W. G. E. VALK CORET's IMOOnnU. Rooktabak. 16 Gunt per Ml ons. Wed. Thl (Mental 4 Zn, Turfbriketten bil dn Frinschn Brug (woonhui-). Tflef. no. 23. Kantoor Zijd. LiflCratlG D DOOR AANKOOP VAN Ondergoederen in Wol en Katoen. Yakkleeding voor elk bedrijf. EB li. Uil WiiscliG ArtikGlün. tniiiMKti Concert Voor slechts f21,- De nieuwe groote kaart van Nederland, LAAT 142, ALKMAAR, LET OP 1IET JUISTE ADHES. TELEF. INT. 117. zijn wij in staat, door scherp ingekocht te hebben, tegen een lagen Markenkoers, al deze artikelen buitengewoon voordeelig aan te bieden. Electrische Banketbakkerij 'n Pracht ]VI^rs©painwer]i. SPORTARTIKELEN, LEDERWAREN Worden gratis van monogram voorzien. Zuitere lange Krul, levert prima kwaliteit k f 4. per 100 kilo DE BESTE» ITIJDMETER Wollen- en Zijden Shawls, Bontkragen, Cachonez, Slobkousen, Sokken, Overhemden, Sporthemden, Sportkousen, Sportriemen, Handschoenen, Kinder kousen, Zelf binders, Gemaakte Dassen, Strikje Zakdoöken in allerhande uitvoeringen, Truien, Jachtvestèn, Tricot Pakjes, Manchetknoopen, Das spelden, Hoeden, Petten, Kinderhoedjes, Para- pluies, Wandelstokken. LUXE DOOZEN voor Boorden, Manchetten, Handschoenen, Zakdoeken. GEuR. ROLFF. Zondagavond 7 uur, Nieuwesloot No. 55. GROOTE AFSLAG van KLOMPEN. KONINGSWEG. St. Nicolaas A.IIILDERING, KINDERNAAIMACHINES voor do Lezeressen en Lezers van de Alkm^rsche Courant. ZIET ONZE ETALAGES. HOUTTIL 5.Telef 286. PRACHTIGE. SORTEERING EIGEN OP BESTELLING LEVEREN WIJ Manden met Vruchten, Stillevens, enz. RUIM GESORTEERD IN CHOCOLADE-ARTIKELEN, LUXE DOOZEN EN CHOCOLADE-LETTERS. ZIFT O ZE ETALAGES. Gratis cadeau Prachtcollectie CADEAUX in de diverse artikelen merk No. 5, Vraagt het uw winkelier. Bergen N -H tot in 't kleinste dorpje bekend, door hare uitstekende eigen schappen cn concurreerende prijzen. koude en pijn in de ledematen. Gebruik hier. tegen Mynliardt's Sanaperin. tabletten. Koker 60 ct, 3 kokers f 1.70. Bij Apoth. en Drogisten. Gratis cadeau Beleefd aanbevelend, N. VISSER Dz. Ziet onze Etalages. Zondags gesloten. - - I I BN GROS. SPECIAAL ADRES VOOR Alkmaar- Luttik-Oudorp 39. De ondergeleekende maakt bekend, dat zijn SIA'T AICOJL4 Ot-ETILAUB gereed is. Ruime keuze ii\: LUXE DOOZEN, BOTERLETTERS, Móscovische Harten en Hamman, fijn gekruide Boier- Speculaas, prima HONING TAAI-TAAI. A1LES UITSLCITMiM* ÊKKSTH KWALITEIT. Voor nette uitvoering s.v.p. vroegtijdige bestelling zeer gewenscht. Aanbevelend, G. Brood-, Koek- en Banketbakker, HEILOO. BIJ Mansklompen p. p. 75 ct. Prima Belgische p. p f 1.— Prima Mans, geel gelaktf1,10 OROOTE SORTEERIN0 Kinderklompen. geschenk ts onze met alle toebeljooren. Uit gebreide keuze hand- en trapnaaimachines.zcowel in luxe als in gewone uitvoe ringen. Wendt U tot het vakkundig adres, EERSTE ALKM. NAAI MACHINEHANDEL Alkmaar, Luttik Oudorp 66. Telefoon 236. Een zending ontvangen. Tegen inzending van dezen bon te beko- •MZjUf men tegen slechts zestig cent: door P. JOH. BETTINK en J. KRIJGSMAN, 5e geheel herziene en vermeerderde druk, groot 110 X 80 centimeter, op sterk papier in 5 kleuren. Deze kaart munt uit door nauwkeurigheid. Met alphabetisch plaat- senregister. Door de kleuren en de wijze van uitvoeren, is de indruk, dien men van ons land krijgt, buitengewoon duidelijk, met de nieuwste gegevens. Voor iedereen heeft deze kaart haar nut. Voor kantoor, werkptaats, school, huis, kinderkamer. Het is een uitstekende wandversiering. Afgehaald aan ons Bureau Voordam C 9 kost dsze kaart 60 cent, franco per post 65 cent, na ontvangst van postwissel. J cadeaus U's Viije Dnilstifftilul St. Nicolaas fca—b—Mwasr- êWPKfWKntawiwmÊBBÊÊtÊÊtiKiÊÊÊÊÊÊÊÊtÊ i groots partijen Speelgoederen en Luxe Artikelen O. Alkmaarsch Warenhuis. BERVOETS Iri flï

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 12