TE KOOP een grootc steenen 1.9, lfersck Roomboter g Vet en Reuzel. Lees- en Prenteboeken, RINGERS' LETTERS, lion in lijrai. Scltapenyleesch 5pe„r„s 75 ct. Zonder been 90 ct, S H. 1.1 RIJKS, lit id takshkktr. St Nicolaas-Cadeaux. J. LIND flz.Heerstraat 5ïetef. 588. Parfumerieën, St. Nicolaas-Cadeaux in fijne Lederwaren. N.Y. „PARA", Hilvei sum. fisrsts kwaliteit Rund-, Kalfs-i Varkensvleescli, Imhülsen Hoijer. Gebr. STEUR, JAC. P. DE WIJS, St.Nicnlaas-Cadeaux i u De nieuwe groote kaart van Nederland, Komt, Ziet en Overtuigd U bij H. J..NACHBAR, AFSLAt* van EEKEiYs Goud en Zilver J. METZ, LANEESTflAAT 71. Lazing te Bergen (binnen) Sint Nicolaas-Etalage in ons filiaal Hoogstraat14, gereed is, Sint N icolaas-Cadeau. Vraagt J. y d IVIeuIen Boterstraat 8- .A. f s 1 a g- C. EEKKN. Ritsevoort 32. V LIJi\BACH, J. KORVER, St. V nnastraat. DAMESTASCHJES PORTEFEUILLES PORTEMONNAIES SIGARENKOKERS MUZIEKTASSCHEN AKTEMMAPPEN REISDEKENS. HOEKSTRA SCHAATSEN. SCFtOOLTASSCIIEN van Anurikaansch gunimidoek, onverslijtbaar. Luxe flac'lis I au de Col gue, fijne Odeurs, doozen Zeep, Col ten Scheer zo p, Scheerkwasten, Haarborstels, Haarkammen, Tandenborstels Bekende lage prijsnoteering. EEK PRACHTIGE COLLECTIE Theosofische Verceniging in do kleino zaal van ,,do R stonde Jatrer", Spreker: de Heer G. DE BOEK Ie Zaandam. GAAT ZIEN. GAAT TELLEN Koopers van een doos der bekende Wij deelen LSJmede dat do cn noodigen tot een bezoek uit. Prima qualiteit. - Prijzen uiterst billijk. C. EEKEN, Gudegracht 229. WIJNHANDEL - MAASSLUIS Prij «noteering. Roodo en Witte Portwijn Exq. Dry Madeira D y Madeira Graves - Bergerac Muscatel Rudcslieimer Ludon Pauillac Chateaux Galan Degeres Pauillac Bas Médoc Cótes Eronsac Houttil 19, Interc. Tel. 174. f 3,25 2,75 2,00 L55 3,25 2,50 2,70 1.75 2,00 2,60 2,75 1,45 1,50 1,55 voor do Lezeressen en Lezers van de Alkmaarsche Courant. W. NEDERKOORN SCMOUTENSTRAAT Voor St Nicolaas to koop Heerenfietsen, zijn wij in staat voor buitengewoon lage prijzen te verkoopen. Achter de Visch arkt Bij 5 pond„i.oo Tel. 108. Oudegracht 229. B zijn geheel als vroeger en van onverbeterlijke kwaliteit Voor de ST. NICOLAAS weder ontvangen een prachtige sorteering zonale Fa. v d. BICHELAER, Ridderstraat Nederl Afdeeling. op VRIJDAG 28 NOV. 19i3, 's avonds S1/» uur. SGHOENCRÊME mogen tellen ef berekenen hoe veel PAX Schoencrême-doozen zich bevinden In de étalage van de firma BOTERSTRAAT 16, ALKMAAR. Prachtige prijzen. Prachtige prijzen. zoo laag mogelijk genoteerd. Verkensvleesqh. Telefoon 1Q8. Telefoon 108. LAAT 133. Telef 532. RUIME KKUZE per flesch lokager per halve flesch ALLEENVERKOOP te Alkmaar; Rokken. Schorter Zakdoeken. Theekleedjes. Buffetloopers. Tafelkleedjes. Handschoenen. Shawls. 1 Afgehaald aan ons Bureau Voordam C 9 kost deze kaart 60 cent, franco per post 65 cent, na ontvangst van postwissel. OIO nt«-«nen rn 40 platen en voorbeelden. Adres bureau dezer courant. de heerlijke onder Rijks-Contróle t 1.85, ZEER FIJNE MELANGE 1 1.10. PRIMA MARGARINE van 10.7» en I o.so, alles de 5 ens. eenige sterke nitzoeken, veer f 12.50. 6 ouder- wetsche massief mahonie bekleede STObLEN, 1 idem bekleedt HEEREN LEUNINGSTOEL (Vol taire), 1 groato massief mahonie TAFBL. 'J. KUIJPER, tijdelijk adres ïiKiigelHit]] No. 6, bij Nieuwpoartslaan. een groote partij' Speelgoederen, I. MEM. per 5 ons f 0.85 0.80 1.05 Gesmolten Ossenvet. Bij 5 pond Gesmolten Reuzel Aanbevelend, Konlngives lo. B, heeft'nag ec"'Z tegen uiterst lagen prijs. BELEEFD AANBEVELEND, Aanbevslend, ONDERWERP s tf ft - -I - Vragen kunnen worden gesteld. ToS(Hng»p' U» naar «erklezU g. Rundvleesch. per 5 ons Ossenhaas i f 1.50 Biefstuk-1.50 Reastbeaf of Lenden. ,-1.35 Rollade .-1.25 Lappen -1.20 Poulet of Gehakt -1.20 Metworst Leidsche Leverworst per 5 ons. Filet, Beuaf, Rib of Schijf f 1.45 Lappen of Carbon. -1.35 Vette of Doorregen Lappen -1.40 Saucijzen of Qehakt-1.35 per 5 ons. fl.OO. f 0.60. Gerookte en Gekookte Vlees Nwaren. Ham Rock.ieesch Ontbijtspek Corned Beaf. Tongenworst per ons. f 0.45 -0.45 - 0.35 - 0.30 -0.22 h'aagsche Leverworst Bloedworst Boterhamworst 0.20 Hoofdkaas -0.20 Gesn. Leverworst -0.10 per 5 ons. f 0.50. f 0.55. Vanjil heden ranrre Hookwornt eu Jtolpenn verkrflgbaar. Aanbevelend, -te.T.' Jf"*' T%TJT Tegen inzending van dezen bon ft bek»- 0 men tegen slechts zestig cent: door P. JOH. BETTINK en J. KRIJGSMAN, 5e geheel herziene en vermeerderde druk, groot 110 X 80 centimeter, op sterk papier in 5 kleuren. Deze kaart munt uit door nauwkeurigheid. Met alphabetisch plaat- senregister. Door de kleuren en de wijze van uitvoeren, is de indruk, dien men van ons land krijgt, buitengewoon duidelijk, met de nieuwste gegevens. Voor iedereen heeft deze kaart haar nut. Voor kantoor, werkptaats, school, huis, kinderkamer. Het is een uitstekende wandversiering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4