Een goede huisvrouw heeft in huis: a.s. geopend is. GiÉiFtBiuiira^taÉwHspta J. Marcliand, Voor de St. Nicalaas A. J. ELZAS ZOON, Schweigman - Teppema. Distributie-vrij. ml Siit lilus-taÉi, PnÊtlt SI. SlIllstliMI iijl: istf Mi sim tsp iijtai ris. Isl-CslÈ-fitstint jJEllFIE Italt niet op t Unlade Sdioeoen „De Toko". Wichert Buisman. 15ergen N.-Jtl. M. Preijer &Zoon Dames Mode artikelen. Au Bon Marché. Behangorij, Stoffeordorij, Complete MJubïlöerïn; 'g- SINT NICOLAAS S JONKER dim C 8. Telefoon 25. Uit de hand te koop: FEIJEN's Sch oenmagazijn liet Kaaspakhuis Luxe Postpapier JUNG tf D E GROOT naar ALKMAAR. P HOPMAN. eeschajifclo en geploegde planken, ribhout, ramet», deuren, schot! 11 en palen Paygloji 25 Tejef 437 Alkmaar. St. MCOLAASC VDE1UX. Ontvangen voor de St. Nicolaas: een mooie collectie gepolit Fauteuils, 'pivma I£)ecZ. Jf. fèl, van fialen, ^joehhandal. SV. J'jfisnt. Schrijftafels Sell ijfbureaux. Bureau ministers Alle soorten Fauteuils Kinderlaffilstoe'en. Theekasten- Buffetten- Spiege's. Schilderijen. Dames- Vouwstoelen Beelden. Zuilen Waschtafels. Waschstellen. Boekenkasten Boekenhangers. BESTE BURUERTURF (Baggerlaars) TU K F B KIKETTEN Tureen gde Braiidstoffenhandtl, Wilt gij VLllZEkLKO zijn van een prima Noordbrabantsch S'hoenuork. Jongensleesboeken eu Kinderprenten boeken. Groote sorteoring. in al onze artikelen. Zie etulat?' IIAROMETE RS, TIIE Ril 0II ET E R 8. FANTASIE en WEKKERKLOKJES, ZAKLANTAARNS, 8IG.URAA'STEKERS enz, BANKETBAKKERIJ, hoek Ridderstraat - Oudegracht, Telef. 506. S5 HET ADRES veer ST. NICOLAAS-CADEAUX Is ïb het Sigarenmagazijn van Jac Slotemaker, Heerenstraat 7, Alkmaar. Bovendien ontvangt elke kooper boven f 2.50 een VERKASSEND CADEAU. Concurreerende prijzen. Prima kwaliteiten. van de Firma Jan de Boer VAN 21JDAM No. 6 NAAR SLIKSTEEG No.1, waar tevens het KANTOOR ge vestigd is tegen onbekend lag* n prijs voorheen Otto de Waal Verdronkenoord 03. Electrische Koffiebranderij en Theehandel B. KOORN Co - Opoericht 1808 ïqr gelegen heid der rijdt ondergeteekende Vrijdag 5 en Zaterdag 6 December WrjiiJiitidslasisLilumslaktii, Siroop de Punch j-iiter i flescli RUM PUJfCK It tw 1t- f 3,25 RUM PUNCH 2e „3,75 „3, RUM PUNCH 3e 3,50 2,80 ARAK PUNCH Ie - ,„3,25 ARAK PUNCH 2e 3,75 3, CITROEN PONCH 3,25 Beleefd aanbevelend, Alles in verschillende .lengton en breedten. Dagelijks te zien en te bevragen bij C BEUKHOUWFR te BKHGKN (N.H.) VAN PUTTEN OORTMFiIJFR, Payglop. ZEER FRAAIE PRACTISCIIE Handschoenen, Zakdoeken, Tasschen, Dassen, Kleedjes, enz. hebben wij groote keuze iiit't bekleedhijj naar ve» kiezlu;; alsmede Eiken en Imitatie Eiken Fauteuils. Buffetten, Spiegels, Portemanteaux, Kapstokken, Thee- kasten, enz. 1 REUZENVOORRAAD. Aanbevelend, Gioote keuze ROMANSJONGENS- en MEISJESBOEKEN, PRENTENBOEKENVULPENHOUDEllS enz. Zondags geslote Aanbevelend. Payglop 