vorstenlanden. Schee vaarten onveranderd. Tabakken stil. Ameri vast voor Studebaker en Steels. BURGERLIJKE STAND. ONDERTROUWD: Anthonius Johannes Genefaas en Antje Zwart. Evert Mulder en Johanna Theodo ra Maria Jansen. Ignatius Lambertus Jo seph Castricum en Maria Catharina Winder. Johannes Jansen en Egbertje Tenkink. Jakobus Komelis van Putten en Alida Jo> hanna Geertrui Ober. GEBOREN: 28 Mei. Margaretha Alid* Maria, d. van Hermanut Plijter en Anna Maria Doffer. 29 Mei. Margaretha Helena, d. van Jan Willem van de Poll en Wilhelmina Rebecca Verhulst. Maria, d. van Cornelia Buren en Maria Leek. - Lodewijk Arie, z. van Tennis de Bruin en Teuntje Jansje Uij ter 1 indek OVERLEDEN: 28 Mei. Franciscus Groot, 21 jaar. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 30 Mei. Geldig tot den avond van 29 Mei. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 31 Mei. VERWACHTING. Zwakke tot matige wind, aanvankelijk uit oostelijke richtingen, licht tot halfbewolkt, behoudens onweer, droog, kans op nacht vorst, iets warmer overdag. U: VOORLOOPIG KAASBER1CHT. ALKMAAR, 30 Mei. Kaas. Aangevoerd 92 stapels, weg. 110000 Kgr. Kleine iabrieks kaas f 68.kleine boerenkaas I 68. commissie boerenkaas I 66.—, middelbare boerenkaas f 65. ALKMAAR, 30 Mei. Graanmarkt. Aan gevoeld 169 zak. Gerst f 24, haver f 16 a 16.50, bruine boonen 1 23 a 36, Citroen id. f 37.50 a 50, witte id. f 42.50. Groene erwten f 30 a 37 50, grauwe id. f 28 a 38, vale id f 38 a 5o. ZWAAQ. 28 Mei. Spinazie f 00, sla f 3-8, wortelen f 15-20, rabaiber f 11-15, bloemkool t 16—24, prti t 0, radijs f 0, raapstelen f 0.-. postelein f Aard beien 08— 8ü, andijvie 0. ZAANDAM, 28 Mei. Spinazie 05-öi per pond. 1750 per ben. Sla I 4i7£, 11 3, 111 0-0 p. krop. Selderie 1—8 per bos. Pieterselie 5—6 per bos. Prei 1314 per bos. Peen 2933 ct. per bos. Radijs f 0.2 1.8 per bos. Raapstelen 0.315. per bos. Bloemkool I 29 38, II 10—23 per stuk. Sjalotten 2—5£ per bos. Postelein 110150 per ben. Komkommers I 2129, id. II 11—21. Andijvie 60—68 per ben. SCHAGEN, 23 Mei. 6 gaarden f 200 a 500, 0 stieren T —0 48 .«ag, geldekoeien f 250 a 500, 45 vette f 500 k 1050, 46 kalf- koeienf 300 a 600, 13 pinken f 100 a 250, 0 graskalveren f —0 a —0, 243 nuphtere kalveren 18 a 36 magere schapen f a 30 vette idem f 34 a 70.— 279 overh. f 40 a 72, 0 magere, varkens.f 0, 16 idem vette f 1.60 a 2.20, 103 bigg f 25 a 40, 38konijn., f 0.50 a. f 2.—, 20 kippen f 1.50 a f 3. 3132 stuks "kipeieren f 11.50 a 13, 2000 eendeieren 10.— a 14 eenden 1.50 aO. 0 zwanen f 0 a8 bokk. f 4.00 a 20, 263 Kg. boter f 2.70 a 2.90. 037 lammerea f 14 a 25.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3