J. Luidinga, rm JjtS fspgij ipl Jeykendo—i te. IméiiIi Ham m Mantels, Costumes en Hokken. J. H. WlLLEltS, Rooktabak. 16 cent per ialf „Het Bonbonhuis" Ondergoederen in Wol en Katoen. Yakkleeding voor elk bedrijf. EBK. üli Eet nu Fruit Vrijdag 5 December Luxe doozen Borstplaat, MARSEPAIN en CHOCOLADE. J. LUIDINGA, Opening Karenhuis. ~%Trij Sntrée. Bekendmaking. Laat 181. Tel. 247. Alkmaar. Tevens bekendmet hetmaken van verschillende Surprises. Wed. Th. L. Blenkendaal Zn., HetmeestdoeltreKende Bezoekt Hotel CÉ Restaurant CENTRAAL Zondag 23 November WjLLEÏÏ AN SINK. Bij H. SCHIPPER, Oiidegracht 12. Spaart dus 6 bonnetjes van de DUINKER's Royal KOFFIE. Banketbakkerij Kennemerstraatweg E1 Tel. 58 Specialiteit in r 1,25 per pond. :ueSui?Ajuo [^sinfooz Zuivere lange Krul, Hand- of Trapnaaimachlne z A. Hildoring, Heropening Zaterdag 22 November van Breêlaan b|li. Station. Chocolade'-, Dessert-, Suikerwerken enz. Diverse Wijnen, Likeuren enz. is gereed. Wolion- on Zijdon Shawls, >ntkragen, Cachonez, Slobkousen, Sokken, Overhemden, Sporthemden, Sportkousen, Sportriemen, Handschoenen, Kinder kousen, Zelfbiinlers, Gemaakte Dassen, Strikjes, Zakdoeken in allerhande uitvoeringen, Truien, Jachtvesten, Tricot Pakjes, Manchotknoopen, Das spelden,, Hoeden, Petten, Kinderhoedjes, Para- pluies, Wandelstokken. LUXE DOOZEN voor Hoorden, Manchetten, 'Handschoenen, Zakdoeken. Ziet onze Eitalages. Zondags gesloten. De ST. NICOLAAS-GRABBELMAND van d© firma C A. D U I N K E R, alhier, zal worden gehouden van 4-6 uur n.m. ten kantore van de firma O, A.m IOxxi:rxl£L.©:r% Geestersingel 38. GR00TE SORTEERIJNG Ii\: Bezoekt Kamer groote gele Goudreignetten, Probeer onze puike Aardappelen Werd overal yoor uitverkochte zalen geprojecteerd. Met deze stellen wij het geachte pnbllek van Alkmaar en Omstreken in kennis, dat wij ons genoodzaakt hebben gezien onzen vorlgen filiaal houder, M. SCHAAP, wegens ver regaande slordigheid In zaken, te ontslaan. Mochten er eventueel klachten In omloop zijn, dan wordt men beleefd verzocht, zich onver wijld tot het Hoofdkantoor te Haar lem, Burgwal 38, te wenden. Wij hopen door solide behande ling van zaken het eenigszlns ge schokte vertrouwen weder waardig te worden. Hoogachtend, Stoomververlj en Chem. Wasscherlj De Iris, Filiaal Rilsevoort 15 DE DIRECTIE. dat waarborgt U de naam B. KOORN Co. op een zakje koffie en een loodjo op de sluiting. Let daar dus vooral op. THEE: Blauw merk 24, rood 32, groen 36 cent per ons. Electrlsche Koffiebranderij en Theehandel B. KOORN Co. ODaerleht 1B08 Fnidsen 117-119 Alkmaar. Telefoon 52. "ww. •eiSI 'Aon! ^ffpeoH 'aN3T3A39NVV -jouj( wd usjuso 002 u3 051 'OEI 'Oei 'SII '86 winterhanden en wintervoeten, ruwe, gesprongen en strakke huid, barsten, kloven, springende lippen Gebruik PUROL. In doozen van 30 en 60 cent. VAN Aanbevelend. J. LUIDINGA. merk No. 5, Vraagt het uw winkelier. Bergen N.-H. 4 nuttigste en degelijkste St. Iè? Nicolaas geschenk is onze S in luxe of gewone uitvoe- ringen. Wendt u tot de ra k>r*ie Alkm, Kaalm. ri hhh«i«i ■S ALKMAAR. XI LuttikOud >rp66. Tel. 236 Bij aanschalfing gratis les in het modern berdtiren. Ruime sorteering In: Eerste kwaliteiten. Concurrearende prijzen. Overtuigt U van de GROOTE SOllTEEHING on LAGE PRIJZEN. Beleefd aanbevelend, i* HOPMAN. Prima Consumptie, bekende goede keuken, billijke prijzen. LOGIES met uitgebreid ONTBIJT vanaf f 2,50. Vergaderzalen beschikbaar en gezellige zaaltjes voor clubdiners. ELKE AVOND en ZONDAGMIDDAG COKCKHT. GEVRAAGD, om tegen commissieloon te werken, door J. J DE GROOT, Houthandel, Friescbe weg, Alkmaar. Profiteert NU, wellicht is er in jaren niét weer zoo'n overvloed. Slaakt gekrnik vau onderstaande lage prijzen. AANBEVELEND, Kennemerstraatweg ZACHT HANDZUÜR 5, 8, ZACHT HANDZOET 6, 8, HANDPEREN 9, 10, STOOFPERbN 6, 9, MOESZUUR 5, 8, STOOFZOET 5, 8, 10 10 15 cent per pond. In alle prijzen* liet beste en ket lekkerste wat te krijgen Ih Ook nog een klein partijtje (geen val of rot), maar iets beschadigd door 't vervoer 10 cent per pond. liet beitc roor den minsten prijn. vanaf heden de splinternieuwe prachtfilm mia in M if* ii miPiniiG Gas-caüeaus ■1 O zs Sint SisÈss-ili IHHKiK IS, AMSTKHIUM. ,fiM lit'PM No. 15. »J W I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4