8. Alkmaar VAN PUTTEN OORÏMEIJER, P.iyglop HOUTTIL 64, Alkmaar. per 100 stuks f 1,75 bezorgd f 1,60 afgehaald. per 100 K G. f 4,— bezorgd f 3,80 afgehaald. De kwaliteit dezer turfsoorten is uitstekend. VOORZIET U TIJDIG Aanbevelend, KON1NOSSTRAAT 6. Telefoon 20. -VAN PUTTEN OORTMEIJER, 'Payglop. Bmtstelletjes lobkousen Manteltjes Overjasjes en Wollen en Batist Baby Artikelen. koopt dan Uw 8 1 G A R F] N in bet Sigarenmagazijn „de Tele graaf', daar vindt U beslist Beleefd aanbevelend, J. OTTER. Kooltuin 1. Soliede VAN PUTTEN OORTMEIJER, Payglop. REMBRAND!PLEIN 22. Telef. 8541 N. AMSTERDAM. 3Ï5 Kamer*. I.uncl» en Diner*. G. Ch. DOON, prop. Geïmporteerde Engelscbe en Turksche Sigaretten Tabak<oorten muntm uit door zachtheid'en fijne geur. Prijzen vanaf f 1.50 per pond. doch komt SPOEDIG naar Langestraat 5S, daar vindt U een groote keuze inl tegen b i 11 ij k e prijzen. STANDAARD SCIlOlcNEN worden zoolang de voorraad slrekt uiterst goedkoop opgeruimd. DAMES BOXBANDSCHOENEN vanaf f 5.40. VAN PUTTEN OORTMEIJER, Payglop. Aanbevelend, J DEN ADEL Grootste keuze IN ziet men geëtaleerd bij Alles van prima kwaliteit, tegen zeer lage prijzen. Hiermede heb ik de eer mijn geachte cliëntèle mede te deelen, dat ik thans weder in het bezit ben van een pracht-collectie LUXE MANDEN, gevuld met de fijnste comestibles en delicatessen. LUXE BLIKKEN BISCUITS inhoud een pond merk Peek Frean. BANKET HAMMETJES echte Geldersche vanaf één tot vijf K.G. "KLEINE MUISJES GEROOKT VLEESCH vanaf één tot drie K.G, ECHTE STEMGEMBER (groene pot) van 4.50, 2.50, 1.50. PALING IN GELEI i per flacon f 3.00, 2.60, 2.00, 1.60 en 1.25. ZALM, KREEFT. SARDINES, APE UT SILD-SARDELR1NOEN enz., efiz., enz. WAT IS LhKKER EN OEZOND? DE GROOT's MAINZER ZUURKOOL met: Geldersche worst, Geldersch spek en Frankforter knakworstjes. Aanbevelend, R. DE GROOT Mzni in ruime keuze voorhanden bij ZIE ETALAGE. St N i c,o laas-Etalage. PKIMA U H'AJLl 1'JKIX. B1UL1JKU 1*K1JS. Daar vindt men groote sorteering Sigaren, Sigaretten, Pijp«n,Sigarettenpijpjes enz. is verplaatst Pracht collectie doozen eon zakje KOFFIE met den naam B. KOORN Co. op den zak en een loodje op de sluiting van 1 25 p pond een pakje K O O R N's T H E E van 24, 32 of 36 cent per ons. Fnidsen II7—119 Alkmaar. Telefoon 52. Vrachtrijder te Spanbroek. Ondergeteekende deelt hier door mede, dat zijn zaak Groote en kleine partijen driek&art en éénduims Zaadmarkf, Alkmaar. Verder alle soorten MEUBELEN en aanve wante artikelen. Speciaalhuis in Kindergoederen mm Enorme sorteering Sigaren vanaf 5.75 per 100 stuks. Orize Zie de étalage 1 Zie étalage. HUID! SI. ZIE ETALAGE. Groota keuze Chocolade, Borstplaat- en Marsgpain- artikelen, enz. Het beste adres voor prima Botei speculaasBanketletters Harten, Hammen, Zalmstaarten, enz enz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4